Billige kinesere vil overhale polakker i EU

24. mar 2011, 15:12
I dag har EUparlamentet vedtaget en lov, som åbner op for, at ansatte fra hele verden lettere kan arbejde i Europa. Det vil give en invasion af udenlandsk arbejdskraft, advarer socialdemokraterne, som stemte imod.

I dag har EU-parlamentet vedtaget en lov, som åbner op for, at ansatte fra lande uden for EU lettere kan komme til at bo og arbejde i medlemslandene.

Med den såkaldte "single permit"-lov behøver lønmodtagere fra hele verden kun udfylde et stykke papir, for at få godkendelse hos myndighederne til både at bo og arbejde i et EU-land.

Forslaget møder opbakning fra flere fløje i Europaparlamentet, blandt andet den socialdemokratiske gruppe, fordi enkelte brancher har ytret, at de manglede arbejdskraft.

311 stemte for forslaget og 216 imod. Hele 209 parlamentsmedlemmer var enten ikke mødt op, eller de stemte hverken for eller imod forslaget.

De danske socialdemokrater er kritiske, og de har derfor stemt imod.

Man er bekymret for både antallet af nye EU-lønmodtagere, men også deres rettigheder:

"Europas grænser er nu åbne for en invasion af udenlandsk arbejdskraft, som ikke har nogen krav på arbejdsmarkedet. Det er en forfærdelig udvikling, som jeg vil gøre alt for at forhindre," siger Ole Christensen, der er arbejdsmarkedsordfører for socialdemokraterne i Europa-Parlamentet.

Det vedtagede direktiv giver den udenlandske arbejdskraft lige vilkår med arbejderne i det land, de arbejder i.

Men sæsonarbejdere, udstationerede og Au Pairs er ikke omfattet.

Direktivets kritikere peger også på den allerede store lønkonkurrence, der er imellem EU's lønmodtagere, særligt indenfor produktions- og byggejobs.

Ifølge loven kan de enkelte EU-stater dog i et vidst omfang selv vælge, hvilke krav de vil stille til ansatte, som søger om arbejds- og opholdstilladelse.

Forslaget blev første gang stillet til afstemning tilbage i december måned 2010. Dengang blev det stemt ned.

Ifølge Europaparlementets egen pressemeddelelse handlede uenigheden dengang om, hvorvidt borgere uden for EU med dette forslag får samme rettigheder som borgere i unionen.