Chaufførkrav: Stop for vognmænds vikarfidus

21. feb 2014, 04:00
Fagforeningen 3F vil stille krav om nye redskaber til at tjekke lønforhold hos virksomheder, der fungerer som vikarbureauer for danske vognmænd.

En ny vikar-fidus hos danske vognmænd er et central tema i forhandlingerne om en ny overenskomst på transportområdet, der blev skudt i gang i går.

Vikarbureauer, der har adresse i udlandet, har i flere tilfælde vist sig at være oprettet og ejet af en virksomhed, der ellers er bundet til en dansk overenskomst - og dermed er forpligtet til at give deres chauffører en vis løn.

”Vi har danske virksomheder med flere hundrede medarbejdere, der siger, at de slet ikke har nogen ansatte. Alle er ansatte via et udenlandsk vikarbureau. Det mere end lugter af løndumping,” siger formanden for fagforbundet 3F’s transportgruppe, Jan Villadsen.

3F går derfor til forhandlingerne om en ny overenskomst med kravet, at der gøres en indsats for at forhindre løndumping fra udenlandske vikarbureauer.

Fidus for 10.000 kroner

3F ser flere og flere eksempler på ansatte, der ansættes gennem tvivlsomme udenlandske vikarbureauer.

Det betyder, at fagforeningen ikke har mulighed for at se, hvad de ansattes får i løn, hvad vikarbureauet hedder, og hvor det udfører opgaver.

Og ifølge 3F kan en dansk vognmænd mindst spare 10.000 kroner per chauffør på den måde.

”Det er et stigende problem, og det undergraver de aftaler, der er indgået. Vi skal have nogle værn i forhold til det her. Det kan være i form af lønkontrol eller mulighed for at overenskomstdække de her vikarbureauer,” siger Jan Villadsen.

Hurra ... åhh nej

I 2010 havde 3F ellers hænderne i vejret. Årsagen var en aftale med Dansk Industri (DI), der gjorde det muligt at se lønsedler for ansatte, hvis der var mistanke om urent trav.

Det kunne enten være, fordi den overenskomst-dækkede arbejdsgiver dumpede lønnen, eller hvis arbejdsgiveren brugte underleverandører, der gjorde.

3F fik også andre muligheder. De kunne kræve et møde samt få navnet på underleverandøren og oplysninger om de aftalte transporter. Det gav mulighed for at lave sympatikonflikter.

Men aftalen gælder ikke de udenlandske vikarbureauer. Og når 3F henvender sig, får de i stigende omfang nej til indsigt i lønforhold, fordi de udenlandske vikarbureauer vinder frem.

3F har ikke en samlet statistik for, hvor mange sager, de fører, og hvordan de falder ud. Og det er en del af aftalen fra 2010, at de ikke må omtale virksomhederne offentligt.

Svært aftale skal landes

Torsdag mødtes formanden for 3F Transport med administrerende direktør Karsten Dybvad fra DI, der repræsenterer arbejdsgiverne på transportområdet. Her begyndte de forhandlingerne om den ny overenskomst.

Avisen.dk har spurgt DI, om deres syn på sagen, men DI ønsker ikke at kommentere, så længe der forhandles.

I de seneste år har det været en hel del eksempler på danske vognmænd, der stabler forskellige udenlandske arrangementer på benene for så at sende billige chauffører ind i Danmark.

Det siger lektor Søren Kaj Andersen fra Københavns Universitet, der understreger, at han ikke kender omfanget.

”Men der er ingen tvivl om, at der er en del aktiviteter, som umiddelbart ser kreative ud. I flere sammenhænge er det netop noget, hvor man kan få den klare fornemmelse, at det handler om at reducere lønomkostninger i forhold til de transportvirksomheder, man driver,” siger Søren Kaj Andersen.

Han siger, at det kan blive svært for DI at lave en aftale, fordi arbejdsgiverne kan have forskellige holdninger til spørgsmålet om at bruge udenlandske vikarer og vikarbureauer.