Bøde på 40.000 for sort rengøring

25. nov 2009
Holtefamilies anke til Højesteret gav bonus. Bøde for illegal rengøring sat ned fra 60.000 kroner til 40.000 kroner.

En billig filippinsk rengøringhjælp endte trods rabat i Højesteret med at blive særdeles kostbar for en familie fra Holte. Moderen i familien fik nemlig en bøde på 40.000 kroner for at ansætte en illegal udlænding. Det har Højesteret bestemt i en dom, der netop er afsagt.

Den dømte er en kvinde sidst i 30'erne fra Holte nord for København. Som Avisen.dk kunne fortælle i onsdags, havde hun en ung filippinsk kvinde ansat i et halvt år til at gøre rent i hjemmet et par timer om ugen.

Prøvesag
Kvinden fra Holte blev først dømt i byretten i Lyngby, men sagen blev anket hele vejen til Højesteret for at få fastsat bødens størrelse.  Det er nemlig første gang en privatperson bliver dømt for at ansætte en udlænding uden opholdstilladelse.

Bøden steg fra 30.000 kroner i byretten til 60.000 kroner i landsretten og endte altså med at blive 40.000 kroner i Højesteret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Sagen mod kvinden fra Holte har fungeret som prøvesag for ti andre sager mod forskellige nordsjællandske familier, som også har haft den filippinske kvinde og en anden filippiner ansat til at gøre rent. Alle ti familier nægter sig skyldige, og skal derfor i retten så hurtigt som muligt efter dommen i dag.

Frygtede at virke racistisk
Den dømte kvinde har tidligere forklaret i retten, at hun blev introduceret til den filippinske kvinde som afløser for sin faste rengøringshjælp, men at hun aldrig havde undersøgt, om filippineren rent faktisk havde opholdstiladelse i Danmark. Hun mente det ville blive opfattet som racistisk, hvis hun spurgte til kvindens opholdstilladelse.

Kvindens forsvarer argumenterede for, at der burde gives rabat på bøden, fordi kvinden bare var en privatperson og ikke en professionel arbejdsgiver. I udlændingeloven er bøden sat til 20.000 kroner per måned, man har en en udlænding uden opholdstilladelse ansat, men forsvareren mente, at den bøde var helt urimelig stor for en families økonomi. Istedet burde en rimelig bøde være 10.000 kroner.

Anklageren har hele vejen fra sagen kørte i byretten krævet, at bøden til kvinden burde være 120.000 kroner.  I Højesteret argumenterede Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen for, at der ikke var formildende omstændigheder i sagen, som burde give rabat på bøden, men der var højesteret altså uenig.