Barselsbonus til mænd virker ikke

5. sep 2013, 11:40
Ifølge svenske erfaringer vil regeringens nye barselsbonus på tre tusind kroner ikke forlænge fædrenes barsel. Professor ærgrer sig.

En barselsbonus på tre tusind kroner skattefrit til fædre, der vælger at blive længere hjemme med den nyfødte, får højst sandsynlig ikke nogen effekt.

Det fastslår professor i statskundskab på Aalborg Universitet Tine Rostgaard, der netop arbejder på en bog om nordisk fædreskab og barselsordninger.

"I Sverige har man siden 2008 haft en lignende ordning, hvor fædrene får en skattebonus for at tage ekstra barsel. Men den har ikke virket," siger Tine Rostgaard, professor i statskundskab på Aalborg Universitet.

Kun Danmark mangler øremærket barsel

Til gengæld viser de svenske videnskabelige undersøgelser klart, at øremærket barsel, som blev indført i Sverige i 1995 og udvidet i 2002, gav klart flere barslende fædre, mens det forkortede de svenske kvinders barselsperioder.

Undersøgelserne fra Sverige stammer fra Inspektionen för socialförsäkring, ISF.

På baggrund af den omfattende videnskab, man har om fædre og barselsordninger i norden ærgrer professoren sig over, at regeringen ikke har indført den øremærkede barsel.

"Danmark er eneste nordiske land, der endnu ikke har øremærket barsel til mænd, og det er rigtigt ærgerligt, for den har vist sig ekstremt effektiv," siger Tine Rostgaard.

Danmark størst behov for øremærket barsel

Ifølge Tine Rostgaard er det paradoksalt, at netop Danmark er eneste nordiske land uden øremærket barsel til mænd.

Sidste uge slog en stor dansk undersøgelse fra Statens Forskningsinstitut, SFI, fast, at øremærket barsel virker.

"I Danmark har vi et stort fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder, men for eksempel i Sverige, er ligestillingen en mere naturlig del af kulturen og arbejdslivet. Så Danmark, og de danske mænd, har i virkeligheden større behov for en lovgivning, der gør det ok for dem, at blive længere hjemme med deres børn," siger Tine Rostgaard.