Tæt på verden: Colombia har succes i kamp mod coca

21. dec 2011
Narkobaroner i Colombia har mistet kontrollen med engrosmarkedet for kokain. Myndighederne gør fremskridt imod landets enorme produktion.

Godt nok er Colombia verdens største producent af kokain, men det er en myte, at landets økonomi er styret af narkohandel. Andelen af landets økonomi er faldet fra 1,4 procent i 2001 til 0,3 procent af nationalproduktet nu.

Årsagerne er adskillige. Ikke mindst er smuglerruterne flyttet til andre regioner som de mellemamerikanske lande Guatemala, El Salvador og Honduras samt Venezuela. Mexicanske narko karteller har overtaget en stor del af den økonomiske styring.

I henhold til en særlig rapport om narko i Colombia var magten over landets økonomi en myte, som kartellerne selv opfandt af politiske grunde. I øvrigt kontrollerer colombianerne ikke det globale engrosmarked mere.

Enorme markeder

Årsagen til det markante fald i Colombias narkoproduktion skyldes systematiske forsøg på at stoppe produktionen af coca-buske. Ulovlige marker med coca fældes eller sprøjtet med gift fra luften.

Faldet i hektarer med den illegale afgrøde skulle være 57 procent over 10 år. I 2010 var der 62.000 hektarer med den afgrøde. Det er dobbelt så meget som i Bolivia, nr. tre på listen over kokain producenter.

Alligevel er det ikke små mængder, som narkobaronerne i Colombia producerer. FN anslår, at landet producerede mellem 350 og 400 millioner tons kokain i 2010. Det er mere end Perus og Bolivias produktion sammenlagt.

[pagebreak]Stor indsats

I henhold til FNs 2011 narkorapport er ødelægges hvert år over 100.000 hektarer marker med coba-buske ved hjælp af sprøjtning fra luften. Manuel fældning omfatter 60.000 hektarer.

I Colombia beslaglægges på et godt år over 200 ton kokain. De forskellige producentlande er blevet bedre til at stoppe eksporten af narko end tidligere. Faktisk beslaglagde Colombia dobbelt så meget som USA i 2008-09, rapporterer FN. Det drejer sig om over 250 ton om året.

Produktionen af coca-blade og den pasta, der kommer ud af kemisk forarbejdning af råvaren, udgør tre procent af Colombia landbrugsproduktion.

Globalt er der succes med fjernelsen af illegale coca-marker. Områderne, der næsten udelukkende ligger i Colombia, Peru og Bolivia er faldet til 149.000 hektarer, et fald på 18 procent på fire år.

Forbruget svinger

Almindeligvis tror folk, at forbruget af kokain i USA stiger uden ende. Det er ikke korrekt. Forbruget er faldet 70 procent fra 1989 til 2011, oplyser FN. Til gengæld stiger salget i Europa stærkt, så de to rige regioner nu står lige.

Det samme sker i Latinamerika og de mellemamerikanske lande, der er værter for transportruterne. Salget af kokain stiger i de lande.

Ricardo Rocha García, universitetsprofessor i Colombia og forfatter til FNs særlige rapport om hans land siger i henhold til Miami Herald, at kokainforbruget er en følge af økonomisk vækst, forbedret levestandard og globalisering.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.