Bruxelles griber ud efter danske arbejdsløse

7. jun 2012
Det skal være lettere at finde job i andre EUlande. Derfor vil EuropaKommissionen styrke samarbejdet mellem landenes jobcentre.

I fremtiden er det måske slet ikke din kommune, du skal gå til for at få hjælp til at finde nyt job. Det kan i stedet blive EU.

Europa-Kommissionens nye projekt, hvor arbejdsløse unge kan få støtte til at finde job i andre EU-lande, er nemlig bare første skridt på vejen mod fælles europæiske jobcentre, lyder det fra den magtfulde kommission.

”Vi foreslår en ændring af det nuværende samarbejde mellem landenes jobcentre, så jobcentrene kan matche arbejdsløse og ledige stillinger på tværs af landegrænser, hvorved vi skaber egentlige EU-jobcentre,” siger beskæftigelseskommissær László Andor fra Ungarn i en kommentar til Avisen.dk.

Lettere at finde job i Europa

Forslaget er en del af den beskæftigelsespakke, som Europa-Kommissionen har fremlagt.

Kommissionen ønsker at styrke det fælles europæiske arbejdsmarked. For selvom man taler om arbejdskraftens fri bevægelighed på EU-plan, er der stadig en række barrierer, der afholder europæerne fra at søge job i andre EU-medlemslande.

Det vil kommissionen rette op på, for eksempel ved at gøre det lettere at tage ens pension med sig fra land til land.

På samme måde vil kommissionen gøre det lettere for europæerne at finde relevante job i andre EU-medlemslande.

Det skal ske ved at styrke samarbejdet mellem landenes jobcentre, blandt andet ved at sørge for at de udveksler oplysninger om ledige stillinger.

S: En fin idé

Selvom EU med forslaget fra beskæftigelseskommissæren nærmer sig en opgave, som ellers ligger i medlemslandene, er der ingen grund til at fare i flint, mener både Socialdemokraterne og SF i Europa-Parlamentet.[pagebreak]

”Vi vil stadig have det danske system. Der kommer bare en europæisk vinkel på, så man kan se ledige jobs i andre lande. Det er en fin idé,” siger Ole Christensen (S), medlem af Europa-Parlamentet.

Samme toner lyder fra SF's Emilie Turunen:

”EU må gerne gå langt på dette område - det truer ikke de nationale ordninger. Det handler om godt samarbejde mellem nationale jobcentre,” siger hun og kommer samtidigt med en advarsel:

”Det vigtige er så, at det bliver på lige vilkår. Det problem har EU ikke løst endnu. De job, der formidles, skal foregå på ordentlige vilkår. Vi skal også tage hånd om den del af mobiliteten.”

Formidler 150.000 job om året

Som det er nu, samarbejder EU-medlemslandenes jobcentre i et netværk kaldet Eures, hvor også Europa-Kommissionen er repræsenteret. Netværket samarbejder blandt andet om en jobportal, der viser ledige job i hele EU.

Ifølge Europa-Kommissionen bliver der årligt formidlet cirka 150.000 job gennem portalen.

Det er blandt andet dette system, man vil udvide, så det bliver lettere for lønmodtagerne at finde egnede job og lettere for virksomhederne at finde de rigtige medarbejdere.

Reformen af Eures-netværket skal efter planen starte i 2014. I første omgang skal kommissionens udspil debatteres med Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd på et møde i efteråret.

Fakta
  • Jobcentrene i de forskellige EU-medlemslande samarbejder i et netværk kaldet Eures. Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz er også med i samarbejdet, selvom de ikke er med i EU.
  • Netværket laver blandt andet jobportalen Eures, hvor lønmodtagere kan søge job i andre EU-lande, og europæiske arbejdsgivere kan finde medarbejdere i andre lande.
  • Der er flere end 1,2 millioner ledige stillinger på portalen, og flere end 800.000 har registreret et CV.