20171027-152324-A-1920x1279we
Et fund af det euforiserende stof amfetamin voksede sig noget større grundet en fejl i tolkningen, lyder det fra forsker på Aarhus Universitet. Foto: Enrique Castro-Mendivil / Reuters / Ritzau Scanpix

Dårlig tolkning: 100 gram amfetamin blev ved en fejl til kæmpe narkofund

7. aug 2019, 05:49
Mangelfuld tolkning i landets retssale kan i værste fald true retsikkerheden, mener forsker. Hun slår et slag for oprettelsen af en offentlig tolkeuddannelse og krav om en certificeringsordning.

Anklagere og dommere melder om dårlig tolkning i landets retssale, og den eneste løsning på den mangelfulde oversættelse er uddannelse.

Det mener Tina Paulsen Christensen, der er forsker ph.d på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Hun foreslår en offentlig tolkeuddannelse og en certificeringsordning som et krav før man kan få job som tolk i offentligt regi.

- I dag er der intet krav om, at en tolk skal have en uddannelse som tolk for at kunne tolke hos de danske myndigheder. Det betyder, at man i princippet kan komme ind fra gaden og tolke i retten, hvis man har fremmedsproget som modersmål.

Som et eksempel på en alvorlig fejl blev 100 gram amfetamin i en narkosag oversat til 100 kilo amfetamin. Fejlen blev kun opdaget, fordi politiet havde aflyttet og optaget samtalen om de 100 gram amfetamin. Var det ikke sket, ville den tiltalte formentlig have fået flere års fængsel i stedet for få måneder.

- Jeg er næsten der, hvor jeg vil påstå, at vi systematisk krænker fremmedsprogedes retssikkerhed. Vi har dokumenteret, at vi har et problem og hver gang understreget, at problemet kun kan løses med uddannelse. Systemet ved, det er et problem, men gør ikke noget ved det, siger Tina Paulsen Christensen.

Retterne har hidtil rekvireret tolke fra Rigspolitiets tolkeliste, men siden 1. april i år har opgaven været udliciteret til det private firma Easy Translate. Udliciteringen skete for at sikre ”et højere kvalitetsniveau for den samlede gruppe af tolke”, som der står i rammeaftalen med Rigspolitiet. Det betyder, at Easy Translate skal teste tolkene og sortere de værste fra.

Om sagen

Da tolkefirmaet Easytranslate sidste år underskrev en 520 millioner kroner stor kontrakt med Rigspolitiet om at levere al tolkebistand til landets politikredse og domstole fremover, skete det efter en udbudsrunde, hvor prisen var afgørende for valgte af ny leverandør af tolke.

Siden da er flere retsmøder blevet aflyst og udskudt og politi, anklagere og advokater melder ifølge en aktindsigt, som Radio24syv er i besiddelse af, om dårlig tolkning, lange transporttider og udeblevne tolke.

I tolkemiljøet var der kritik af de markant lavere honorarer, som Easytranslate indfører.

Københavns Kommune valgte sidste år før tid at opsige en kontrakt med EasyTranslate på grund af manglende kvalitet.

Kilde: Radio 24/7 , Politiken. 

- Man hæver ikke tolkenes faglige niveau ved at fjerne bundniveauet, siger Tina Paulsen Christensen. Hun uddanner translatører i engelsk, tysk, fransk og spansk på Aarhus Universitet. Tolkning ligger som et af de sidste fag.

- Mange studerende giver udtryk for, at tolkning er noget af de sværeste, de har prøvet. Hos Rigspolitiet mener man, at en hurtig test hos Easy Translate er nok til at tolke i en retssag. Det hænger overhovedet ikke sammen, siger forskeren.

Et gammelt problem

Det er ikke første gang, der er kritik af tolkeopgaver. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen fra 2018
var 77 procent af de tolke, der stod på Rigspolitiets tolkeliste uden dokumenterede kompetencer i
fremmedsproget, og det gik ud over retssikkerheden.

To tredjedele af de ansatte i retsvæsnet fortalte i Rigsrevisionens undersøgelse, at de oplevede
usikkerhed om oplysningerne i en sag og fejloversættelser. To tidligere rapporter, en
forskningsrapport fra Aarhus Universitet om retstolkens rolle fra 2012 og en rapport fra Institut for
Menneskerettigheder fra 2015, nåede frem til præcis samme konklusion.

Tina Paulsen Christensen stad bag rapporterne og, ifølge hende hende er der behov for en offentlig tolkeuddannelse, som kvalificerer tolken inden for de forskellige områder.

- Jeg plejer at sige, at den gode tolk er den, der er i stand til at tolke alt det, det bliver sagt præcist, fuldstændigt og loyalt. Det er en tolk, der behersker de teknikker, der skal til for at kunne det. Det er en tolk, der kan tage lynhurtige noter, og som kan tolke både konsekutivt og simultant. Konsekutivt vil sige, at man fx under en retssag tolker dialoger, hvor man oversætter spørgsmålet fra dansk til fremmedsproget og svaret fra fremmedsproget til dansk. Mens simultant betyder, at man oversætter samtidig med, at noget bliver sagt fx monologer.

- Hvis den tiltalte svarer tøvende og kommer med en masse æh og øh, springer rundt i det og kommer med halve sætninger, så skal tolken være i stand til at levere en tolkning, der gengiver præcis det samme billede af den tiltalte. Som tolk må du ikke skygge for den, der taler. Det vil sige, at du ikke må udelukke bande og tøveord. Samtidig skal tolken naturligvis beherske både dansk og tolkesproget og kende til procesret og relevante juridiske fagudtryk. Alle de her teknikker lærer man på en uddannelse. Det er ikke noget, man bare kan gå ind fra gaden og præstere, siger Tina Paulsen Christensen.

Ingen kommentar fra chef

A4 har flere gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra EasyTranslate til den kritik, der har været rejst af firmaets tolke, men chefen, Frederik R. Pedersen, der er den eneste, der må udtale sig til medierne, har ikke reageret på vores henvendelser.

Nu svarer han på kritikken i sit eget netværk på det sociale medie LinkedIn, hvor han supplerer med 10 ”kolde facts”, som han udtrykker det.

Heri skriver han blandt andet, at EasyTranslate har registreret 123 klager ud af 10.000 tolkninger. De fleste handler om udeblivelser. I over halvdelen af sagerne dukkede tolken slet ikke op eller var forsinket, forlyder det.

A4 Nu har forsøgt at få en kommentar fra uddannelses- og forskningsministeren, som henviste til Justitsminister Nick Hækkerup, som ikke er vendt tilbage på henvendelsen.