BjarnePedersen__1_1
Bitten Vivi Jensen (th.) var partsrepræsentant for Bjarne Petersen (tv.). Hun er rystet over den måde, som Københavns Kommune har behandlet ham på.

Bjarne fik førtidspension efter årelang kamp: Døde dagen efter

2. nov 2019, 10:22
Trods mere end 30 års sygdom og misbrug mente Københavns Kommune, at 64-årige Bjarne Petersen fortsat skulle have afprøvet sin arbejdsevne. I maj lykkedes det ham endelig at få tilkendt førtidspension, men da var det for sent. Han døde dagen efter, pensionen første gang blev udbetalt.

Denne artikel blev første gang bragt på A4 Nu den 28. august 2019. 

Da 64-årige Bjarne Petersen for få måneder siden fik tilkendt førtidspension, var det knap 35 år siden, han sidst havde været en del af det danske arbejdsmarked. 

LÆS OGSÅ: Forsker med klar dom: Systemets jagt på udsatte er gået for langt

Men på trods af årelangt misbrug og sygdom mente Københavns Kommune, at den tidligere portør stadig havde en arbejdsevne, der var værd at afprøve. Blandt andet i form af arbejdsprøvninger og kurser. 

LÆS OGSÅ: Flere dør kort efter de har fået førtidspension.

I maj måned valgte kommunen dog alligevel at tilkende Bjarne Petersen førtidspension med virkning fra 1. juni. 

Men da var det for sent. Bjarne Petersen døde 2. juni - dagen efter, han første gang skulle have udbetalt pensionen. 

A4 Nu har været i kontakt med Folkeregistret, der bekræfter datoen for Bjarne Petersens dødsfald. 

Bitten Vivi Jensen var bisidder og partsrepræsentant for Bjarne Petersen i perioden op til, at han blev bevilget førtidspension. Hun beskriver ham som en mand, der var i en "meget svær personlig situation".

- Da jeg mødte Bjarne, sad han på sin rollator udenfor jobcentret på Lærkevej (i København, red.) og var helt slukøret og smågræd. Han havde lige været til samtale på jobcentret, selvom man på flere kilometers afstand kunne se, at han ikke engang var i stand til at tage vare på sig selv, siger Bitten Vivi Jensen til A4 Nu. 

- Han gik med voksenble, havde ingen tænder i munden, og hans lejlighed flød med gamle flasker og dåser. Og jeg tænkte, hvad i alverden laver en mand, der er i så sølle forfatning på et jobcenter, fortæller hun. 

Lægedokumenter fra Bjarne Petersens sag, som A4 Nu har set, viser at han led af lungesygdommen KOL, havde rygsmerter, grøn stær og var afmagret. 

Derudover var han ramt af tandsygdommen paradentose, var depressiv, og havde et kraftigt alkoholmisbrug. 

I dokumenterne skriver Bjarne Petersens læge endvidere, at han ikke "skønnes at have nogen form for erhvervsevne eller uddannelsespotentiale", samt at Bjarne Petersen er "oplagt kandidat til plejehjem eller lignende". 

- Han skulle haft have en førtidspension for længe siden, men alligevel vælger kommunen at sende ham i den ene arbejdsprøvning efter den anden. Det er jo sindssygt, siger Bitten Vivi Jensen. 

Af dokumenter fra Bjarne Petersens sag fremgår det, at Københavns Kommune så sent som i januar i år indkaldte ham til en samtale om hans jobsøgning. 

Derudover fremgår det, at Bjarne Petersen allerede i 2009 søgte om at få tilkendt førtidspension. Det blev dog afvist af Socialforvaltningen. 

Her ses Bjarne Petersen i sin lejlighed. 

Manglede lægeattest 

Da Bitten Vivi Jensen fik aktindsigt i Bjarne Petersens sag, opdagede hun, at han ikke havde været til lægen i flere år, og at kommunen ikke havde indhentet en lægeattest, der kunne dokumentere hans mange helbredsproblemer. 

- Bjarne havde det på grund af sit misbrug så dårligt, at han ikke magtede at gå til lægen selv. Det skulle han have haft hjælp til, siger Bitten Vivi Jensen. 

En lægeattest bruges ofte som dokumentation i sager, hvor borgere søger kommunen om at få tilkendt førtidspension, og Bitten Vivi Jensen kalder det "hovedrystende", at kommunen ikke har skaffet attesten.

- Det virker som om, at man har forsøgt at gemme Bjarne væk. Det var ikke meningen, at han skulle opdages, og hans sag er bare endnu et sørgeligt eksempel på, at kommunen bruger alle mulige beskidte kneb for at undgå at give førtidspension til udsatte borgere, mener hun. 

Efter at have fået aktindsigt i Bjarne Petersens sag, fulgte Bitten Vivi Jensen med den 64-årige til lægen for at få lavet en attest.

- Hun var jo også dybt chokeret over det, hun så. Og dagen efter vi sendte attesten, fik Bjarne bevilget førtidspension. Men jeg fatter ikke, hvorfor han skulle trækkes igennem det her cirkus, når alle og enhver kunne se, hvor dårligt han havde det, siger Bitten Vivi Jensen. 

Flere dør 

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at flere og flere danskere dør indenfor de første seks måneder efter, de har fået tilkendt førtidspension. 

Læs også: Flere dør kort efter de har fået førtidspension: "Syge udsættes for en uværdig behandling"

Det er særligt efter førtidspensionsreformen i 2013, at antallet af dødsfald er steget. Før reformen blev indført, døde 2,4 pct. af førtidspensionisterne senest et halvt år efter, de fik tilkendt pension. Det tal er steget til 3,8 pct. efter reformen. 

Bitten Vivi Jensen har både som ansat i Frederiksberg Kommune og senere som bisidder og partsrepræsentant arbejdet med udsatte borgere, der forgæves søger om førtidspension.

Hun oplever, at udsatte borgere ofte bliver fastholdt på midlertidige ydelser og i ressourceforløb, selvom der er meget ringe eller ingen chance for, at de nogensinde vender tilbage til et normalt arbejde. 

- Man parkerer folk på kontanthjælp eller sender dem igennem ressourceforløb, der ikke er andet end en forhalings-torturcentral, hvor folk bliver sendt ud i kvaksalveriske behandlingsforløb, som ikke fører nogen vegne hen, mener Bitten Vivi Jensen. 

- De mennesker jeg arbejder med, har ikke brug for arbejdsprøvning, men fred og ro, så de kan få styr på de problemer, og det misbrug, som mange af dem døjer med, siger hun. 

A4 Nu har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Kommunes Beskæftigelsesforvaltning, men pressechef Claus Bøggild oplyser til A4 Nu, at kommunen ikke kommenterer på enkeltsager.