Aurvig kræver 5,7 til 7,4 mio. af LO

27. jan 2010
Tidl. LOtop hilste ikke på hinanden i byretten de mindede om et ægtepar i statsamtet.

LO's tidligere formand, Hans Jensen hilser på rundt i retten. Først på Karin Retvig fra HK, bisidder for Tine Aurvig-Huggenberger, så på Marianne Norrbom, advokat for Tine Aurvig-Huggenberger, og så hilser han ellers ikke mere.

Selvom Tine Aurvig-Huggenberger har rejst sig og venter på at blive hilst på. Det bliver hun ikke.

Stemningen er nogenlunde så hjertelig, som når et ægtepar mødes i skilsmisseretten.

Nul hjælp fra Hans Jensen

Hans Jensen underbygger det, som LO's nuværende formand, Harald Børsting og sekretariatschef Finn Larsen tidligere har fortalt: At emnet om de lukrative tilsagnspensioner flere gange var oppe at vende i daglig ledelse, og at Tine Aurvig-Huggenberger var den, der bragte emnet på bane.

Bl.a. i 2006 - hvor Finanstilsynet krævede, at LO afsætter penge til regulering af pensionerne. Mellem 24,3 og 26 mio. kr. - alt efter opgørelse - og her blev emnet diskuteret:

"Tine mente, at hun var berettiget til 2/3 af sin løn i pension, uanset om hun var ansat i LO eller ej. Tine og jeg havde et udmærket arbejdsforhold, meget tæt, men her var jeg uenig," siger Hans Jensen.

"Jeg sagde, at hvis hun ville have noget ændret, måtte hun bringe det op i LO's hovedbestyrelse. Og jeg ville ikke hjælpe hende, jeg ville tværtimod gå imod hende."

I følge Hans Jensen bad Tine Aurvig-Huggenberger aldrig om at få sagen bragt op i hovedbestyrelsen.

"Jeg tror, at hun troede, at det ville svække hende yderligere i valgkampen om formandsposten," siger Hans Jensen.

Beløb forhøjet

Før Hans Jensen var aktuar Lars Vissinger fra Pension Danmark i vidneskranken. Han gjorde det klart, at set med hans øjne var tilsagnspensionen betinget af, at man gik på pension. Ellers ville pensionen omdannes til en fripolice - eller til et 'hvilende medlem', som det hedder i Pension Danmark.

Han sagde samtidig, at det beløb, der skulle sættes af, hvis Tine Aurvig-Huggenberger skulle kunne få sin fulde pension som 62-årig - uanset om hun var ansat i LO eller ej - skulle hensættes til minimum 5,7 mio. kr.

Heraf er de 3,5 mio. kr. Tine Aurvig-Huggenbergers andel af de mange millioner, LO måtte hensætte i 2006 efter krav fra Finanstilsynet.

Det fik Tine Aurvig-Huggenbergers advokat, Marianne Norrbom til at forhøje kravet til LO. Tidligere har Aurvig som sin tredjeprioritet krævet til et fast beløb på mellem 2,3 og 3,9 mio. kr..

Nu er beløbet bare forhøjet til mellem 5.737.027 og 7.372.899 kr.

 

Striden om pensionen

Avisen.dk's politiske redaktør, Elisabet Svane, rapporterer løbende fra retssagen om Tine Aurvig-Huggenbergers pension.

Den tidligere næstformand i LO har stævnet LO og krævet, at LO indbetaler pension til hende frem til hun fylder 62 år.

Tine Aurvig-Huggenberger blev tillidsvalgt i LO i 1995 og fik her tilkendt en såkaldt tilsagnspension. Udover sin almindelige pension. Tilsagnspensionen betyder, at man ved pensionering oppebærer 2/3 af den løn, man havde som f.eks. næstformand. Et samlet beløb for Tine Aurvig-Huggenberger på mellem 6 og 8 mio. kr.

Stridens kerne er: Skal Tine Aurvig-Huggenberger stadig have disse penge udbetalt, selvom hun stoppede i LO i 2007, da hun tabte kampen om formandsposten.

I pensionsterminologi er det ordet 'afgang", der er stridens kerne: Betyder "afgang", som er det, der udløbser pensionen, afgang til pension eller kan det også betyde "afgang" til andet arbejde.

Tine Aurvig-Huggenberger var 44 år, da hun forlod LO. Vinder hun retssagen, skal LO udbetale pension til hende i 18.

Tine Aurvig-Huggenberger kræver, at hun, når hun fylder 62 år, får 2/3 af det, en LO- næstformand får på det tidspunkt. Alternativt kræver hun, at hun får 2/3 af den løn, en LO-formand fik i oktober 2008. Og er retten ikke enig idet, er tredje krav et beløb på mellem 2,2 mio. kr. og 3,9 mio. kr. indsat på Tine Aurvig-Huggenbergers pension.

LO kræver frifindelse og har som påstand, at tilsagnet kun gælder, når man går direkte på pension fra LO.