Ligesom mange andre elever på erhvervsuddannelserne kan unge, der uddanner sig til kosmetolog, få svært ved at finde praktikplads, da mange klinikker er presset af coronakrisen. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Politisk flertal for lønkompensation: Flere unge skal sikres praktikplads

11. maj 2020, 06:00
På tværs af Folketingets partier vil man sætte alle sejl ind for ikke at tabe en generation af kommende faglærte på gulvet. Flertal støtter nyt forslag om at lønkompensere virksomheder, der ansætter erhvervsskoleelever i praktik.

Der er bred politisk enighed om, at der er akut behov for hjælp til de tusindvis af erhvervsskoleelever, der inden længe skal ud at søge praktikplads.

Det kan nemlig blive en særdeles vanskelig opgave at finde en praktikplads for de 14.500 unge, der i løbet af sommeren skal søge praktik, i en tid, hvor mange virksomheder lider økonomisk under følgerne af covid-19-krisen.

I sidste uge kunne A4 Arbejdsliv fortælle om et forslag fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG), der i lyset af coronakrisen skal lønkompensere virksomheder, der tager en erhvervsskoleelev i praktik.

Den idé er både Venstre, Konservative, DF, SF og Enhedslisten positive over for.   

LÆS OGSÅ: Frygt for eksplosion i mangel på praktikpladser: Foreslår lønkompensation for at tage lærlinge

Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, understreger, at det er helt nødvendigt, at der laves en ny ordning, der er rettet mod at skaffe flere praktikpladser. Om det sker gennem et bonussystem eller lønkompensation er derimod ikke det afgørende, påpeger hun.

- For os at se er der behov for flere elementer end bare det her. Der skal en lang række initiativer til for at sikre, at vi holder hånden under de mange elever, der skal ud at have praktikplads eller oplever, at deres praktikplads de facto ikke eksisterer, fordi de er sendt hjem på lønkompensationsordning, hvis virksomhederne er lukket, siger hun.

V vil have en elev- og lærlingepakke

Ellen Trane Nørby peger på, at det er nødvendigt at vurdere udviklingen i praktikpladser ud fra, hvilke brancher der er tale om. Eksempelvis har stort set hele restaurantionsbranchen været lukket ned, og derfor vil specifikke initiativer udelukkende give mening i den branche, pointerer hun.

Venstre har en række forslag til, hvordan man kan skabe flere praktikpladser. Eksempelvis er man optaget af at skabe praktikpladser gennem offentlige investeringer i blandt andet trafikområdet.

I det hele taget er der behov for en decideret elev- og lærlinge-hjælpepakke, mener den tidligere undervisningsminister. Ellen Trane Nørby er dog skuffet over, at der endnu ikke er sket mere.

- Regeringen overser hele elev- og lærlingeområdet og den negative betydning af krisen. Vi synes ikke, at der har været tilstrækkeligt fokus på elever og lærlinge og heller ikke på erhvervsskoleområdet for den sags skyld, siger hun.

LÆS OGSÅ: Færre end forventet har mistet praktikplads: 'Lønpakkerne ser ud til at virke'

A4 Arbejdsliv har forsøgt at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Det har ikke været muligt. 

Tidligere på ugen har hun dog understreget, at hun sammen med Folketingets partier knokler for at finde løsninger på praktikpladsmanglen på erhvervsuddannelserne. 

Akut problem 

I SF er man uenig i, at S-regeringen har sovet i timen, fortæller uddannelsesordfører Astrid Carøe.

- Men jeg kan da godt ærgre mig over, at man ikke er kommet i gang noget før. Jeg ved, at det er et område, som ministeren går meget op i, så jeg har en klar forventning og tillid til, at der kommer et oplæg i løbet af de næste par uger, siger hun.

Enhedslistens ungdomsuddannelsesordfører, Jakob Sølvhøj, er også utålmodig. Han ser gerne, at man hurtigt indfører lønkompensation til virksomheder, der tager elever ind.

- Det bør man gøre helt akut, og så hurtigt som overhovedet muligt. Der er generelt behov for at øge incitamentet til at tage lærlinge, siger han.

Ifølge Jakob Sølvhøj er den nuværende ordning, hvor landets virksomheder via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) får bøder eller bonus, alt efter hvor mange elever de ansætter, langt fra tilstrækkelig.

Derfor er der behov for langt større tilskud til arbejdsgivere, der opretter nye praktikpladser. Han peger på, at det netop kunne finansieres gennem de 4,6 milliarder kroner, der står under AUB-ordningen.

- Det vil være fornuftigt, at man i en midlertidig periode giver en særlig præmie eller ekstra tilskud til de arbejdsgivere, der opretter nye praktikpladser, både helt nye fulde praktikpladsforløb, men det kan også være tilskud til dem, der veksler korte forløb til en fuld praktik, siger han.

'Fritag virksomheder for AUB-opkrævning'

Det er ikke kun i Enhedslisten, at man vil bruge AUB-midler til at imødekomme udfordringerne med mangel på praktikpladser.

De Konservatives uddannelsesordfører, Katarina Ammitzbøll, mener, at man det næste halve år skal suspendere AUB-midlerne, så virksomhederne ikke skal opkræves penge. Tværtimod skal pengene tilbage til virksomhederne.

- Det kan give op til 1,7 milliarder kroner til virksomhederne. Det kan styrke virksomhedernes likviditet, så de kan holde sig kørende. Forhåbentligt er det også med til, at de bedre kan fastholde netop deres erhvervspraktikanter, siger hun.

LÆS OGSÅ: Tjenereleven Nanna mistede sin praktikplads: 'Alt faldt lidt sammen'

Katarina Ammitzbøll er åben over for lønkompensationen til arbejdsgiverne, men hun minder om, at der efter finanskrisen var blandede oplevelser med bonusordninger.

I DF mener man, at der er behov for, at både politikere og arbejdsmarkedets parter er pragmatiske med henblik på at finde nye veje, der skaffer flere praktikpladser. 

- Man skal være åben over for alle muligheder. Vi understøtter alle mulige vegne for at holde samfundet kørende lige nu, og vi har brug for at sikre, at de unge kommer igennem de uddannelser, de nu er i gang med, siger partiets erhvervsuddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl. 

Udvidelse af skolepraktikken

Allerede i slutningen af april kom Dansk Byggeri med den dystre prognose, at antallet af praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne alene i år risikerer at falde med 7.700 på grund af coronakrisen. Det skal ses i lyset af, at 8.239 elever allerede før coronakrisen manglede en praktikplads i en virksomhed.

LÆS OGSÅ: 'Når jeg er færdig som minister, gider jeg ikke at diskutere praktikpladser mere'

De Konservative finder det nødvendigt at udvide skolepraktikken, da en stor del af de elever, der ikke får en praktikplads, forventes at blive tilkoblet et praktikcenter på deres uddannelsesinstitution. 

Den holdning deler Enhedslisten, der tilmed vil hæve skolepraktikydelsen, så eleverne får en ydelse på niveau med den overenskomstmæssige løn, som lærlingene får i en virksomhed.

I dag er der 5.807 elever i skolepraktik, viser de seneste tal fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. 

A4 Arbejdsliv har også spurgt de øvrige partier i Folketinget, hvordan de forholder sig til risikoen for ekstra stor praktikpladsmangel hen over sommeren. Men det har ikke været muligt at få en kommentar før deadline.