Sidder du i kørestol, har du større risiko for at blive frasorteret af arbejdsgiverne, viser ny undersøgelse. Personerne på billedet har ikke med historien at gøre. Foto: Danske Handicaporganisationer

Ny undersøgelse: Chefer fravælger ansøgere i kørestol

9. sep 2019, 06:37
Jobansøgere i kørestol bliver sorteret fra, selvom de er kvalificerede til jobbet, viser ny undersøgelse. Helt uacceptabelt, siger beskæftigelsesministeren.

Arbejdsgivere sorterer i høj grad kvalificerede ansøgere fra, som sidder i kørestol. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Handicap og Beskæftigelse.

LÆS OGSÅ: Antoniett er jobsøgende i kørestol: Jeg vil ikke ansættes af medlidenhed

Undersøgelsen, som er repræsentativ og bygger på svar fra cirka 2.000 arbejdspladser, viser, at arbejdsgiveres villighed til at ansætte en kvalificeret ansøger falder fra cirka 70 procent til cirka 22 procent, hvis ansøgeren sidder i kørestol, og der skal laves mindre tilpasninger på arbejdspladsen på grund af dette.

- Det er en signifikant forskel. Det viser, at mange virksomheder har de rigtige holdninger, men ikke nødvendigvis de rigtige handlinger, siger Thomas Bredgaard, som er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet og Center for Handicap og Beskæftigelse, til A4 Nu.

I undersøgelsen er arbejdsgiverne blevet bedt om at forholde sig til et tænkt scenarie, hvor der mangler medarbejdere, og tage stilling til en ansøger ud fra en beskrivelse. Hvis der i beskrivelsen står, at ansøgeren sidder i kørestol, vil langt færre arbejdsgivere ansætte personen, viser svarene.

Om undersøgelsen

Analyseinstituttet Rambøll har på vegne af forskerteamet kontaktet 5.000 arbejdspladser med minimum 3 ansatte. Svarprocenten er 41 procent.

Chefen eller den ansvarlige for rekruttering er blevet bedt om at besvare et spørgeskema. Her er respondenten blevet præsenteret for et tænkt scenarie, hvor der skal ansættes en person på arbejdspladsen, og en ansøger med de rette kvalifikationer og et par års erfaring har søgt jobbet. Ansøgeren beskrives også som positiv, med god energi og glad for at tage fra.

Ud af de arbejdsgivere, som kun har fået denne information, har 70 procent svaret, at de vil ansætte ansøgeren.

En anden gruppe arbejdsgivere har fået præcis samme information om ansøgeren - eneste forskel er en tillægsinformation om, at ansøgeren sidder i kørestol på grund af et bevægelseshandicap, og det vil kræve tilpasninger på arbejdspladsen. I denne gruppe vil blot 22 procent hyre ansøgeren.

Hvis det fremgår, at jobcentret har anbefalet den handicappede ansøger, eller at det er muligt at søge økonomisk støtte til at tilpasse arbejdspladsen, er lidt flere tilbøjelige til at hyre ansøgeren i kørestol - men forskellen er ikke stor.

Det gør ikke den store forskel, om der er tale om offentlige eller private arbejdspladser. Til gengæld svarer en større andel af offentlige arbejdspladser, at de i forvejen har ansat medarbejdere med bevægelseshandicap..

- Umiddelbart er det et udtryk for forskelsbehandling, og at man har nogle reservationer i forhold til at ansætte personer med bevægelseshandicap. Så er spørgsmålet, om de forbehold er legitime. Der er sikkert tilfælde, hvor der er gode grunde til ikke at ansætte en person i kørestol, men i andre tilfælde tror jeg simpelthen at arbejdsgiveren tænker, at det er for besværligt, eller det skyldes fordomme eller begrænset viden om personer med handicap, siger Thomas Bredgaard.

I undersøgelsens kommentarfelter har en del arbejdsgivere forklaret, hvorfor de har svaret nej til at ansætte den fiktive jobansøger med bevægelseshandicap. Nogle angiver, at arbejdet er for fysisk hårdt, og andre skriver for eksempel, at arbejdspladsens fysiske rammer ikke er egnede til en kørestolsbruger.

"De tror måske ikke, at vi kan klare et almindeligt arbejde"

Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer, ærgrer sig over tallene.

- Jeg synes jo, det er virkelig skidt for muligheden for mennesker med handicap for at komme i job, og også for arbejdsgiverne, for vi har jo en del at bidrage med, siger han til A4 Nu.

Han tror, det i høj grad bunder i uvidenhed hos mange arbejdsgivere.

- De tror måske ikke, at mennesker med handicap kan klare et helt almindeligt arbejde, siger han.

Og så er mange heller ikke klar over, at der findes gode muligheder for økonomisk støtte til at indrette de fysiske rammer på arbejdspladsen, forklarer han.

Derfor skal Danske Handicaporganisationer blive bedre til at informere - og arbejdsgiverne skal også have at vide, at de kan tage kontakt til organisationen, hvis de er i tvivl om noget, er hans bud på en løsning.

- Jeg tænker, det i virkeligheden også handler om at finde nogle løsninger på det, man er bekymret for, og se mulighederne frem for begrænsningerne, siger Thorkild Olesen.

Er der nogle typer job, hvor det er forståeligt nok, at arbejdsgiveren ikke vil ansætte en i kørestol?

- Nej, det synes jeg faktisk ikke. Selvfølgelig er der job, hvor man skal gå meget, men sådan et job vil man jo ikke søge, hvis man sidder i kørestol. Vi har altså selv en god fornemmelse af, hvad vi kan og ikke kan.

Minister: "Helt uacceptabelt"

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder på Twitter undersøgelsens resultat for en nedslående nyhed.

- Det er helt uacceptabelt, hvis virksomheder bevidst fravælger kvalificerede medarbejdere udelukkende, fordi de er kørestolsbrugere. Det vidner desværre om, at der nogle steder stadig hersker fordomme og uvidenhed om mennesker med handicap. Vi har mange mennesker med handicap, som både kan og vil arbejde. Det vil være en stor gevinst for virksomhederne at få øjnene op for det, uddyber han i et skiftligt svar til A4 Nu.

Det er ikke nemt at ændre fordomme og uvidenhed, medgiver han.

- Men helt konkret har vi taget initiativ til, at der i december vil blive afholdt en landsdækkende job-uge med fokus på beskæftigelse af mennesker med handicap. Det er en unik mulighed for, at virksomheder og jobsøgende kan mødes, siger han.

Initiativet er en del af satspuljeaftalen fra sidste år, hvor der blev afsat knap 130 millioner kroner til 11 initiativer, der skal udrulles over de næste år med henblik på at få flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet, oplyser beskæftigelsesministeren.

- Det er nu, at vi skal benytte de gode tider til at få flere med, og jeg håber, at virksomhederne vil påtage sig en del af dette fælles ansvar, understreger han.

DA ønsker større klarhed om støttemuligheder

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) byder initiativet og mere information velkommen. Først og fremmest skal det være mere tydeligt, hvilke muligheder den enkelte arbejdsgiver har for at få støtte til at indrette den fysiske arbejdsplads, mener Maria Bille Høeg, som er chefkonsulent i DA.

- Det er selvfølgelig enormt ærgerligt og ikke acceptabelt, at det skal være sværere for mennesker med handicap at være en del af arbejdsfællesskabet. Jeg tænker, at resultatet viser, at mange virksomheder ikke er klar over, hvilke støttemuligheder der er til at få indrettet arbejdspladsen, siger hun til A4 Nu.

Problemet er, at selvom der er støttemuligheder, kan virksomhederne først søge støtte, efter de har ansat en handicappet person og lavet ændringerne på arbejdspladsen, forklarer hun.

- Det betyder, at virksomheden står med usikkerheden om, hvilke regler der gælder, og hvad det kommer til at koste. Alt det kan være en barriere. Derfor foreslår vi, at systemet lavet om, så der fra start er klarhed om, hvilke støttemuligheder der er for hver enkelt person med handicap, siger Maria Bille Høeg.

På den måde vil arbejdspladsen altid på forhånd vide, at hvis de hyrer en konkret medarbejder med handicap, følger der for eksempel en rampe, en særlig stol eller et særligt it-program med, afhængig af medarbejderens handicap og behov. Det vil også være en fordel for den enkelte jobsøgende med handicap på forhånd at vide, at vedkommende har ret til at få de hjælpemidler, mener Maria Bille Høeg.