Bliver du ramt af barselsfælden?

24. sep 2009
Vikar, timelønnet eller på jagt efter nyt job. Så er du i fare for at ryge i barselsfælden og miste tusindvis af kroner i feriepenge.

Her er de tre grupper, som er ramt af barselsfælden:

Timelønnet

Er du timelønnet, bliver dine feriepenge beregnet ud fra din faktiske indkomst - som under barsel ofte for en stor del er barselsdagpenge. Alene af den grund taber du penge i forhold til månedslønnede. Oven i er det indbygget i mange overenskomster for timelønnede, at du ikke får løn under barsel, så samtlige uger bliver på dagpenge.

Vikar

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Vikarer er ofte timelønnede, og selvom du er månedslønnet, kommer du sandsynligvis ikke tilbage til samme arbejdsplads efter barslen. Derfor kommer barsel til at koste dig mange penge.

Jobskifte

Selvom du har et fast job med månedsløn, kan du stadig gå i barselsfælden, hvis du skifter job i løbet af det samme kalenderår, som du er kommet tilbage fra barsel.

Var du blevet i din faste stilling, havde din arbejdsgiver givet dig fuld løn under ferie. Men nu er du rejst, og så skal du have dine optjente feriepenge med på et feriebevis. Så bliver feriepengene pludselig beregnet ud fra din faktiske indkomst - som ofte for en del er barselsdagpenge - og ikke efter din sædvanlige løn.

Regn den ud:

Kontakt din fagforening eller Arbejdsdirektoratets Feriekontor og få at vide, hvad reglerne betyder for dig.