20200624-151839-5-1920x1920we
Overborgmester Frank Jensen (S) i Københavns Kommune kritiseres fra flere kanter for ikke at træffe en beslutning om, hvem af kommunens ansatte der skal hjemsendes på grund af stigende corona-smittetal i hovedstadsområdet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Corona-forvirring blandt ansatte på landets største arbejdsplads: Uklart hvem der skal hjemsendes

14. sep 2020, 06:10
I Københavns Kommune er de administrative medarbejdere frustrerede over, at der mangler klarhed omkring, hvem der skal sendes hjem og arbejde på grund af stigende corona-smittetal i kommunen. HK efterlyser beslutning fra overborgmester Frank Jensen (S).

På landets største arbejdsplads, Københavns Kommune, har de ansatte, der udfører administrativt arbejde, svært ved at gennemskue, hvorfor nogle kolleger skal blive og arbejde, mens andre sendes hjem.

Forvirringen er opstået i kølvandet på Sundhedsministeriets udmelding mandag, hvor ministeriet udsendte en officiel opfordring 'til hjemmearbejde i videst mulig omfang på offentlig og private arbejdspladser' til 17 kommuner i hovedstadsområdet, heriblandt Københavns Kommune, og Odense Kommune, hvor corona-smittetallet er steget i den seneste uges tid.

Siden har forvaltningerne i Københavns Kommune udsendt hver deres instrukser til deres ansatte om hjemmearbejde, men uden en fælles, klar linje, fremgår det af interne mails fra fem forvaltninger, som A4 Arbejdsliv har fået indsigt i.

LÆS OGSÅ: 701 kvinder støtter Sofie Linde: 'Det sker stadig'

De forskellige udmeldinger skaber frustration hos de ansatte, som savner klarhed omkring, hvem der skal hjemsendes, og hvem der skal blive.

- Når der kommer så uklare meldinger fra Sundhedsministeriet, som det er tilfældet, bliver det op til de enkelte ledere at afgøre, hvem der skal sendes hjem, og hvem der ikke skal. Det betyder, at det for nogle ansatte kan være svært at gennemskue, hvilke kriterier der ligger til grund for, om man bliver sendt hjem eller ej, siger Tania Karpatschof, der er AC-fuldmægtig og fællestillidsrepræsentant for akademikerne i Københavns Kommune og repræsenterer omkring 3.000 akademikere i kommunen.

Forskellig praksis

Mens ledelsen i Børne -og Ungdomsforvaltningen skriver, at beslutningen om hjemmearbejde skal ske 'lokalt i de enkelte centre og teams', skriver kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning, at alle på nær dem, der udfører podninger, igen skal arbejde hjemmefra - dog undtagen 'alle ledere og medarbejdere med direkte borgerkontakt', 'Ledelsessekretariatet' og 'dele af Center for økonomi', som fortsat skal møde på arbejde. 

Hos Kultur- og Fritidsforvaltningen har man besluttet at alle, 'der ikke er nødvendige for betjening af direktion, det politiske system og diverse nævn', skal arbejde hjemme 'i videst muligt omfang'.

Fra Teknik- og Miljøforvaltningens ledelse lyder beskeden, at man har vurderet, at 'situationen ikke er den samme som i marts', og at medarbejderne skal arbejde hjemmefra 'i videst muligt omfang' - dog uden at serviceniveauet over for borgere og brugere forringes.  

Tirsdag lød udmeldingen fra toppen af Københavns Kommune, at alle chefer var blevet opfordret til i videst muligt omfang at sende de administrative ansatte hjem de næste 14 dage.

- Det er selvfølgelig et forsøg på at gøre alt, hvad vi kan for at få knækket stigningen i smitte i blandt andet vores by, sagde overborgmester Frank Jensen (S) til Ritzau samme dag.

Han ville ikke komme ind på, hvor mange medarbejdere opfordringen gælder, men påpegede, at det ikke bliver medarbejdere i borgerkontakt.

Sidste gang der var en nedlukning af arbejdspladserne, var der ingen svinger i valsen, fordi Mette Frederiksen traf beslutningen for kommunerne. Når jeg ser på Københavns Kommune, bør én person træffe beslutningen, og det er Frank Jensen
Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden

Den manglende beslutningsvilje på borgmesterkontoret kritiseres af HK.

- Sidste gang der var en nedlukning af arbejdspladserne, var der ingen svinger i valsen, fordi Mette Frederiksen traf beslutningen for kommunerne. Når jeg ser på Københavns Kommune, bør én person træffe beslutningen, og det er Frank Jensen, siger Winnie Axelsen, der er formand for HK Kommunal Hovedstaden.

- Den slags beslutninger kan man ikke lade forskellige chefer om at træffe, for nogle ansatte synes måske, man overragerer, hvis man går forsigtigt til værks, mens andre måske synes det, hvis man går lidt let til værks, siger hun. 

Skaber usikkerhed

Ifølge Winnie Axelsen er en fælles beslutning nødvendig for at undgå at skabe usikkerhed blandt medarbejderne.

- Hvorfor får man lov til at arbejde hjemmefra i nogle forvaltninger, mens man i andre skal møde ind? Det giver jo slet ikke mening, når man kigger på, hvilket arbejde disse ansatte udfører, siger hun. 

Fra økonomernes og juristernes fagforbund, DJØF, lyder en lignende melding.

- Jeg vil opfordre Københavns Kommune, der er landets største arbejdsgiver, til at lave nogle ensartede retningslinjer, så medarbejderne ikke skal opleve yderligere usikkerhed. Erfaringerne fra hjemsendelserne i marts og april viste, at mange medarbejdere sagtens kan løfte opgaverne hjemmefra, skriver Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig til A4 Arbejdsliv. 

Beslutninger skal træffes lokalt

Det har ikke været muligt at forholde Frank Jensen kritikken, men i et skriftligt svar til A4 Arbejdsliv skriver overborgmesteren, at 'det er bedre, at man træffer beslutningerne lokalt, end at vi fra centralt hold dikterer en praksis, som vil skabe unødige benspænd i det daglige arbejde ude i forvaltningerne', da 'det er den lokale ledelse, som har den bedste føling med hverdagen'. 

I Odense Kommune, som også er kommet i myndighedernes lys på grund af et stigende corona-smittetal, er der tilsyneladende mindre slinger i valsen om, hvem af kommunens ansatte, der skal arbejde hjemmefra.

Der har Frank Jensens partikammerat, kommunens borgmester, Peter Rahbæk Juhl (S) taget skeen i egen hånd og valgt at sende 2.000 medarbejdere hjem, oplyser Stefan Andersen, stadsdirektør i kommunen, til DR Nyheder.

Ifølge Peter Rahbæk Juel vil de samme opgaver blive løst i kommunen som altid - bare hjemmefra, mens de, der for eksempel arbejder på hospitaler, i børnehaver og vuggestuer, stadig skal møde fysisk på arbejde.