20210303-144631-L-1920x1279we
- Jeg synes, at det er upassende og pinligt at opleve, at der er nogle politikere, der stiller egne populistiske interesser foran et medlemsdemokrati, fastslår SF's beskæftigelsesordfører Karsten Hønge. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Politikere om ligelønsdebat: 'Pinligt og upassende'

6. apr 2021, 06:10
Det lykkedes heller ikke denne gang for sygeplejersker, pædagoger og de øvrige ansatte i traditionelle kvindefag at gøre op med det historiske lønefterslæb ved OK21. I den anledning har A4 Overenskomst spurgt flere beskæftigelsesordførere på Christiansborg, hvordan de mener problemet med uligeløn skal løses.

Op til og under forårets overenskomstforhandlinger har sygeplejersker, pædagoger, jordemødre og sosu'er igen og igen luftet deres utilfredshed med lønnen, som de finder alt for lav. 

Siden blev OK21 indgået uden på nogen måde at gøre op med det historiske lønefterslæb, som de ansatte i de traditionelle kvindefag føler de lider under.

Enhedslistens ligestillingsordfører Pernille Skipper er enig i, at det haster med at få problemet løst. Derfor benyttede Skipper kvindernes internationale kampdag 8. marts til at efterlyse en politisk plan for ligeløn.

LÆS OGSÅ: OK21 skuffer Pernille Skipper: Kræver 2030-plan for ligeløn

To dage senere måtte beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard svare for regeringen i et åbent samråd om ligeløn.

Skipper spurgte, “hvordan regeringen via overenskomstforhandlingerne på det offentlige område eller andre måder vil bidrage til at løse problemerne med uligeløn mellem kønnene i Danmark, som primært er forårsaget af lønefterslæb hos de kvindedominerede fag i den offentlige sektor?”

A4 Overenskomst har spurgt en række beskæftigelsesordførere, om de er enige i, at den skævdeling findes på det offentlige arbejdsmarked? Og hvordan de i givet fald mener, at der kan rettes op på den ulige fordeling? 

Det er et utrolig følsomt tidspunkt at begynde at diskutere det her. Jeg synes, at det er noget, man skal passe meget på med at blande sig i lige nu, hvor der er en demokratisk proces i gang i fagbevægelsen, hvor man stemmer om overenskomsten
Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører hos SF

Noget skal der ske ved skævfordelingen

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted anerkender problemet. Han mener generelt, at det er fagbevægelsens ansvar at få ændret på tingenes tilstand.

De seneste mange overenskomstforhandlinger har dog vist, at fagforbundene har mere end svært ved at skabe den nødvendige forandring. Derfor kommer Bent Bøgsted med en opfordring. 

- Jeg mener, at fagforbundene bør sætte sig sammen med regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner og få snakket det her igennem. Man må undersøge, hvor store lønforskellene er blandt fagrupperne, og så må man diskutere muligheden for at tilføre nogle flere penge, siger Bent Bøgsted. 

Han påpeger, at hvis regionerne og kommunerne skal give sine medarbejdere i de traditionelle kvindefag en markant lønforhøjelse, kræver det, at staten kompenserer regioner og kommuner økonomisk. 

Spørgsmålet hører til i forhandlingslokalerne

Tjenestemandsreformen fra 1969 ses af mange som hovedårsagen til, at traditionelle kvindefag halter bagefter på løn. 

Blot otte dage tog det for nyligt et borgerforslag at nå Folketinget med 50.000 underskrifter. Kravet er ikke til at misforstå: 'Afskaf Tjenestemandsreformen'. 

LÆS OGSÅ: 'Afskaf Tjenestemandsreformen': Borgerforslag når 50.000 underskrifter på otte dage

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) har for nylig afvist, at han eller regeringen vil blande sig i lønniveauerne i det offentlige. Det slagsmål skal udkæmpes under overenskomstforhandlingerne, lød det.

Og ministeren gentog budskabet i samrådet i Folketingets Ligestillingsudvalg, da Pernille Skipper ville have ham til at gøre op med uligelønnen mellem kønnene.

Dermed er Peter Hummelgaard på linje med Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen. 

- Den danske model skal fortsat vise sin styrke og håndtere denne problemstilling også. Det løses i forhandlingslokalerne mellem overenskomstparter og ved at flere mænd træder ind i kvindefag og omvendt. Det løses ikke i folketingssalen, skriver Hans Andersen til A4 Overenskomst.

Upassende samråd 

SF's beskæftigelsesordfører Karsten Hønge mener slet ikke, at diskussionen om ligeløn bør tages nu. Han kalder Pernille Skippers indkaldelse til samråd om ligelønsproblematikken for dybt upassende. 

- Det er et utrolig følsomt tidspunkt at begynde at diskutere det her. Jeg synes, at det er noget, man skal passe meget på med at blande sig i lige nu, hvor der er en demokratisk proces i gang i fagbevægelsen, hvor man stemmer om overenskomsten, siger Karsten Hønge. 

Han deltog selv i Pernille Skippers indkaldte samråd, som han kalder akavet. 

- Jeg synes, at det er upassende og pinligt at opleve, at der er nogle politikere, der stiller egne populistiske interesser foran et medlemsdemokrati, fastslår Karsten Hønge. 

LÆS OGSÅ: 500 vil nægte at arbejde som jordemoder indtil lønløft: Fagforening advarer

- Jeg tager medlemsdemokratiet meget alvorligt. Måske også fordi at jeg i mange år selv har været fagforeningsformand, tilføjer han. 

Karsten Hønge vil nu lade det være op til medlemmerne af de respektive fagforbund at tage stilling til OK21. Det sker ved urafstemninger, og det samlede resultatet foreligger den 21. april. 

Først derefter vil Hønge gerne komme med mere uddybende holdninger til, hvorddan de traditionelle kvindefags lønefterslæb skal løses. 

- For det er indlysende for enhver, at der er skævheder på det offentlige arbejdsmarked. Det kan en blind mand føle med sin stok.