Dagpenge Så meget kan du få

7. aug 2009

Størrelsen af dine dagpenge afhænger af, hvor meget du har arbejdet de seneste tre år, og hvad du har fået i løn de seneste tre måneder.

 Arbejdet tæller kun, hvis det har været udført på almindelige vilkår. Der må ikke være tale om arbejde, hvor du har modtaget tilskud fra det offentlige. Du skal kunne dokumentere dit arbejde med lønsedler fra din arbejdsgiver.

 

 ·        Med 52 ugers arbejde inden for de seneste tre år, er du ”fuldtidsforsikret”:

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Hvis du har arbejdet og været med i en a-kasse i 52 uger eller mere inden for de sidste tre år, er du fuldtidsforsikret. Så kan du få fulde dagpenge. 52 uger med fuldt arbejde svarer til 1.924 timer inden for tre år.

 Hvis du er fuldtidsforsikret kan du få dagpenge, der svarer til 90 procent af det, din løn var de sidste tre måneder. Det kan dog højest blive til 725 kr. pr. arbejdsdag og 3.625 kr. pr. uge før skat.

 Skriv din sammenlagte månedsløn for de sidste tre måneder: ZZ.ZZZ

Dagpenge pr. dag (max 725 kr.)          Dagpenge pr. uge (max 3.625 kr.)

(ZZ.ZZZ / 3)*0,9                                 (ZZ.ZZZ / 3)*0,9*5           

 

·        Med 34 ugers arbejde inden for de seneste tre år, er du ”deltidsforsikret”:

Hvis du har arbejdet og været med i en a-kasse i 34 uger eller mere inden for de sidste tre år, kan du få dagpenge som deltidsforsikret. 34 uger med fuldt arbejde svarer til 1.258 timer inden for tre år. Hvis du kun er deltidsforsikret, får du kun en del af det fulde dagpengebeløb.

 Hvis du er deltidsforsikret kan du højest få udbetalt 483 kr. pr. dag, det vil sige 2.415 kr. pr. uge før skat.

 

·        Med mindre end 34 ugers arbejde inden for de sidste tre år:

Hvis du har arbejdet og været med i en a-kasse i kortere tid end 34 uger inden for de sidste tre år, kan du kun få dagpenge, hvis du er nyuddannet eller netop har aftjent din værnepligt. Så kan du få dagpenge på dimittendsats.

 For nyuddannede og personer der netop har aftjent deres værnepligt og dermed ikke har haft mulighed for at være med i en a-kasse, findes en særlig dagpengesats. Den kaldes dimittendsatsen.

 Dimittendsatsen er 595 kr. om dagen svarende til 2.975 kr. pr. uge før skat.