Børn adopteret med tvang bør kende deres mor og far

21. aug 2008
Politikere vil ændre loven, så børn af dårlige forældre kan fjernes fra dem for altid. Eksperter er enige, men fastslår at de fleste af børnene vil have godt af at se deres forældre en gang imellem

Spædbørn skal se deres biologiske forældre, uanset om de er blevet tvangsadopteret.

Det er nemlig afgørende for et barn at vide, hvor det kommer fra. Det fortæller børnepsykolog John Halse. Han er enig i, at loven skal ændres, så babyer kan blive bortadopteret for altid og ikke 'bare' tvangsanbringes. Men det må ikke være et enten eller.

»Det skal være en mellemmodel, hvor de siger til barnet: Vi er din mor og far. Du bor hos os, men der er nogle, der har lavet dig, og de kommer et par gange om året og besøger os,« siger børnepsykologen.

Hvis ikke barnet får lov til at se sine rigtige forældre, vil det blive dybt fortvivlet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Rødder er vigtige

»Barnet vil begynde at spekulere over, hvordan forældrene ser ud, og hvor de er henne i verden,« forklarer John Halse.

Og man skal ikke vente med at tvangsbortadoptere børn af forældre, der med sikkerhed ikke ville kunne magte deres barn.

»Jo tidligere det sker, jo større sandsynlighed er der for, at barnet udvikler sig positivt,« siger han.

Politikerne er ikke afvisende over for adoption med forældrekontakt.

»Alle børn har behov for at vide, hvor de kommer fra, så det er en vigtig detalje, vi skal tale om,« siger De Konservatives socialordfører, Vivi Kier.

Vent to år

Men hårdt svigtede børn bør først tvangsadopteres, når de er to år, mener overlæge May Olofsson, der er leder af Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hun arbejder til dagligt med gravide kvinder, der er stof- eller alkoholafhængige.

»Risikoen ved at tvangsbortadoptere børn fra fødslen kan være, at kvinderne under graviditeten ikke tør henvende sig til lægen for at blive tilset af frygt for, at barnet bliver taget fra dem for evigt,« siger overlægen og anbefaler samme model som i Norge.

»Her anbringer man barnet hos en god plejefamilie allerede fra fødslen, hvis der er mistanke om, at moderen ikke kan tage sig af det. Efter to år skal barnet tvangsbortadopteres af plejeforældrene, hvis moderen stadig ikke kan passe barnet,« fortæller May Olofsson.

»Så sikrer vi, at den gravide kvinde ikke skjuler sig og risikerer at skade det ufødte barn,« siger May Olofsson.

Kontakt skal være sund

Hun er enig med John Halse i, at det som regel vil være godt for et tvangsadopteret barn at se forældrene.

»Men hvis de ikke kan stå på benene på grund af stoffer, så tjener det ikke noget formål,« siger overlægen.

Ifølge SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har andre lande haft succes med at bortadoptere børn, frem for 'kun' at komme i plejefamilie eller på institution.

faktaboks