Cancertvillinger: Kun den ene får erstatning

28. jul 2013, 06:00
Arbejdsskadestyrelsen giver kun erstatning til brandmænd med særlige kræftformer. Brandmænd med for eksempel kræft i hjernen har svært ved at få erstatning. En forskelsbehandling, som tvillingerne Poul og Jørgen Larsen nu mærker konsekvensen af.

De er enæggede tvillinger og har arbejdet i Københavns Brandvæsen i tilsammen 65 år. Men trods de åbenlyse ligheder bliver deres arbejdsskade-sager behandlet vidt forskelligt af myndighederne.

Poul og Jørgen Larsen har fået konstateret kræft, men kun en af dem ser ud til at få erstatning. Fordi Poul Larsen har haft hudkræft, har han lettere ved at få økonomisk kompensation fra Arbejdsskadestyrelsen end tvillingebroderen.

Hans kræftform står nemlig på listen over anerkendte erhvervssygdomme. Det gør Jørgen Larsens ikke.

"Vi har udsat os selv for mange farer. Det har jo været vores job. Men når vi bliver syge, hvor er hjælpen så," spørger Poul Larsen.

Brødrene har været nærmest uadskillelige siden fødslen. De har været i militæret sammen og arbejdet på samme brandstation i en årrække.

Og selvom Jørgen Larsen er svækket, tager de stadigvæk på fisketure.

"Jeg tror ikke, at det er muligt at være tættere, end vi er," siger Jørgen Larsen.

"Det er uartigt"

Han er døende. Årsagen er kræft i hjernen. En stor svulst vil inden for kort tid tage livet af ham. Lægerne har opgivet behandlingen.

Fordi kræftformen ikke står på Erhvervssygdoms-fortegnelsen, skal han ikke regne med at få erstatning. Pengene ville ellers være kærkomne.

Når Jørgen Larsen dør, efterlader han sin kone i dyb gæld, hvis Arbejdsskadestyrelsen nægter at anerkende hans kræft som erhvervssygdom.

Han har allerede fået afvist sin sag to gange.

Det er styrelsen i sin gode ret til, fordi sygdommen ikke er på listen over anerkendte erhvervssygdomme.

"Det er uartigt," mener Jørgen Larsen.

Poul Larsen lader til at være helbredt for hudkræften. Alligevel er der altså større chancer for, at han får erstatning. At sygdommen står på Erhvervssygdomsfortegnelsen er dog ikke ensbetydende med, at han automatisk får erstatning.

Først skal han kunne bevise, at kræften hænger sammen med jobbet som brandmand.

Det haster!

Hvis Jørgen Larsen havde arbejdet som brandmand i Australien, havde hans situation været en hel anden. Down Under får brandmænd med kræft i hjernen automatisk erstatning, hvis de kan dokumentere, at de har bekæmpet ildebrande i mindst fem år.

Det australske senat har - i modsætning til Folketinget - anerkendt den eksisterende forskning på området som tilstrækkelig.

Tvillingerne ville ønske, at de danske politikere havde mod til at gøre det samme.

"De burde ændre lovgivningen. Det haster," mener de to tidligere brandmænd.

Fagforeningen 'Brandfolkenes Organisation' og pårørende har kæmpet for en lovændring i knap et år, men indtil nu har kampen været forgæves.

"Systemet er defekt," mener Tommy Kjær, der er næstformand i Brandfolkenes Organisation.

"Når en brandmand bliver ramt af kræft efter et langt arbejdsliv, hvor han har reddet andres liv, så er det ikke retfærdigt, at han skal kæmpe mod systemet. Derfor skal der en anden og bedre lovgivning til," siger han.

For firkantede regler

Selvom fagforbundet 3F primært organiserer Falck-mænd, kender arbejdsmiljøkonsulent Kjeld Jensen godt tvillingernes historie.

Ifølge arbejdsmiljøkonsulenten er arbejdsskadelovgivningen alt for firkantet. Han foreslår, at alle sager om kræft behandles ud fra, hvor stor en mængde kræftfremkaldende stoffer den syge har været eksponeret for på jobbet.

Brandmændene er især udsat for stofferne benzen, formaldehyd og sod, fordi de udvikles i røgen fra de ildebrande, de slukker.

"Hvis du får en rygskade, er det ikke erhvervet, det kommer an på. Hvis du har løftet mere end 10 ton, får du økonomisk kompensation, uanset hvilket job du har," forklarer Kjeld Jensen.

Han medgiver, at erstatninger ikke gør den syge rask. Ifølge ham handler det om at gøre den sidste tid tålelig for kræftramte som Jørgen Larsen.

"Når vi snakker kræftformer, så må tvivlen komme den syge til gode," siger arbejdsmiljøkonsulenten fra 3F og tilføjer:

"Det kan godt være at WHO's (Verdenssundhedsorganisationens, red.) eksperter kun kan påvise en mulig sammenhæng mellem kræft og for eksempel brandmandsfaget, men de kan jo ikke påvise, at der ingen sammenhæng er."

I Jørgens ånd

 

"Siden jeg har lavet optagelserne her, har kræften ædt sig ind på Jørgen. Svulsten i hjernen er nu så stor, at hans dage er talte. Det er Jørgens eget ønske, at hans historie skal skabe debat om myndighedernes håndtering af kræft blandt brandmænd."

 

Journalist Rikke Dyrberg, Avisen.dk