Tæt på verden: Bank: Råvarer er en guldgrube for Afrika

29. maj 2013, 10:45
Vejen frem for Afrika er udnyttelse af kontinentets råvarer, mener udviklingsbank. Men skaf job og udvikling til de fattige.

Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) er slet ikke i tvivl om, at Afrika skal skabe og fastholde sin kraftige økonomiske vækst gennem udvinding af råvarer, mineraler og udnyttelse af landbrugsjord.

Statistisk set går det forrygende i Afrika med en vækst på 4,8 procent i år og 5,3 forventet næste år. Trods internationale finanskrise og oprørene i Mellemøsten har kontinentet fastholdt rekordhøjt vækst i flere år.

Rapporten 2013 African Economic Outlook lægger dog på ingen måde skjul på, at væksten i regionens økonomi er sket uden tilfredsstillende reduktion i fattigdom, uden nedbringelse af arbejdsløshed, visse steder med dårlige sundhedstilstand i befolkningen som følge og en stigende ulighed mellem rige og fattige.

Del med andre

Udviklingsbanken mener, at tiden er inde til at fordele goderne bedre og udvikle landenes økonomier, så de ikke blot tjener på eksport af deres råvarer. Banken mener dog ikke, at tempoet i udnyttelsen af sættes ned.

Men en sundere økonomiske valg ville skabe flere job, og almindelige afrikanere ville nyde godt af væksten. "Vækst er ikke nok," mener Mario Pezzini, leder af OECDs udviklingscenter. For eksempel skulle lande blive klogere på beskatning.

Strukturforandringer

De foreslåede løsninger handler om bedre infrastruktur som veje og jernbaner, mere uddannelse og skabelse af større og konkurrencedygtige markeder. Og så skal landbrugsjorden administreres bedre med gødning og transportmuligheder.

Endelig bør lande skabe korridorer af højere udviklede områder, hvor der er elektricitet, transportmuligheder og kommunikation.

Alle forandringerne, som forventes og ønskes af Udviklingsbanken, er direkte forbundne med udnyttelse af naturlige reserver. De nødvendige strukturelle forandringer bygger på gevinsterne fra denne stærke sektor, hedder det.

Hvad skal ske?

Klassisk viden omkring strukturel forandring, som promoveret af Den Afrikanske Udviklingsbank og dens partnere i OECD (de rige landes økonomiske organisation) er, at arbejdskraft og fokus skal flyttes fra ikke særligt gode områder til mere effektive.

Det betyder, at folk, der lever af landbrug og i den uformelle sektor  skal gøres til industri- og servicearbejdere, mange af dem i byer. Uden disse forandringer kommer der ikke en højere produktivitet, bedre levestandard og mindre fattigdom.

Konklusionen er, at de gode job i Afrika skal komme fra udvikling af råvarersektoren som minedrift. De ønskede strukturforandringer er i gang i de fleste lande.

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.