Clone of EU vil sidestille vikarer med fastansatte

17. okt 2008
I næste uge vedtages med al sandsynlighed et nyt direktiv, der skal sidestille vikarer med funktionærer i hele EU.

Det betyder, at vikarer bliver omfattet af alle de goder, der er i overenskomsterne som f.eks. pension, barsel og ferie.

Det bliver især på kontorerne, at vikarerne kommer til at mærke det nye direktiv, skriver DR Penge. For selv om der er langt flere vikarer i bygge- og anlægsbranchen, så har de overenskomster, der overflødiggør det nye direktiv.

Dansk Erhverv er ikke begejstret for direktivet, som Danmark og England i spidsen for et mindretal i Ministerrådet, har forsøgt at blokere for.

"Vi er imod vikar-direktivet, fordi der grundlæggende ikke er behov for det. Det er et indgreb mod den danske aftalemodel, hvor man på EU-niveau nu går ind og fastsætter, hvad løn- og ansættelsesvilkår skal være for en bestemt gruppe medarbejdere på det danske arbejdsmarked," siger Jacob Tietge, der er chefkonsulent i Danske Erhverv.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

-Newspaq

faktaboks