- Det er helt utilstedeligt og på alle måder ikke i orden, siger formand for Djøf Offentlig, Sara Gundelach Vergo i Københavns Kommune.

Kommune vil fyre tillidsvalgte: Den danske model er udfordret

6. nov 2019, 13:49
Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune skal fra 2022 spare 16 millioner kroner årligt. Derfor er tre tillidsvalgte varslet afskediget. Det udfordrer den danske model, kritiserer fagforbund.

Tre tillidsvalgte er varslet afskediget i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Det drejer sig om en arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsrepræsentant-suppleant og en fællestillidsrepræsentant, bekræfter DJØF og HK. Årsagen er kommunale besparelser. Det forarger formand for Djøf Offentlig, Sara Gundelach Vergo.

LÆS OGSÅ: Dansk gigant skal spare: Kan koste flere stillinger

- Det er helt utilstedeligt og på alle måder ikke i orden. Det udfordrer den danske model, siger hun.

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune skal spare 7 millioner kroner i 2020, 12 millioner kroner i 2021 og derfra varigt 16 millioner kroner om året på administration. Heri indgår altså de tre tillidsvalgte. Men “en tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager,” som det står skrevet i en rammeaftale mellem KL og Forhandlingfællesskabet, der er en sammenslutning af faglige organisationer, der repræsenterer kommunalt ansatte.

Tillidsrepræsentanten er den sidste blandt lige

Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Laust Høgedahl kan ikke kommentere den konkrete sag, men siger at tillidsrepræsentanten generelt er "den sidste blandt lige".

- Det er ikke en god nok begrundelse at afskedige en tillidsvalgt på baggrund af almindelige besparelser. Det er derimod normal procedure at afskedige de tillidsvalgte til sidst, siger Laust Høgedahl og fortsætter:

- Tillidsvalgte har en særlig beskyttelse, så de over for ledelsen - uden at frygte for ledelsens repressalier - kan tale deres kollegers sag. Det er en del af samarbejdsaftalen mellem arbejdsgiver og lønmodtager og en del af den danske model.

Særligt beskyttede

De varslede afskedigelser udfordrer ifølge næstformand i HK Kommunal i Hovedstaden Karla Helle Kirkegaard den danske model, der blandt andet bygger på lønmodtagernes ret til at organisere sig og tillidsrepræsentanternes pligt til at tale deres sag.

- Vi tager skarpt afstand fra, at Københavns Kommune og Børne- og Ungdomsforvaltningen varsler tillidsvalgte afskediget. Københavns Kommune har 43.000 ansatte og 7 forvaltninger, så det er muligt at friholde tillidsvalgte eller i yderste tilfælde omplacere dem et eller andet sted i Københavns Kommune, siger Karla Helle Kirkegaard.

Den udlægning lægger formand for Djøf Offentlig Sara Gundelach Vergo sig ligeledes op ad og tilføjer:

- Vores tillidsrepræsentanter skal stå på mål for medlemmerne, turde sige ledelsen imod og indgå i svære forhandlinger med ledelsen. Det kan de kun, fordi de har en særlig beskyttelse, siger hun.

Der er indkaldt til forhandlinger om de varslede afskedigelser i næste uge. Begge fagforbund forventer, at Børne- og Ungdomsforvaltningen trækker de varslede afskedigelser tilbage.

- Hvis det ikke sker, opfordrer vi overborgmester Frank Jensen (S) til at gå ind i sagen, siger Karla Helle Kirkegaard fra HK Kommunal i Hovedstaden.

Ud over over de 3 tillidsvalgte er 12 andre ansatte varslet fyret.

Det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Kommune, men kommunen arbejder på det.