Johan_Moesgaard_1650px
Foto: Dansk Metal

EU-chef i Dansk Metal: Lov om mindsteløn vil være at skyde os selv i foden

19. nov 2019, 11:15

DEN NYE EUROPA-KOMMISSION arbejder for tiden på at indføre en europæisk mindsteløn ved lov. A4 har flere gange beskrevet, hvor potentielt farligt initiativet i realiteten kan blive for Danmark og den danske model. Selvom forslaget kan lyde sympatisk, er det jo arbejdsmarkedets parter og slet ikke politikere, der tager sig af spørgsmål om løn her i Danmark. Det kan være en svær opgave at forklare rundt omkring i Europa. Og hvordan finder vi alliancepartnere på en så vigtig sag blandt vores europæiske venner?

Et direktiv om mindsteløn vil i den grad være at skyde os selv i foden
Johan Moesgaard, EU-chef i Dansk Metal

Måske kan der være flere muligheder mod øst, end man lige skulle tro. Analysefirmaet, Votewatch, har nemlig lavet en spritny analyse af, hvordan EU-politikere i denne periode har stemt i Europa-Parlamentet om sociale spørgsmål. Tallene taler deres klare sprog. I Sydeuropa er man generelt meget positiv over for, at EU skal spille en meget større rolle, når det gælder sociale spørgsmål og spørgsmål om arbejdsmarked. Det er særligt EU-politikere fra Italien, Grækenland og Portugal. Omvendt er man væsentlig mere skeptiske over for regulering på dette område blandt EU-politikere fra Sverige, Holland og Storbritannien. Men faktisk også EU-politikere fra lande som Polen, Tjekkiet og Slovakiet. Når danske politikere skal finde nye alliancepartnere på denne vigtige sag, kan der måske være grund til at kigge bredt ud over kontinentet for at finde allierede.

LÆS OGSÅ: Fagtop om ny EU-formands plan: Det kan blive et katastrofalt indgreb

DER ER INGEN GRUND til at bagatellisere de sociale udfordringer i dele af Europa. Her er der blandt andet brug for at sætte ind over for ungdomsarbejdsløsheden mod syd og gøre en særlig indsats for at sikre gode arbejdspladser. I Dansk Metal hjælper vi i øvrigt selv med at sikre gode arbejdsvilkår på andre dele af kontinentet – for eksempel med organisering i de baltiske lande. Men der er absolut ingen grund til at søsætte initiativer, hvor vi ender med at skyde os selv i foden i vores iver efter at løse problemer.

LÆS OGSÅ: Johan Moesgaard: Ny kommissær for beskæftigelse skal lære om vores model

Og et direktiv om mindsteløn vil i den grad være at skyde os selv i foden. En mindsteløn ved lov bliver nemlig ofte et lønloft eller en maksimumløn. Det ser vi for millioner af lønmodtagere over hele verden. Den kan med andre ord gøre meget mere skade end gavn. Af samme årsag er det formentlig væsentlig sjovere i dag at være lønmodtagere i Skandinavien og Østrig, hvor man ikke har en mindsteløn ved lov, end i mange af de andre EU-lande med mindsteløn. Endelig svækker det også incitamentet til at melde sig ind i en fagforening. Her er rygraden i vores nordiske model jo netop stærk organisering.

LÆS OGSÅ: Tysk forsker mener, at den tyske mindsteløn blev opfundet af tysk fagbevægelse

DERFOR BØR ALLE gode danske kræfter bekæmpe alle ideer om en mindsteløn ved lov – uanset om ideen kommer fra Danmark eller fra EU. En bred vifte af danske organisationer gør for tiden et benhårdt arbejde i de europæiske organisationer, hvor vi sidder med om bordet. På dette spørgsmål har både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og en bred kreds af danske EU-politikere heldigvis også meldt sig klar til kamp for den danske model. Deres arbejde fortjener ros. Der er al mulig grund til at fortsætte kampen og finde allierede rundt omkring i Europa.