Babyer taber kampen til farmands job

31. jan 2014, 09:44
Få danskere mener, at bedre barsel er et vigtigt emne. De ønsker tryghed i jobbet, penge og uddannelse. Men bedre barselsvilkår for mænd baner vejen for mere ligeløn til kvinder, mener HK Privat.

Glem alt om barsel og giv os tryghed og mere i løn.

Danske lønmodtagere vægter tryghed i ansættelsen, flere penge og efteruddannelse, når der skal forhandles vilkår på arbejdsmarkedet.

Det viser en ny meningsmåling blandt 1.039 danskere lavet af analysebureauet Wilke for Avisen.dk. Danskerne er blevet bedt om at prioritere, hvad der er vigtigt for dem, når der forhandles løn og arbejdsvilkår.

”Hverdagen er blevet mere usikker. Folk, der har troet sig sikre i deres job, erfarer i disse år, at de kan miste det, eller at jobbet kan ændre karakter. Derfor prioriterer de tryghed højt - også gennem uddannelsen,” siger sektorformand i HK Privat, Simon Tøgern.

Ny overenskomst for 600.000

Lige nu forhandles der ny overenskomst for 240.000 industriansatte. Industriens forhandlinger slår tonen an på det private område, der tæller i alt 600.000 privatansatte smede, butiksansatte, bygningsarbejdere og funktionærer med mere.

Ufølge undersøgelsen udpeges tryghed som et vigtigt tema af 48 procent. Mere i løn og pension er vigtigt for 46 procent, mens efteruddannelse er vigtigt for 44 procent.

Og det er netop de krav, lønmodtagernes organisationer slås med arbejdsgiverne om i disse dage, lyder det fra arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet:

”Parterne snakker om tryghed i form af eksempelvis flere rettigheder i opsigelsesperioden. De taler om tryghed gennem uddannelse. Og jeg tror også, de kommer til at hæve mindstelønnen en smule, som et signal til de lokale lønforhandlinger, der følger efter."

Barsel taber kampen

Undersøgelsen viser også, at danskerne ikke opfatter lavere arbejdstid og bedre barsel som vigtige emner.

Mindre arbejdstid er helt ude af billedet for tiden, hvor debatten går i retning af, at vi skal arbejde mere og være mere produktive, siger Flemming Ibsen.

Kun seks procent mener ifølge undersøgelsen, at det er vigtigt at kæmpe for bedre barselsforhold.

Alligevel er der grund til at interessere sig for barsel, mener HK Privats sektorformand.

"Når der er den store skævhed i mænd og kvinders brug af barselsreglerne, så er konsekvensen, at kvinder har sværere ved at følge lønmæssigt, fordi de er mere væk. Hvis man forestiller sig en situation, hvor alle var lige meget væk på barsel, mener vi, at forudsætningerne for at opnå ligeløn ville være bedre," siger Simon Tøgern.