Bornholm var paradis for dinosaurer

21. aug 2008
Kæmpe dinosaurere græssede i sumpområder, mens hidsige dinoer jagede mindre dyr. Sådan så Bornholm ud for 144 millioner år siden, viser ny forskning. Solskinsøen var dengang et paradis for kæmpedyrene

En gruppe af kæmpe dinosaurer vandrer igennemm sumpen.

Nogle af de 10 ton tunge dyr skrider lidt i det mørke mudder, mens deres lange halse spejder efter bregner og småbuske, de kan spise.

I sumpen svømmer små krokodiller, og på bredden jager halvanden meter høje rovdinosaurer med skarpe klør. Velkommen til Bornholm. Altså for 144 millioner år siden.

Danske forskere har denne uge offentliggjort en banebrydende beskrivelse af dinosaur-livet i Danmark i verdens mest anerkendte blad på feltet, 'Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology'.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Artiklen tager udgangspunkt i et unikt fund af dinosaur-fodspor, som forskerne har gjort nær det, der i dag er Bornholms Lufthavn. Sammen med andre fund af planterester, fossiler og tænder har fodsporene gjort det muligt for første gang i Skandinavien at beskrive et helt økosystem, fra dengang dinosaurerne herskede.

Den skjulte ø

»Bornholm har været et paradis for de store planteædere for 144 millioner år siden. Det har været et virkeligt dejlig sted med frodig bevoksning og varmt klima. Vores forskning viser, at Bornholm også dengang var en ø i lange perioder, og det har gjort at planteæderne har levet relativt isoleret og sandsynligvis ikke har haft besøg af de helt store kødædende dinosaurere,« siger rapportens hovedforfatter, professor Finn Surlyk fra Københavns Universitet.

Finn Surlyk opdagede selv de omkring 50 fodspor fra de store sauropod-dinosaurere i en klint ved Arnager på Bornholm. Sporene stammer sandynligvis fra en flok af sauropoder på op mod 15-20 meters længde, der har vandret gennem en sump for 144 millioner år siden.

Sjældne spor

Sammen med sporene har danskerne fundet små, 40 centimeter lange kanaler, som for forskerne er lige så interessante.

Kanalerne er nemlig spor efter såkaldte lungefisk. En ålelignende fisk med lunger, der graver sig ned i jorden med sine tænder, når klimaet bliver for tørt.

»Spor efter lungefisk er ekstremt sjældne, og de her fortæller os en vigtig ting om klimaet. Nemlig, at der har været et klima med en tørketid og en regntid. Det har været et subtropisk klima, hvor der voksede træer, der minder om cypresser og taks,« siger Finn Surlyk.

Forskerne har tidligere fundet tænder fra rovdinosauren dromaeosaurus, og den nye forskning beviser, at dyrene har levet side om side.

»Fundet er gjort i samme lag, så det bekræfter, at alle de her dyr har været på Bornholm samtidig. Vi har haft en ø, hvor de store planteædere har græsset fredeligt, mens lungefiskene har gravet sig ned, og dromaeosaurer har jaget. De sidste var nogle små, arrige tingester, som minder om de raptorer, nogle måske kender fra filmen 'Jurassic Park',« siger Surlyk.

Jager flere dino'er

Bornholm er det eneste sted i Danmark, der er fundet spor efter dinosaurer.

Danmark så nemlig ret anderledes ud i kridt- og juratiden for millioner af år siden. Dengang var resten af Danmark dyb havbund det meste af tiden.

I Sverige og Norge har man gjort mindre dinosaur-fund, men aldrig nok til at lave en samlet beskrivelse af dino-liv et sted i Skandinavien, som de danske forskere nu har gjort.

Forskningen har da også vakt international opsigt. Tv-kanalen Discovery Channel har allerede nævnt, hvordan 'Heftige dinosaurere trampede i Danmark', og forskerne kalder selv beskrivelsen for 'unik'.

Geolog Jesper Milàn fandt i 2004 de første spor efter dinosaurere på Bornholm og er også medforfatter på den nye artikel.

»Jeg vil påstå, at det her er et opsigtsvækkende stykke arbejde. Der er aldrig før lavet sådan et øjebliksbillede af et økosystem i kridttiden i Skandinavien,« siger Jesper Milàn, der lover, at de danske dinosaur-jægere ikke har tænkt sig at hvile på fossilerne:

»Det er få år siden, vi fandt de første spor efter dinosaurere på Bornholm. Vi har masser at lære endnu, og jeg er ret sikker på, at vi finder flere ting derovre.«

faktaboks

Bornholm - dinosaurernes ø

For 150 millioner år siden var Bornholm et paradis for dinosaurere. Klimaet var subtropisk, og øen var dækket af bregner, sumpområder og store dyr.

Forskere har fundet flere fodspor af de store planteædere sauropoder, der var 15-20 meter lange og 10 ton tunge.

Der er også fundet tænder og spor fra små kødædere, raptorer, som blandt andet kendes fra filmen 'Jurassic Park'.

Forskerne har også fundet spor af en oldtidshaj, en såkaldt lungefisk og andre dyr fra kridt- og juratiden.

Bornholm er det eneste sted i Danmark, der har været dinosaurere. Resten af Danmark lå nemlig under vand for 150 millioner år siden.