AU PAIR ER DET FAIR?: Au pairen er veluddannet

27. jun 2010
Drop den romantiske idé om, at au pairer er eventyrlystne unge det er uddannede kvinder, forlader deres børn for et bedre liv

Au pairerne i Danmark er slet ikke, som de danske piger, der rejser til London, Paris eller New York for at passe børn og gøre rent. De danske piger er typisk under 20 år, har højst en studentereksamen og rejser ud for at få en oplevelse og noget på CV’et.

Den første store undersøgelse blandt au pairerne i Danmark, som Ugebrevet A4 og Avisen.dk står bag, viser, at kvinderne i gennemsnit er ældre og mere veluddannede:

• 63 procent er 24 år eller derover, viser tal fra Udlændingeservice.

• Mange af dem har en mellemlang uddannelse, og nogle er særdeles veluddannede. Hver femte i undersøgelsen har en uddannelse på universitetsniveau.

Au pair-myten

Antropolog Trine Mygind Korsby fra Center Mod Menneskehandel bekræfter billedet af, at langt de fleste au pairer slet ikke er ’piger’  men voksne, veluddannede kvinder.

»Mange af au pair-pigerne er uddannet i økonomi, kontorfag, sygepleje eller som lærere. De drømmer om at videreuddanne sig og gøre karriere i Danmark eller andre vestlige lande. Det kan måske godt virke som urealistiske drømme, men det er reelt det, som de drømmer om,« siger Trine Mygind Korsby.

Myten om au pairen som den eventyrlystne, velstillede teenager løber Hans Henrik Lund fra KIT ind i fra tid til anden.

»Mange – især ældre – politikere har en romantisk forestilling om au pairer, fordi de enten selv eller nogle, de kender, har været au pair i London eller Schweiz.  De gør sig ikke klart, at virkeligheden for langt de fleste au pairer i dag er, at de er billig hushjælp,« siger Hans Henrik Lund.

Drømmer om at blive

Ifølge undersøgelsen vil mange af au pairerne meget gerne blive i Europa for at arbejde videre som hushjælp eller uddanne sig. 61 procent i undersøgelsen oplyser, at de planlægger at arbejde i et andet europæisk land, når deres opholdstilladelse udløber efter halvandet år som au pair i Danmark. Kun hver femte (18 procent) har planer om at rejse hjem.

Drømmen om at blive bekræftes af Rozvi Alberto, som er tidligere au pair og nu rådgiver for au pairer hos KIT (Kirkernes Integrations Tjeneste).

»Au pairernes største ønske er som regel at blive her. Mange vil selvfølgelig gerne hjem til deres familie og kultur, men det ses ikke som en reel mulighed, for så skal de tilbringe deres liv i fattigdom,« fortæller Rozvi Alberto.

For au pairen ’Charlotte’, som har tre børn at mætte i Filippinerne, er der heller ingen tvivl om, hvad hun skal:

»Jeg søger om at blive au pair i et andet land – meget gerne Norge. Jeg skal tjene penge. Der er ingen andre til at gøre det.«

____________________________________________________________
Undersøgelsen er udført af Iver Houmark Andersen, Ugebrevet A4, og Julie Mostrup, Avisen.dk. 204 au pairer har fra den 18. april til den 13. juni 2010 udfyldt spørgeskemaer.

skjultitel