20210104110553354_1000
22. og 23. december blev der foretaget mere end 160.000 test om dagen i det offentlige. Efter jul har tallet maksimalt været 117.000 test, og flere dage har antallet været 30.000-60.000. (Arkivfoto) Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Børn og teenagere fylder mindre i testkøerne efter jul

4. jan 2021, 12:26
Før jul stod unge under 19 år for 26 procent af alle test. Efter jul er den andel faldet. Ældre fylder mere.

Op til jul var der rift om at få en coronatest, mens der har været knap så meget pres på testcentrene i dagene efter.

Når man ser på aldersfordelingen af de testede, fylder børn og teenagere mindre i testcentrene end før jul, mens de ældre over 60 år fylder relativt mere.

I ugen op til og med juleaften stod personer under 19 år for 25,7 procent af testene i det offentlige. Efter jul har det været 19,1 procent. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Omvendt har personer over 60 år udgjort 26,7 procent af alle test mod 21 procent før jul.

Tallene omfatter test i det offentlige og dermed ikke de lyntest, som man kan få hos fire private udbydere rundt i landet.

Derfor kan det ikke udelukkes, at flere børn og teenagere har taget en lyntest i stedet. De fire udbydere offentliggør ikke aldersfordeling på de testede personer.

Hos de private udbydere har det generelle billede også været, at der har været færre test i dagene efter jul - dog bortset fra 30. december, som var den hidtil travleste dag i de private testcentre.

Når man ser på faktiske smittetilfælde, udgør de unge også en lidt mindre andel af de smittede sammenlignet med før jul.

De 0-9-årige står for knap otte procent af smittetilfældene efter jul, mens de 10-19-årige udgør knap 13 procent.

Set over hele pandemien er tallene henholdsvis 6 procent og 16 procent.

Det er dog ikke børn og teenagere, som fylder mest i smittestatistikken.

Det er de 20-29-årige, som står for de fleste smittetilfælde, hvilket også er tilfældet, når man ser på coronapandemien som helhed.

16,5 procent af de smittede efter jul er mellem 20 og 29 år.

Aldersgrupperne 30-39, 40-49 og 50-59 år udgør dog en næsten lige så stor andel af de smittede, da hver enkelt aldersgruppe står for 14-15 procent af smittetilfældene.

For hele coronaudbruddet udgør de 20-29-årige 19,2 procent af smittetilfældene, mens det for de tre øvrige grupper er mellem 13,5 og 15 procent.

/ritzau/