Chokramte soldater får kroner for krigens gru

21. jun 2013
En ny videnskabelig udredning viser, at en fjerdedel af alle tilfælde af krigstraumer er forsinkede. Det betyder, at hundredvis af soldater nu kan få retfærdighed i form af anerkendelse af deres psykiske arbejdsskader.

Soldaterne har vidst det i årevis. De har nemlig mærket det på egen krop. Traumer efter arbejde i en krigszone (PTSD, red.) kan vise sig senere end seks måneder efter hjemkomsten.

Men nu har de også flere forskeres, beskæftigelsesministerens og forsvarsministerens ord for det.

"Noget har tydet på, at arbejdsskadesystemets praksis ikke har fulgt med den nyeste lægefaglige viden om PTSD. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi fik sat gang i udredningen. For nu viser det sig, at langt flere veteraner kan få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade," siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

Erkendelsen kommer efter en ny videnskabelig udredning om post-traumatisk stress, der er formuleret af ni forskere.

Udredningen, der er bestilt af beskæftigelsesministeren, viser, at en fjerdedel af alle sygdomstilfælde bryder ud efter seks måneder.

Får ny chance for erstatning

Konsekvensen er, at flere hundrede arbejdsskadesager nu bliver genoptaget.

"Fremover får personer, hvor PTSD først viser sig fuldt ud op til flere år efter, at de har været udsat for traumatiske begivenheder, også mulighed for at få anerkendt deres sygdom som en arbejdsskade," skriver Arbejdsskadestyrelsen på sin hjemmeside.

I dag kan danske veteraner og andre alene få ankerkendt deres psykiske sygdomme, hvis de har PTSD, der viser sig fuldt ud inden for de første seks måneder efter, at belastningen er stoppet.

"Det er en kæmpe begmand til Arbejdsskadestyrelsen for deres forkerte praksis. Det bedste ved udredningen er, at styrelsen på dag et ændrer praksis," siger beskæftigelsesordfører Jørgen Arbo-Bæhr fra Enhedslisten.

Kæmpede ikke forgæves

De psykisk sårede soldater har selv kæmpet for udredningen og ny lovgivning på området. Sidste efterår demonstrerede de foran Folketinget for at få politikerne i tale, fordi de følte sig uretfærdigt behandlet af Arbejdsskadestyrelsen.

"Det er en sejr for veteranerne, og jeg vil følge sagsbehandlingen meget nøje. Arbejdsskadestyrelsen skal i hvert fald ikke snyde på vægten," siger Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr.

Før demonstrationen sagde beskæftigelsesministeren sådan her:

"I Danmark indgår det som en del af diagnosekriteriet, at en person, der har været udsat for en traumatisk belastning, skal have udviklet PTSD senest seks måneder efter belastningen. Dette krav er opstillet på baggrund af en lægefaglig vurdering i Sundhedsstyrelsen og WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.)."

Siden viste det sig, at WHOs diagnosekrav åbner op for, at post-traumatisk stress kan opstå efter seks måneder.

Efter sommerferien vil det blive endeligt vurderet, om udredningen får konsekvenser på andre områder. Samtidig vil regeringen i samråd med Folketingets partier se på, om der er behov for andre tiltag i forhold til veteraner.

Artiklen opdateres...

Citat

 

"Det er en kæmpe begmand til Arbejdsskadestyrelsen for deres forkerte praksis. Det bedste ved udredningen er, at styrelsen på dag et ændrer praksis."

 

Jørgen Arbo-Bæhr, beskæftigelsesordfører, Enhedslisten