Bliv hjemme i morgen med god samvittighed

18. jan 2011
Ny forskning viser, at vi arbejder bedre hjemme end på en arbejdsplads, hvor chefen er til stede.

Den tilstedeværende og motiverende chef, der spadserer rundt og leder og fordeler arbejdet, kan godt gå et andet sted hen.

Og skulle chefen slæbe rundt på fordomme om, at medarbejderne danser på bordene og henfalder til snik-snak og private gøremål, når han ikke er til stede, kan han godt tage dem med.

For helt ny norsk forskning viser, at medarbejderne udfører arbejdet bedre, er mere motiverede – og oplever højere krav, når lederen ikke befinder sig i samme lokaler.

Det er eksempelvis hjemmearbejdspladser.

Skattemedarbejdere

Den opsigtsvækkende forskning er baseret på en undersøgelse blandt 955 ansatte i det norske skattevæsen, der med succes har reorganiseret arbejdet, så det har før til mere "fjernledelse".

Fjernledelse betyder blot, medarbejderne arbejder et andet sted, end deres chef, og det er altså vejen frem, konkluderer forskerne Ann Kristin Aspeli og Marianne Hauan Molstads i deres masterafhandling fra Høgskolen i Buskerud.

Tillid betyder selvledelse

Det gælder dog kun for medarbejdere, der oplever høje jobkrav – at de bliver udfordret i arbejdet.

For dem fremmer det simpelthen følelsen af, at de får tillid, når chefen ikke er der - og det fremmer "selvledelsen" – altså evnen til selv at tage lederskab for sit arbejdet.

"Vi fandt også ud af, at høje krav til jobbet giver høj tilfredshed for de medarbejdere, der bliver fjernledet," konkluderer forskerne.

Læs mere hos Høgskolen i Buskerud (norsk)