Børnefamilier har klaret krisen bedst

3. jun 2011, 22:45
På trods af den økonomiske krise er der ikke kommet flere på kontanthjælp blandt gruppen af forældrepar. Børn får overleverinstinktet frem i os, lyder forklaringen.

Mens finanskrisen slog de allerhårdeste slag på arbejdsløshedsstatistikkerne verden over, steg antallet af kontanthjælpsmodtagere også i Danmark.

Men én gruppe forstod at holde sig fri fra den økonomiske afgrund - Børnefamilierne.

Fra 2007 til 2009, hvor de seneste tal fra Danmarks Statistik kommer fra, stod antallet af børnefamilier på kontanthjælp stille, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere generelt steg fra 141.000 til 165.300.

"Det er en tydelig tendens. Arbejdsløse forældre er simpelthen mindre kræsne med hvilke job de søger," siger formand for foreningen af Socialdirektører Ole Pass.

Han bakkes op af professor i økonomi Søren Leth-Petersen fra Københavns Universitet.

Får du børn, flytter din komfortgrænse sig ganske enkelt, siger han.

"Forældre har en lavere reservationsterskel end andre. De vil altså strække sig længere, for at undgå at hive hele familien et stort trin ned i indtægt, hvis de kommer på kontanthjælp," siger han.

Men det er en alt for simpel måde at se på statistikken, siger formand for Socialrådgiverforeningen Bettina Post.

Hun mener faldet i kontanthjælpsmodtagere blot dækker over, at der de seneste år er flere arbejdsløse forældre, som får frataget kontanthjælpen.

"Det handler ikke om, at børnefamilier er bedre til at styre uden om kontanthjælpen. Det er bare fordi, der er mange med børn, som i den periode har fået taget kontanthjælpen fra dem af kommunen," siger Betinna Post.

Grunden til at antallet af kontanthjælpsmodtagere med børn og familie ikke er steget som de andre grupper af kontanthjælpsmodtagere, siger hun er regeringens 300-timersregel.

Den betyder, at hvis både mand og kone i et ægteskab er på kontanthjælp, skal kommunen fratage den ene sin kontanthjælp, med mindre hver part i ægteskabet har arbejdet sammenlagt 300 timer

1. juli bliver reglen udviddet til en 450-timersregel, og formanden frygter at flere vil få frataget deres kontanthjælp.

Men tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at formanden for socialrådgiverne taler om en ganske lille gruppe mennesker.

I 2009 fik 541 personer eller rundt regnet 271 par frataget kontanthjælpen på grund af 300-timers reglen. Det er altså en gruppe, som stadig er lille i den samlede kontanthjælpsstatistik.

Selvom 300-timersreglen endnu ikke har taget kontanthjælpen fra en stor gruppe arbejdsløse, er det alligevel et område vi skal holde øje med, mener seniorforsker Brian Krogh Graversen fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

"Man skal huske, at der er kommet flere regler de sidste par år, som samlevende par skal leve op til, før de kan få kontanthjælp begge to. Det kan gøre det til en kamp at holde fast i kontanthjælpen," siger forskeren, som forklarer at han hælder mest til den første forklaring:

"Hvis man ikke har nogen børn, vil man have lettere ved at acceptere en periode med ledighed eller kontanthjælp."

Stifter man familie stiller man nemlig lige pludselig højere krav til sikkerheden, siger økonom Søren Leth-Petersen. Netop derfor vælger de fleste forældre også at gå uden om udsigterne til kontanthjælpen ved at forsikre sig i en a-kasse.