Chauffører efterlades med dødsyge uden hjælp

4. okt 2013, 10:50
Psyken, ryggen og helbredet bliver sat under pres. Det er ufaglærte chauffører, der kører dødssyge patienter til og fra sygehuset.

Man skal være usædvanlig robust både på psyke og sjæl, for at arbejde som chauffør i det danske sundhedsvæsen.

Chaufførerne risikerer tæsk af ældre demente borgere, blive smittet med sygdomme, skader i ryggen og ar på psyken.

I to ud af fem regioner stiller regionerne ikke større krav til chaufførerne i den liggende sygetransport, end et taxakørekort og et førstehjælpskursus. Det til trods for, at chaufførerne kører med døende og ekstremt syge patienter.

Chaufførerne lærer intet om hygiejne, løfteteknik eller genoplivning, og selvom de ofte kører med folk, der er tæt på døden, er der ingen debriefing eller forebyggende samtaler. Det rammer patienterne, men der udover rammer det hård på chaufførernes arbejdsmiljø, advarer fagforening og eksperter.

"Der bliver flere og flere ældre, og derfor vil der være en større smitterisiko forbundet med at være chauffør. Derfor synes jeg, det er fatalt, at regioner fravælger uddannelse i hygiejne", siger Palle Thirstrup, forhandlingssekretær fra 3F.

Ingen løfteteknik i ryggen

Han peger desuden på, at den manglende uddannelse blandt chaufførerne kan gå ud over medarbejdernes bevægeapparat.

For selvom flere sygehuse og institutioner over årene har fået flere løfteredskaber, må chaufførerne stadig lægge ryg til tunge og skæve løft, når ældre medborgere skal løftes ud i bilen, eller slæbes op af trappen.

"Det er ikke smart, at flere regioner fravælger løfte-bære-teknik. Når selv uddannede reddere har en overhyppighed af skader på bevægeapparatet. Hvordan ser det så ikke ud for dem, der slet ingen uddannelse har," siger Palle Thirstrup.

Og det er ikke bare forkerte løft, der kan ramme medarbejderne på deres helbred, lyder det fra faglig leder på Teknologisk Institut, der står bag en ny undersøgelse af den liggende sygetransport.

"Det er vigtigt at vide, at den demente ældre kvinde kan blive aggressiv på grund af sin sygdom. Hvis du har den viden fra for eksempel et kursus i demens, så står du bedre i din egen faglighed og kan bedre reagere professionelt," siger Eva-Carina Nørskov, der er faglig leder i Teknologisk Institut.

Lægger øre til alt

Men også det psykiske arbejdsklima er så barsk, at chaufførerne burde klædes på med uddannelse,

Chaufførerne kører med patienter, der er så syge, at de potentielt kan dø under transporten. Og dertil kommer patienternes dødsangst og traumer, når de skal fra sygehuset og ud på plejehjem eller hospice.

"Det er ofte meget syge og triste patienter medarbejderne kører med, og vi kender ikke langtids-effekten af at transportere den type patienter, hvis du ikke er uddannet i forhold til det," siger Eva-Carina Nørskov.

Men selvom ingen kender langtidseffekten af at have døden så tæt inde op din arbejdsdag, får personalet på instituionerne rutinemæssigt mulighed for at bearbejde deres oplevelser.

De deltager i forebyggende dialogmøder. En mulighed chaufførerne ikke får. Og de tager ikke selv initiativ til at snakke om problemerne.

"Det psykiske arbejdsmiljø kan være belastende - især hvis medarbejderne ikke ved, at det sommetider er vigtigt, at få talt tingene igennem," siger Eva-Carina Nørskov.