Branchechef: De arbejdsløse er godt tilfredse

6. jan 2012
Private jobfirmaer er lige så gode som kommunerne til at få ledige i arbejde, og de arbejdsløse er godt tilfredse. Det siger direktøren for Jobrådgivernes Brancheforening, Jørgen Borre Larsen, i et modsvar til kommunernes kritik.

Med København og Aarhus i spidsen vil halvdelen af landets kommuner fremover bruge private jobfirmaer i mindre omfang end hidtil.

De private ikke er bedre til at få ledige i arbejde, at de er for dyre, og at de arbejdsløse er stærkt utilfredse, lyder begrundelsen.

Direktøren for Jobrådgivernes Brancheforening, Jørgen Borre Larsen, svarer her igen i et interview med Avisen.dk.

Vi er altid billigst

Kommunerne siger, de vil droppe private jobfirmaer, fordi I er for dårlige til at få ledige i arbejde. Hvad siger du til det?

”I nogle kommuner gør den private aktør det bedre end jobcenteret, når det handler om at få folk i arbejde. I andre kommuner er det omvendt. Der er ikke noget entydigt billede af, hvem der er bedst. Men hvis de private gør det lige så godt som jobcenteret, vil der fortsat være en gevinst for kommunerne, fordi de private jobfirmaer er billigere.”

Men flere af kommunerne fremhæver netop, at I ikke er billigere.

”Jeg tror ikke på, at kommunerne selv kan gøre det billigere. Der er meget skarp konkurrence mellem de private aktører, og priserne er helt i bund. De er faktisk uhyre lave. Når man sammenligner enhedsomkostningerne ved at løse opgaven privat kontra kommunalt, viser det sig, at de private aktører koster 75 procent af, hvad jobcenteret koster.”

Flere kommuner påpeger, at de får negative tilbagemeldinger fra de ledige, der bliver sendt til private jobfirmaer. Hvad mener du om det?

Tre ud af fire ledige er glade

”Vores nye undersøgelse fra Epinion viser, at tre ud af fire ledige er tilfredse med det forløb, de har været igennem hos private aktører. Det står i grel modsætning til det billede, der er tegnet i offentligheden, men det stemmer godt overens med en tidligere måling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, og det stemmer også overens med vores interne målinger.”

”Man skal også huske på, at nogle føler, at hele aktiveringssystemet er uretfærdigt, og det er ikke altid, at borgeren skelner mellem, hvem der gennemfører aktiveringen – om det er jobcenter, a-kasse eller et privat jobfirma. For de fleste er det at være ledig i sig selv en kæmpe frustration.”

Hvad gør I for at forbedre kvaliteten blandt medlemsvirksomhederne?

90.000 har været i berøring med os

'”Vi har altid haft et sæt etiske retningslinjer, som medlemmerne skriver under på at overholde. Desuden har vi som en opprioritering det seneste år i brancheforeningen haft et kvalitetsudvalg, som snart kommer med nogle anbefalinger. Det bliver mere forpligtende end de nuværende retningslinjer.”

Frygter I for fremtiden, når I hører udmeldingerne fra kommunerne?

”Vores medlemmer ser fortrøstningsfuldt på fremtiden. Når man er aktør på et politisk marked, er man også indstillet på, at tingene ændrer sig meget hurtigt. De medlemmer, der har været med i mange år, har overlevet, og jeg er overbevist om, at der også vil være en fremtid for dem. I 2011 er der trods alt cirka 90.000 personer, der har været i berøring med private jobfirmaer.”