Bøde for falsk pædofilianklage: 500 kroner

26. mar 2012
Det er yderst sjældent, at domstolene straffer internetkrænkelser med mere end bøder, selvom loven tillader op til fire måneders fængsel. De to mænd, der krænkede Anne, slap med minimale dagbøder.

"Anne er pædofil. Det lyder rygtet på. Det forlyder også, at hun har suttet penis af på en 15-årig dreng."

Sådan skrev to mænd på borgerdebat.dk i 2009 om Anne, der dengang var kommunal familiechef.

Annes arbejdsgiver slæbte mændene i retten. Dommen faldt i december 2011. Avisen.dk har fået indsigt i dommen fra retten i Holstebro.

"Thi bestemmes: B og C straffes med fire dagbøder hver på 125 kroner."

Altså 500 kroner for at hænge Anne ud på nettet - eller det halve af den bøde, cyklister risikerer at få, hvis de snakker i mobiltelefon, mens de cykler.

Michael Ziegler (K), der er formand for Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), er forarget.

"Det bør være sådan, at når hammeren falder over de skyldige, så falder den hårdt. Hvis krænkere slipper med små dagbøder, så vil den forurettede føle det som dobbelt krænkende, og det er uretfærdigt," siger Michael Ziegler.

Den konservative politiker frygter, at de lave straffe for æreskrænkelser på nettet, vil skræmme offentligt ansatte væk fra de danske retssale.

"Hvis udsigten er et fy-fy og en lille dagbøde fra dommeren, vil det helt sikkert afholde nogle fra at retsforfølge de skyldige, og det dur jo ikke. Vi skal passe på vores medarbejdere, ellers ender det jo med, at de siger op," siger Michael Ziegler.

Svinere er blevet hverdag

Både i Kommunernes Landsforening og Morsø Kommune, der lagde sag an på vegne af Anne, mener, at det er dybt problematisk, at tilsvininger på nettet er blevet hverdag for flere medarbejdere.

"Der skal meget til at chokere mig. Jeg har hørt meget i min tid som kommunaldirektør, men det her var simpelthen under lavmålet," siger Per Flemming Laursen, der er kommunaldirektør i Morsø Kommune, om de konkrete pædofili-anklager mod Anne.

For at udvise nul-tolerance over for borgere, der tilsviner ansatte, lagde Annes arbejdsgiver altså sag an.

Dybt krænkende

"Rent personalepolitisk var det vigtigt for os og andre kommuner at finde ud af, hvad en borger kan tillade sig," siger Per Flemming Laursen, der er kommunaldirektør i Morsø Kommune.

Han forsætter:

"Vi mente, at især anklagen om pædofili var dybt krænkende, men vi ville også have rettens ord for det, hvis det skulle ske igen.".

I KL har Michael Ziegler kun ros til overs for kommunens aggressive stil.[pagebreak]

Faktisk råder KL alle kommuner til at dække sagsomkostninger for medarbejdere som Anne, der bliver krænket i kraft af et job, der sommetider indebærer upopulære beslutninger.

Offentlig ansatte er ikke sarte

"Det må være en helt naturlig konsekvens af nul-tolerancen, at den enkelte kommune påtager sig ansvaret for at lægge sag an, så skaden kan begrænses," lyder det fra Michael Ziegler, der ikke er i tvivl om, at der er sket et normskred i befolkningen.

"Før var det kun i det direkte møde med borgeren, at sagsbehandleren risikerede at få en skideballe eller en finger. Nu sker det på nettet, hvor hårde ord og falske anklager kan blive liggende i evigheder."

Han afviser, at det er de offentligt ansatte, der er blevet sarte.

"Man skal kunne tage nogle tæsk, hvis man er lærer, sosu'er eller sagsbehandler, men anklager om pædofili er dybt krænkende og skadelige for den forurettede. De skal hverken den ansatte eller kommunerne finde sig i," siger han.

Vil også gå efter erstatning

Næste gang en medarbejder fra Morsø Kommune bliver krænket af en borger, vil kommunen ikke tøve med at lægge sag an.

Kommunaldirektøren udelukker heller ikke, at han næste gang vil gå efter en erstatning til medarbejderen.

"Vi skal beskytte vores medarbejdere, uanset om de er mellemledere eller på gulvet. Det kan i forvejen være hårdt at have den tætte borgerkontakt, og det dur jo ikke, at det bliver så belastende, at ingen gider at have jobbet som sagsbehandler længere," mener han.

Per Flemming Laursen håber, at andre kommuner vil gøre som Morsø.

"Det er vigtigt, at den krænkede medarbejder bliver renset, ligesom Anne gjorde. Desuden er det vigtigt, at kollegerne mærker, at kommunen er der for dem, så de ikke går rundt med en udefineret frygt for, hvad der vil ske, hvis ulykken rammer dem," siger han.

Morsø Kommune har også sagsøgt redaktøren på borgerdebat.dk - som kvinden kalder et "censurfrit alment debatforum" - for at have tilladt æreskrænkelserne, men den sag er der endnu ikke faldet dom i.

Avisen.dk har valgt ikke at bringe Annes efternavn, fordi det ikke har været muligt at få hende i tale.

Straffelovens § 267

 

"Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder."

 

Kilde: Straffeloven