DAGPENGEPAKKE 2013: Cadillacaktivering forbeholdt stærke ledige

15. maj 2013, 13:07
Der er risiko for, at regeringens nye forslag vil dele de udfaldsramte dagpengemodtagere i et a og bhold inden for aktivering.

De stærke, veluddannede ledige kommer i spændende løntilskud og virksomhedspraktik, mens de svage og ufaglærte skal feje fortov.

Det kan blive konsekvensen af regeringens nye arbejdsydelse til udfaldsramte dagpengemodtagere. frygter både en arbejdsmarkedsforsker og Enhedslisten.

"Man kan frygte, at kommunerne vil bruge en 'creaming-effekt', hvor de dyre og attraktive tiltag bliver målrettet de ledige, som har størst chance for at komme i arbejde," siger Kristian Kongshøj, ph.d.-forsker i arbejdsmarked og velfærd ved Aalborg Universitet.

Fra januar kan tidligere udfaldstruede dagpengemodtagere få en ydelse svarende til 80 eller 60 procent af dagpengesatsen mod til gengæld at stå til rådighed. Efter senest en måned skal de ledige være sendt ud i enten nyttejob eller virksomhedsrettet aktivering, for eksempel løntilskud og virksomhedspraktik.

Cadillac eller billig spand?

Der er imidlertid stor forskel på de forskellige aktiveringsformer.

"Nyttejob kender vi først og fremmest som et tiltag, der bruges til at skræmme unge kontanthjælpsmodtagere væk fra passiv forsørgelse," siger Kristian Kongshøj.

Traditionelt set har nyttejob derfor ikke måttet være for attraktive.

Virksomhedspraktik og løntilskud hos private virksomheder opleves derimod ofte som både attraktivt og opkvalificerende for den ledige. Til gengæld er det ofte dyrere for kommunen, og virksomhederne har også selv indflydelse på, hvilke arbejdsløse, de vil tage ind.

Derudover er det ressourcekrævende at lave gode nyttejob, der tager hensyn til de ledige, som har andre problemer end ledighed, siger Kristian Kongshøj.

Der er derfor risiko for, at attraktive ledige får Cadillac-versionen af aktivering, mens mindre attraktive får en gammel koreansk spand, lyder sammenligningen fra forskeren.

"Det afhænger meget af, hvordan nyttejobbene udformes og hvor meget, det økonomiske kommer til at spille ind," tilføjer han.

Enhedslisten vil bekæmpe nyttejob

Også Enhedslisten ser forskelsbehandlingen som en risiko ved det store fokus på nyttejob.

"Det bliver ikke ingeniøren eller DJØF'eren, der kommer i klemme. Det bliver 3F'erne, HK'erne og FOA's medlemmer," siger partiets arbejdsmarkedsordfører, Christian Juhl.

Enhedslisten er generelt skeptisk over for regeringens ønske om flere nyttejob. Torsdag forhandler Enhedslisten og regeringen om dagpengeplanen. Her vil Enhedslisten som minimum kræve en garanti for, at nyttejobbere ikke udnyttes som billig arbejdskraft.

Kommuner hiver ståknallerten frem

Kommunerne erkender, at det bliver en udfordring af finde nyttejob til de mange tidligere udfaldstruede.

Flere kommuner kender problemet med, at virksomhederne helst vil have bestemte typer ledige ud i virksomhedspraktik og løntilskud.

"Det er klart nemmere at afsætte nogle ledige frem for andre. De private firmaer er mest interesserede i de stærke ledige med en høj arbejdsevne," siger Mogens Bak Hansen, arbejdsmarkedschef i Fredericia.

Regeringens nye tiltag har derfor fået kommunerne til at gå i tænkeboks.

"Vi må være kreative, hvis vi skal finde nyttejob, der ikke fortrænger andre arbejdspladser og som samtidig både giver mening for den enkelte og for samfundet," siger Ivan Leth, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune.

Blandt de kreative forslag er, at ledige skal sendes ud på stå-knallert og dele brochurer ud, hjælpe til i frivillige foreninger og vise rundt på muséer.

Også sidemandsoplæring og socialøkonomiske virksomheder er blandt forslagene.