Chefer vil have flere ansatte, der kan fyres

12. feb 2013, 09:50
Skærpet krav: Væk med suppleanterne til tillidsrepræsentanten, fællestillidsmanden og andre tillidsposter!

Tillidsmænd, suppleanter, fællestillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. Op mod 50.000 medarbejdere i landets kommuner er ifølge KL beskyttet af deres opgaver med fagligt arbejde.

Nu skal der luges ud i flokken, kræver de kommunale chefer, der helt vil nedlægge suppleantrollen under denne uges overenskomstforhandlinger for 515.000 ansatte i regioner og kommuner.

Men hvis det krav går igennem vil det være et hårdt slag mod hele den danske model, advarer fagbevægelsen. Der vil nemlig blive mangel på tillidsfolk i fremtiden, og ledelsen får lettere ved at tromle medarbejderne.

”Det er en kraftigt skærpelse, og det er fuldstændig uacceptabelt. Det var derfor, vi forlod forhandlingerne i fredags (forrige uge, red). Der er vi simpelthen for langt fra hinanden,” siger Bodil Otto formand for HK Kommunal, der deltager i forhandlingerne.

I december præsenterede arbejdsgiverne deres krav om, at færre tillidsvalgte skulle være beskyttet mod fyring. Under forhandlingerne er kravet imidlertid foldet ud som en decideret afskaffelse af suppleant-rollen, oplyser både HK og FOA.

FOA’s formand, Dennis Kristensen, mener, at arbejdsgiverne er ramt af ”ledelses-rabies”.

”Jeg opfatter det som et frontalt angreb på det, der er rygraden i fagbevægelsen – den lokale repræsentation på arbejdspladsen,” siger FOA’s formand, Dennis Kristensen.

KL: Vi er nødt til at fyre de forkerte

Michael Ziegler (K), borgmester i Høje Taastrup, der leder forhandlingerne for KL, kalder det en "uskik" at udtale sig, mens forhandlingerne pågår, men bekræfter arbejdsgivernes krav.

"Antallet af beskyttede medarbejdere har taget overhånd. Specielt hvis man sammenligner med det private område, er der for mange beskyttede," siger Michael Ziegler.

Han afviser, at kravet handler om at svække de faglige organisationers indflydelse på arbejdspladserne:

"Det er jeg helt og aldeles uenig i. Det her handler om, at vi ikke ser nogen god mening i, at suppleanter, som i realiteten er inaktive, skal være beskyttet mod afskedigelse," siger Michael Ziegler.

KL: Suppleanter uden betydning

Tillidsmandsbeskyttelsen betyder i dag, at suppleanterne i kommunerne og regioner er beskyttet mod afskedigelse eller omflytning.

Men ifølge KL varetager de sjældent eller aldrig tillidsopgaver, der berettiger den særlige beskyttelse af suppleanterne.

Til gengæld er det rigtig mange af dem, siger KL, der peger på, at mere en hver 9. medarbejder i kommunerne er beskyttet mod afskedigelse eller omflytning, hvilket svarer til over 50.000 medarbejdere.

KL's vurdering er, at mere end halvdelen af personalet i en mindre børnehave i dag kan være beskyttet mod fyringer.

Et led i den faglige fødekæde

I HK Kommunal og FOA  afviser man dels omfanget af tillidsbeskyttede medarbejdere og forestillingen om, at suppleanterne sidder på hænderne.

”Det kan godt være, de ikke står på kommunaldirektørens kontor, men det kan være den person, der tager snakken med kollegaerne rundt omkring. De er en del af det praktiske arbejde i dagligdagen," siger Bodil Otto.

Dennis Kristensen påpeger, at suppleanterne rolle, når tillidsrepræsentanten er syg, på ferie eller kaldt til møde, fordi der altid er vished for, "at der er en person, der kan varetage deres interesser".

Derudover er de en vigtig del af fødekæden i den faglige organisering på arbejdspladserne, lyder det.

”Ved at være tæt på tillidsrepræsentanterne og fungere som deres sparringspartner, er de godt klædt på til at overtage posten, hvis vedkommende synes, at de har aftjent deres værnepligt,” siger Dennis Kristensen.

Professor: Arbejdsgivernes krav bør ikke overraske

Professor Jesper Due fra FAOS ved Københavns Universitet påpeger, at der ikke er noget overraskende i, at de de kommunale arbejdsgivere ønsker  samme forhold, som gælder på industriens område og i det private.

”Det har gennem årerne været et argument fra de offentlige arbejdsgivere, at antallet af tillidsrepræsentanter og suppleanter er meget stort i forhold til antallet af medarbejdere. Fra arbejdsgivernes side har man nærmest opfattet det som en udvidelse af ansættelsesbeskyttelse," siger Jesper Due

15. februar har partnerne planlagt det afsluttende møde, men der er løbende forhandlinger, der kan påvirke processen.