Bagmand: Derfor hænger jeg folk ud på nettet

26. mar 2012, 06:00
I Det Sorte Register anklager borgere socialrådgivere, politifolk og plejefamiier for for magtmisbrug, chikane og trusler. Stifteren af hjemmesiden har ingen søvnløse nætter.

Når man begår en forbrydelse, er man samfundet kvit, når fængselsstraffen er afsonet eller bøden betalt. Men når man hænges ud på hjemmesiden Det Sorte Register kan anklagerne aldrig slettes. Så er det livstid.

”Registreringen bliver ikke fjernet. Det vil sige, at det er livstid. Hvis en person vælger at skifte arbejdsplads, så følger registreringen med. Vi opdaterer oplysningerne,” siger manden bag siden, Ole Christiansen.

Som Avisen.dk har beskrevet i weekenden, oplever kommuner i stigende grad, at offentlige ansatte lægges for had på internettet.

For Ole Christiansen giver det ikke søvnløse nætter, at han er stifter af hjemmesiden Det Sorte Register, hvor socialrådgivere, politifolk og plejefamilier får deres navn udstillet under overskrifter som magtmisbrug, chikane, pligtforsømmelse, trusler med mere.

Ingen tvivl her!

”Jeg ligger ikke vågen om natten og spekulerer på, om der er lavet en fejlbehandling,” siger Ole Christiansen.

Det er ikke den enkelte sagsbehandler, der laver loven. Er det så fair at gå efter personen?

”Det er korrekt. Men det er jo den enkelte, der overtræder loven," siger han og fortsætter:

"Det er lovovertrædelse af det ene eller andet. Eller at borgeren føler sig uretfærdigt behandlet i relation til en lovovertrædelse."

Stifter: Det skal gøre ondt

Hvad håber du at opnå?

”At de her offentlige ansatte – advokater eller hvem vi registrerer – tænker på, hvordan de kan undgå at blive registreret og følger loven i stedet for at genere borgeren,” siger Ole Christiansen.

Hvordan tror du, at folk har det med at havne i dit register?

”Det føles forhåbentligt ikke rart. Det er også det, der er meningen."

200 henvendelser om ugen

Hvis jeg ville registrere min sagsbehandler for trusler. Hvad skulle I så se af bevis for det?

”Førhen skulle man sende dokumentation, det skal man ikke mere, men vi vil selvfølgelig gerne se sagens bilag, hvor det fremgår, at den her person har haft med din sag at gøre,” siger Ole Christiansen.

Ifølge ham modtager holdet bag registret omkring 200 henvendelser om ugen fra borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet.

Er det nok, at jeg kan vise, at den pågældende person har arbejdet med min sag, hvis jeg vil have dem registreret for ’trusler’?

”Ikke nok (for at få en person i registret, red.), men nok som et udgangspunkt for at henvende sig til os,” siger Ole Christiansen.

Kontakter den anklagede part

Hvad skulle I så have, hvis jeg ville have prædikatet ’trusler’ sat på min sagsbehandler?[pagebreak]

”Jamen det, vi gør, er, at vi undersøger, hvad du skriver. Udover dokumentation forventer vi også en meget detaljeret forklaring.”

Hvis jeg skrev en lang e-mail – noget med at min sagsbehandler ville tage mine børn – ville det være nok?

”Så ville jeg eller mine hjælpere rette henvendelse til den pågældende sagsbehandler”

Hvad ville I spørge min sagsbehandler om?

”Vi ville høre om vedkommende har kendskab til din sag. Uden at nævne dit navn – medmindre du selv sagde, det er o.k. Ellers stiller vi nogle spørgsmål, så de ikke kan undgå at finde ud af, hvad for en sag, det drejer sig om.”

Ingen kommentarer = borgeren har ret

Hvad gør I så?

”Som sagt undersøger vi selvfølgelig sagen ved at rette henvendelse til den pågældende sagsbehandler. Vi ved så godt, at sagsbehandleren vil sige ’ingen kommentarer’ (fordi de ikke kan udtale sig i personsager, red.). Men alene på det, vil vi så vurdere, at borgeren har ret,” siger Ole Christiansen og fortsætter:

”Vi er overbevist om, at en sagsbehandler godt kan udtale sig om en sag ved for eksempelvis at sige: ’Det forekommer ikke her’ uden at udtale sig om en konkret sag’."

Altså, når de siger ’ingen kommentarer’, går I ud fra, at borgeren har ret?

”Ja, men som vi skriver (på hjemmesiden, red.), er det borgerens pligt at sikre sig, at de oplysninger, vi lægger ud på hjemmesiden, er korrekte."

Ole: Anklagerne holder vand

Men det er vel din pligt at sørge for, at de oplysninger, der kan tilsværte folk, er rigtige?

”Det mener jeg ikke er min pligt. Får vi en henvendelse (fra en person, der er hængt ud, red.), hvor vi ikke har læst hele sagen, så blokerer vi klagen eller fjerner den ind til sagen er belyst,” siger Ole Christiansen.

Er alle registrerede i Det Sorte Register skyldige i de anklager, der føres mod dem?

”Det mener jeg.”

Nu kigger jeg på registret. Personen, der hedder (navn på person er udeladt), er ifølge dit register skyldig i "Pligtforsømmelse". Er du sikker på det?

”Det kan være 110 procent sikker på."

110 procents sikkerhed

Jeg har snakket med hende. Hun kunne ikke udtale sig om sagen, fordi den omhandlede om personfølsomme oplysninger. Det kan hun jo heller ikke til dig, så hvordan kan I vide mere?[pagebreak]

”I den sag ved jeg det med 110 procent sikkerhed. Det gik nemlig ud over min ekskæreste, og jeg stod ved siden af og hørte samtalen,” siger Ole Christiansen.

Så lige der er der noget personligt?

”Den sag har jeg kendskab til, men det er en af mine hjælpere, der har registreret og behandlet den i Det sorte Register. Alt andet ville være grov inhabilitet,” siger Ole Christiansen.

Der har været kritik af Det Sorte Register i et stykke tid. Mange har fortalt, at det var meget ubehageligt at stå der. Gør det indtryk?

”Det gør ikke indtryk. Overhovedet ikke."

Søstersiden til Det Sorte register hedder Politietdummersig.dk. Den
blev lukket to gange lukket ved fogedforbud. Det Sorte register
opererer ikke længere fra Danmark, men er flyttet til udlandet.

Er det ikke, fordi I godt ved, at I overtræder danske lovgivning?

”Nej. Vi mener, at vi har et sammenspist retssystem forstået på den måde, at myndighederne hænger sammen. Man har krav på uafhængig rettergang, men det har vi ikke i Danmark. Hvis en myndighed træffer en afgørelse, så stadfæster det danske domstolssystem samme afgørelse,” siger Ole Christiansen.

Er du da en uafhængig instans?

”Jeg mener, at jeg er uafhængig. Jeg vurderer ikke egne sager.”

Det er vanskeligt at fastslå, om sider som Det Sorte Register gør noget ulovligt, som danske myndigheder kan gribe ind overfor. Det kommer typisk an på en konkret vurdering af, hvor firmaet er etableret. Det Sorte Register har kontor i Tyskland og hostes fra USA.