Brandvæsenet sidste Tarzaner skal indfanges

9. dec 2013, 11:55
Det er ikke alle brandfolk, der har forstået, at de skal beskytte sig mod røg, siger ekspert. Lederne skal være mere bevidste om deres ansvar, siger han.

De mange tilfælde af kræft blandt brandmænd, burde mane så meget til eftertanke, at brandfolk og deres ledelse ikke gentager fortidens fejl.

Men trods det seneste års kraftige fokus på kræftrisikoen ved jobbet som brandmand, er der stadig mange brandvæsener, der ikke har forstået, hvorfor de skal beskytte sig.

Det mener Finn Olsen, der har arbejdet med brandmænds arbejdsmiljø og sikkerhed i mange år og er i dag er konsulent for Brancheudvalget for brand og redning.

”Det er helt klart arbejdsgiveren, der har ansvaret. Holdleder og indsatsleder skal selvfølgelig skride ind. I første omgang er det jo dem, der har sat en medarbejder til at udføre et stykke arbejde. Jeg tror, at de mangler viden om, hvorfor det er farligt," siger han.

Baggrunden er en række påbud og strakspåbud, som Arbejdstilsynet har givet rundt om i landet i forhold til kræft.

"Skræmmende læsning"

Avisen.dk har fået aktindsigt i tilsynene. Det handler blandt andet om at stå i røg uden at bruge iltmaske, kraftig påvirkning fra sod, der er kendt kræftfremkaldende.

"Det er skræmmende læsning. Noget tyder på, at det sidste års debat om kræft langt fra har spredt sig til hele landet," siger Finn Olsen.

"Det går stadig nogle Tarzaner rundt i brandvæsenerne, der bare maser på uden at tage hensyn til sig selv. Hvis man skal undskylde dem, så er det måske, fordi de ikke ved, hvorfor det er farligt," siger Finn Olsen.

Opmærksomheden på at beskytte sig mod sod og røg er godt nok vokset meget i forhold til tidligere.

"Men den sidste respekt for, at man slet ikke skal have noget røg, den mangler. Der skal man nok være efter lederne. De skal være mere bevidste om deres ansvar," siger Finn Olsen.

Før var sod et adelsmærke

Flere af Arbejdstilsynets påbud drejer sig om unødig påvirkning fra sod, fordi brandfolkene ikke tager beskidte dragter af eller vasker dem.

Ved ét tilsyn siger ledere og ansatte, at der skal en kultur-ændring til for helt at fjerne problemet med beskidte branddragter, og den kræftrisiko, de kan medføre.

Det rammer i høj grad hovedet på sømmet i forhold til, hvordan det forholder sig flere steder i landet, mener Finn Olsen.

"Vi skal ikke så mange år tilbage, så var en branddragt med sod og skader lidt af et adelsmærke," siger han.

Det sidste år har Avisen.dk skrevet om en overhyppighed af kræfttilfælde blandt brandmænd. Flere af de brandfolk, vi har skrevet om, er døde af kræft.

"Nu betaler man af på, at man har kvajet sig for 40 år siden. Det er frygteligt tragisk, og det burde mane så meget til eftertanke, at man ikke gentager de samme fejl. Men der er altså nogle tilbage, der slet ikke har forstået, hvor vigtigt det er at beskytte sig," siger Finn Olsen.

Behov for dansk forskning

Han mener, at der er behov for dansk forskning i brandkræft, hvis man skal have argumenter over for de brandfolk og ledere, der stadig ikke har fattet, at de skal beskytte sig mod røg og sod.

"Jeg håber, at Mette Frederiksen (beskæftigelsesministeren, red.) finder nogle midler til at lave forske i det her, så man får noget evidens for, hvad der giver den overhyppighed," siger Finn Olsen.