Birger skulle i job trods risiko for selvmord

9. okt 2011
Birger på 58 har forsøgt selvmord. Han vil aldrig kunne bestride et normalt job. Københavns Kommune begik en række fejl i hans revalideringssag. Derfor ville de sende Birger i almindeligt arbejde. Det gik imod en direkte advarsel fra en psykolog.

Et selvmordsforsøg. Flere arbejdsrelaterede depressioner. Tre ekspertudtalelser, der samtykkende vidner om, at Birger Andersen har markant nedsat arbejdsevne.

Læg dertil en skriftlig advarsel om, at det kan få 'fatale konsekvenser', hvis Birger Andersen presses over evne. Og en arbejdsevne sat til 18 timer om ugen under skånejobforhold.

Disse ting taler for, at 58-årige Birger Andersen aldrig kan bestride et normalt arbejde.

Alligevel traf Københavns kommune i juni afgørelse om, at han er klar til at træde ind på det almindelige arbejdsmarked uden yderligere hjælp eller støtte fra kommunens side.

”Det kom som et chok for mig. Ved afslutning af revalideringsforløbet får jeg min arbejdsevnejournal i partshøring og konstaterer, at den er smækfyldt med fejl," siger Birger Andersen.

Avisen.dk mødte ham hjemmet på Amager, hvor hans kone for 2,5 år siden fandt ham i badekarret efter et selvmordsforsøg.

Prikken over i'et

På trods af, at Birger påpegede, at der var store mangler i de papirer, kommunen traf deres afgørelse på, optræder hans indsigelser intet sted i den endelige afgørelse, som loven dikterer.

"Prikken over i’et er, at der fremsendes en afgørelse, der alene baseres på det fejlagtige materiale," siger Birger Andersen.[pagebreak]

Kort fortalt skriver kommunen, at han fremover skal klare sig selv, og at de forventer at han er aktivt jobsøgende.

Siden juni måned har han kæmpet for at ændre Københavns Kommunes afgørelse. En afgørelse taget på et fejlagtigt grundlag.

Kommunen: Vi har begået en fejl

Beslutningen strider for det første imod evalueringen af Birgers et-årige revalideringsforløb, som kommunen selv bevilligede. Her sættes hans arbejdsevne til 18 timer under skånejob-forhold.

”Vi har begået en fejl," lyder det, da Avisen.dk henvender sig med en fuldmagt fra Birger i hånden.

"Vores jurister har været ind i sagen og besluttet, at den skal omgøres, fordi der ved afgørelsen af revalideringsophør ikke blev taget hensyn til den afsluttende rapport," siger Tine Hornbak, afdelingschef i Jobindsats og Revalideringsopfølgning, der hører under Jobcenter Nyropsgade i Københavns Kommune.

Rapporten blev 'læst forkert', oplyser hun. Der handler om, at Birger Andersen var fysisk til stede 30-32 timer ugentligt i revalideringsjobbet. Men i evalueringen står der tydeligt, at han kun var aktiv i 18 timer om ugen.

Højrisiko for selvmordsforsøg

Men afgørelsen går også mod tidligere indstillinger fra psykiater Morten Birket-Smith. Og står i kontrast til en skriftlig advarsel fra psykolog Villy Hansen om, at Birger kan forsøge selvmord igen, hvis han presses til mere, end han skulle under revalideringsforløbet. [pagebreak]

Avisen.dk har haft kontakt til den psykolog og psykiater, der behandler Birger.

Begge påpeger, at der en udtalt risiko for at Birger Andersen igen vil forsøge selvmord, hvis han presses ud på det ordinære arbejdsmarked, sådan som kommunen lægger op til i sin afgørelse fra juni.

”I det tilfælde er der stor risiko for, at han får en svær depression igen. I hans tilfælde indebær det bestemt en høj selvmordsrisiko,” siger psykiater Morten Birket-Smith.

Psykolog Villy Hansen er enig:

”Det har næsten allerede haft fatale konsekvenser. Indledningen på mit forløb med Birger, var selvmordsforsøget.”

Ny status fra psykiater var ikke relevant

Før en afgørelse om arbejdsevne kan træffes, skal den parthøres.

Af en aktindsigt fremgår det, at Birger Andersen tre gange udtrykker sin utilfredshed med sagens gang og påpeger, at de lægefaglige begrundelser ikke er ’fyldestgørende’. Blandt andet fordi udtalelsen fra hans psykiater er to år gammel.

Kommunen afviser at få en ny status fra Birgers psykiater.

”Dette kan ikke nås inden udløb og vurderes ikke at være relevant,” står der i Birgers sag.

Kommunen: Det var nok relevant alligevel

Efter at Avisen.dk gik ind i sagen, har Københavns Kommune skiftet holdning på en række områder i sagen. Blandt andet i forhold til relevansen af at indhente en ny status fra Birger Andersens psykiater.[pagebreak]

"Vi har begået en fejl. Det havde da været relevant at indhente en ny status. Det burde der være gjort, og det har vi gjort nu," siger Tine Hornbak.

Hun understreger, at oplysninger fra psykologer og læger kun udgør et delelement i det helhedsbillede af borgerens ressourcer, som sagsbehandleren tager udgangspunkt i.

"Vi skal se på borgeren faktiske formåen ud fra oplysninger fra læger, psykologer, fra leverandører, egne samtaler med borgeren og dennes ønsker. Vi ser ikke udelukkende på diagnoserne, men forholder os til lægernes og psykologernes udtalelser om behandlingsmuligheder og funktionsniveau,” siger hun.

Fejl på fejl

Ved en gennemgang af Birgers sag har Avisen.dk konstateret, at sagsbehandleren ikke medtager oplysninger om en ubehandlet neurologisk søvnforstyrrelse, der ifølge søvnklinikken Scansleep virker meget negativt ind på Birger Andersens arbejdsevne.

Dertil kommer udtalelsen fra psykologen om 'fatale konsekvenser'. Har I heller ikke set den?

"Jo, det har vi," siger Tine Hornbak.

Synes du, det kalder på ekstra opmærksomhed i form af eksempelvis at indhente en ny status fra psykiateren, når en psykolog skriver, at der er risiko for et nyt selvmordførsøg?

”Jo, vi har lavet en fejl," siger Tine Hornbak.

Har I ikke overset en klokkeklar advarsel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

”Nej, det har vi ikke. Selvfølgelig er det indgået. Men hvad betyder det at blive presset over evne? Det er det, vi skal finde ud af nu. For nogle timer kan han arbejde. Han er ikke 100 procent invalideret. Der er rigtig mange forskelligrettede oplysninger i den her sag," siger Tine Hornbak.

Hun peger på, at en leder på et center, hvor Birger Andersen er kommet, anslår Birgers Arbejdsevne til 'cirka 25 timer om ugen'.

Vi har talt med psykologen.Hvis I havde ringet til ham, ville I have fundet ud af, at han bestemt ikke mener, at de 30-32 timer, I satte arbejdsevnen til, på nogen måde er inden for rammen af, hvad Birger Andersen kunne klare.

”Vi er enige om, at det er en fejl.”

Jeg mangler svar på, hvilke oplysninger af en lægefaglig karakter, som kommunens har trukket på, som retfærdiggør at handle mod denne advarsel?

”Vi laver en ny afgørelse, hvor vi trækker på alle oplysninger vi har i sagen. Jeg erkender, at vi har lavet en fejl, og derfor starter vi forfra. Og inddrager alle relevante instanser herunder Scansleep og psykiateren,” siger Tine Hornbak.

Birger: Jeg er vred

Birger Andersens sag er nu genåbnet. Han håber på en førtidspension, men frygter at kommunen i sidste ende vil fastholde deres afgørelse om, at han skal klare sig på almindelige vilkår på arbejdsmarkedet.

”Jeg må resten af mit liv leve med frygten for, at jeg kan få tilbagefald, og at jeg ikke kender min egen grænse. Men min første følelse er sådan set, at jeg er vred, fordi jeg ikke har fået en grundig og loyal sagsbehandling," siger han.

Avisen.dk følger sagen.