Børnepasningsorlov Her er reglerne

7. aug 2009

Børnepasningsorlov er blevet erstattet af retten til forældreorlov.

Er dit barn født efter 1. januar 2002 og stadig ikke fyldt ni år, har du muligvis stadig ret til børnepasningsorlov.

Det kræver, at du i 2004 over for Arbejdsformidlingen (AF) udtrykte ønske om at bevare retten til børnepasningsorlov.

Ret til børnepasningsorlov giver dig ret til at holde fri med dagpenge i mindst otte og højest 13 uger. Efter aftale med din chef, kan orloven forlænges i op til 52 uger. Begge forældre kan tage børnepasningsorlov -  sammen eller hver for sig.

Du skal fortælle din chef, at du vil holde børnepasningsorlov senest fire uger inden, orloven starter.

Hvis du er på kontanthjælp eller dagpenge, har du ret til at holde børnepasningsorlov i 13 uger. Vil du have orloven forlænget, skal det godkendes af dit jobcenter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her