Blysagen: Minister freder byggekonger

12. dec 2011
Beskæftigelsesminister kommer næppe til at give hovedentreprenører mere ansvar over for underentreprenører. Det kniber med at se virkeligheden, lyder kritikken.

I foråret fik polske håndværkere lov til at pukle i giftigt blystøv uden anden beskyttelse end deres t-shirt.

Hovedentreprenøren kendte til problemet. Men da det var underentreprenøren, der var arbejdsgiver for de polske håndværkere, fik overtrædelsen af arbejdsmiljøloven lov at finde sted flere uger.

Lige indtil Arbejdstilsynet lukkede byggepladsen ned.Malernes Fagforening og Enhedslisten ønsker et mere direkte ansvar for at arbejdsmiljøet placeret hos hovedentreprenører.

Minister holder fast

Men det bliver næppe beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), der stiller sig bag en ændring af de nuværende regler.

"Vi må fastholde at den, der har arbejdsgiverbeføjelserne over for de ansatte – også skal have ansvaret for, at arbejdsmiljøreglerne overholdes,” siger Mette Frederiksen i et skriftligt svar til Avisen.dk.

Hun understreger, at det ’som regel’ er underentreprenøren, der har ansvaret for arbejdsmiljøet, men nævner såkaldte arm og ben-virksomheder.

Det vil sige enkeltmandsvirksomheder, der i praksis arbejder direkte under hovedentreprenøren.

Gjorde det igen

”Det giver god mening, at det altid er den reelle arbejdsgiver, der bærer ansvaret for, at arbejdet udføres forsvarligt. Sådan er det også i dag ifølge arbejdsmiljøloven,” siger Mette Frederiksen.

I tilfælde, som det Avisen.dk har beskrevet, var hovedentreprenøren, Malerfirma Steen Nielsen A/S, datterselskab i V.S.L. Koncernen.

Et andet af koncernens datterselskaber hyrede senere på året samme underentreprenør.Det skete, efter at blysagen med de polske håndværkere var kommet frem og på vej i Arbejdsretten. Også denne gang resulterede underentreprenørens omgang med sikkerheden i, at Arbejdstilsynet lukker en byggeplads ned.

Enhedslisten: Naivt

Netop sager som denne er baggrunden for, at enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr har ønsket at diskutere muligheden for at give hovedentreprenører et mere direkte ansvar over for arbejdsforholdene hos deres underleverandører.Og i Enhedslistens lejr undrer man sig over ministerens svar.

”Efter min mening tager hun udgangspunkt i en forståelse af det danske arbejdsmarked, der ikke har noget at gøre med virkeligheden. Jeg tror faktisk, de tror, at alle folk gør det så godt, de kan. Det er der selvfølgelig nogen, der gør. Men andre gør ikke, og dem skal vi have holdt nede på det danske arbejdsmarked,” siger Jørgen Arbo-Bæhr.

Fastholder behov for opstrammer

Han mener, at der er alt for mange eksempler på underentreprenører, der ikke kan finde ud af at overholde arbejdsmiljøloven på egen hånd.

”Virkeligheden viser, at underentreprenørerne laver mange fejl. Der er masser af underentreprenører som for eksempel ansætter østarbejdere, og som ikke rigtig kender til reglerne i Danmark, og som ikke overholder dem,” siger Jørgen Arbo-Bæhr.

Derfor fastholder han, at der er behov for at stramme i forhold til at give hovedentreprenører et mere direkte ansvar for sikkerheden hos de personer, som deres underentreprenører anvender.

”Hovedentreprenøren er ofte en regelret mand. Så synes jeg, at de skal have mere ansvar for at reglerne bliver overholdt. Og hvis de ikke overholder dem, så synes jeg at de skal kunne straffes for det,” siger Jørgen Arbo-Bæhr.

Han har tidligere peget på, at eksempelvis bøder kunne tages i brug som sanktion over for hovedentreprenører.