Atomkraft næsten så grøn som vindmøller

28. jan 2008
Nyhedsavisens CO2ugle flakser ind i debatten om atomkraft. Hvad vil der ske, hvis vi fik al vores energi fra de omstridte værker?

Vor læser Johnny Øster- gaard går op i klimaet. Og han undrer sig af og til over, at snakken om at mindske vores CO2-udslip aldrig handler om atomkraft.

»Hvad vil der ske, hvis vi erstattede vores kul-, olie- og gasfyrede værker med atomkraftværker,« spørger Johnny Østergaard. Hvor meget CO2 mon man så ville spare?

100% atomkraft utopisk

Vel vidende, at sådan et område meget let kan være mineret af aggressive tilhængere og forfærdede modstandere, begiver Nyhedsavisens CO2-ugle sig ud på atomtogt.

På Informationscenter for Miljø & Sundhed begynder miljøingeniør Jacob Sørensen med at ryste på hovedet.

»Spørgsmålet kan faktisk ikke besvares. For det er umuligt at udskifte hele Danmarks elproduktion med atomkraft,« siger han og forklarer, at atomkraft skal køre med næsten den samme belastning døgnet rundt – dermed vil det ikke være i stand til at opfylde danskernes behov for strøm, som jo er større om dagen end om natten.

Udleder 50 gram CO2

Derfor er det også svært at få atomkraft til at passe sammen med vedvarende energi. For møllerne bakser jo med de samme problemer – man kan ikke bare skrue op for vinden, hvis behovet for strøm pludselig vokser.

Men, men, men. Skal man alligevel gøre forsøget, ser regnestykket sådan ud.

»Når man skal vurdere bidraget til den globale opvarmning fra et atomkraftværk, skal man lægge drivhusgasserne fra alle processer, der indgår i værkets liv, sammen, og dividere dette tal med den samlede mængde strøm, værket producerer,« lyder det lidt kryptisk fra Jacob Sørensen.

Grønnere end vandkraft

Det bliver dog til et par meget konkrete tal. Udledningen af CO2 fra et atomkraftværk er på mellem 32 og 65 gram CO2 per kWh. Tallet svinger efter, hvor i verden brændslet – uranen – kommer fra.

Til sammenligning udleder vanddæmninger godt 40 gram, mens vindmøller står for 24 gram. Gennemsnittet for det danske elforbrug er dog på i denne forbindelse svimlende 539 gram. Så der er CO2 at spare, hvis man ellers kan få atomkraften til at levere nok strøm, når efterspørgslen virkelig er stor.

Og hvis vi var sikre på, at en eventuel ulykke eller atomaffaldet ikke ville gøre det noget dyrere i længden.