Barsk Troels Lund kan ruinere AMUskoler

6. jun 2011, 22:45
Undervisningsministeriets kulegravning af AMUområdet kan koste dyrt for erhvervsskoler. Skoler risikerer selv at stå med regningen, hvis en privat aktør har svindlet.

"Jeg vil have mine penge tilbage."

Så kategorisk udtrykte undervisningsminister Troels Lund Poulsen sig, da sagerne om svindel med AMU-millioner begyndte at vælte ud af skabet.

Ministerens folk kulegraver nu 34 sager, hvor der er mistanke om svindel. Imens klapres der nevøst med kaffekopperne i regnskabsafdelingen på mange af landets AMU-godkendte erhvervsskoler.

Men kravet om tilbagebetaling af forkert brugte AMU-kroner kan give alvorlige buler i pengekassen hos de involverede erhvervsskoler.

"Nogle af de her 34 sager kan komme til at ramme rigtig hårdt. De færreste skoler har særlig højt overskud, så større erstatningskrav kan føre til alvorligt underskud," siger Lars Kunov, der er direktør i skolernes interesseorganisation Danske Erhvervsskoler.

Skole: Det gør ondt at betale tilbage

På Handelsskolen Sjælland Syd, der også kalder sig Zealand Business College, er undervisningsministerens hammer allerede faldet.

I april måned valgte skolen at betale en million kroner tilbage. Penge, som skolen oprindeligt har modtaget i AMU-tilskud til afholdelse af kurser for medarbejdere i callcenter-virksomheden Goexcellent.

Problemet var, at medarbejderne fik udstedt kursusbeviser for kurser, de angiveligt aldrig har deltaget i. Samtidig har det vist sig, at to af Handelsskolens undervisere på kurset tidligere har været ansat hos Goexcellent.

Handelsskolen Sjælland Syd har beklaget forløbet og håber nu at styre fri af flere erstatningskrav.

"Vi driver jo ikke skoler for at tjene penge, så omsætningen balanceres. Så det er klart, at det ikke er særlig sjovt at skulle betale så mange penge tilbage," siger skolens vicedirektør Jan Bagge.

Skoler truet af lukning

Indtil videre klarer handelsskolen tilbagebetalingen med et indhug i et mindre overskud. Men vicedirektøren tror, at andre skoler risikerer værre konsekvenser,

"Jeg er vel vidende om, at der er skoler, der bliver mødt af krav, der er noget større end vores. Jeg tror ikke på skolelukninger, men det kan få nogle fusionsmæssige konsekvenser," vurderer Jan Bagge.

Danske Erhvervskoler vil til gengæld ikke udelukke, at gentagne erstatningskrav kan resultere i skolelukninger.

Private kan ikke drages til ansvar

Over halvdelen af de tilsynssager, der lige nu undersøges i ministeriet, involverer private virksomheder, som har fået udliciteret AMU-aktiviteter fra erhvervsskolerne.

Men selv i tilfælde, hvor svindel er foregået uden skolernes viden, kan de komme til at stå med regningen. Hvis ikke kontrakten har været i orden, kan det nemlig være svært for skolen at drage private udbydere til ansvar for ministeriets tilbagebetalingskrav.

"Der har været meget forskellig praksis for, hvilke kontrakter, der har været brugt mellem skoler og private udbydere. Og der vil nok være tilfælde, hvor skolen får svært ved at sende regningen videre," siger Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler.

Undervisningsministeriet har for nylig lavet en standardkontrakt for udlicitering af AMU-aktiviteter til private udbydere. Kontrakten kan downloades fra ministeriets hjemmeside og gør det muligt for skolen at drage private udbydere til ansvar, hvis der svindles med AMU-kronerne.