Tæt på verden: Arbejdsulykker i fattige lande går amok

20. dec 2011
Vanvittige arbejdsforhold tvinger erhvervslivet ud i tovene. Dansk arbejdsmediciner mener ikke, at virksomheder skal kontrollere sig selv.

”Ser man på statistikker over arbejdsulykker og sygdomme anslås det forsigtigt, at det drejer sig om nogle hundrede millioner på årsbasis med 80% eller flere heraf i mellem- og lavindkomstlande,” siger arbejdsmedicineren Erik Jørs.

Arbejdsbetingede skader overstiger langt antallet af traditionelle sygdomme med mere fokus på som f.eks. mæslinger, kræft, TB, Hiv/aids, sukkersyge m.fl.

”Når man så ser på de ressourcer der anvendes på forebyggelse og behandling af de traditionelle sygdomme i forhold til de arbejdsbetingede, også i bistandssammenhænge, må man undre sig.”

Erik Jørs efterlyser strenge krav til produktion i udviklingslande.

Danmark taber til de fattige

”Danske virksomheder, arbejdere, landmænd og søfolk er nogle af de mest produktive i verden, men vi kan åbenlyst ikke længere klare os ved at skrue op for produktionshastigheden i en global konkurrence, hvor parametrene er lavest mulige lønomkostninger, børnearbejde, helt utilstrækkelige arbejdsmiljø- og miljøindsatser med mange arbejdsulykker, sygdom og forurening til følge.”

Den dramatiske indsigt kommer fra Erik Jørs, leder af Internationalt Center for Arbejdsmiljø, Miljø og Folkesundhed (ICOEPH), en del af Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin.

Erik Jørs, der også er overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital, mener, at arbejdsmiljø, miljø generelt og sociale faktorer skal prioriteres benhårdt ude i verden for at gøre hele verden bæredygtig.

[pagebreak]Virksomheder klarer sig dårligt

”Der er ikke noget at sige til at ledigheden stiger og velfærden er under pres i Danmark. Den globale verden kræver omstilling af produktionsformer for at virksomhederne kan klare sig igen,” mener han.

”Vi må indstille os på, at verdens goder er under omfordeling, og at vi får en mindre del af kagen end hidtil, hvor vi har siddet på uforskammet meget af denne, samtidigt med at børn dagligt dør af sult og følgesygdomme i andre områder af verden.”

”Det er kun sundt at skrue forbruget ned og dele med andre både for vort fysiske og mentale helbred. Men at lade markedskræfterne styre produktionens amok-løb uanset omkostninger for mennesker og miljø, som det nu sker i mange steder af verden, har vi ikke råd til skal kloden fortsat fungere.”

Tingenes tilstand

Erik Jørs påpeger, at danske virksomheder i øjeblikket flytter titusinder af arbejdspladser væk fra Danmark, en del med flercifrede milliontilskud fra Danida gennem de senere års opprioriterede privatsektorprogram.

Landbruget ansætter østlændinge i stedet for danskere, slagterierne kører dyr til slagtning sydpå, samtidigt med at slagterier nedlægges i Danmark. Rederierne med Maersk i spidsen ansætter hovedsageligt søfolk udefra i stedet for danskere, på trods af store skattelettelser til rederierne i form af ”nul-skat” for søfolk.

Sociale ydelser i fattige lande er nærmest ikke eksisterende, arbejdstidsregler ligeså, og ferien varer 1-2 uger om året i bedste fald. Der bruges kun få midler til behandling og produktionstab indenfor arbejdsmiljø. Den slags kan man ikke let konkurrere med.

[pagebreak]En løsning

”For at rette op på den skævhed, må vi indføre et minimum af krav til produktionsvilkårene for de varer og ydelser ,vi forbruger, f.eks. standardkrav til arbejdsmiljø og miljøforhold, samt anstændige sociale vilkår for de folk, der producerer dem.”

”Det er ikke nok at lade virksomhederne kontrollere sig selv. Et uafhængigt internationalt inspektorkorps må oprettes finansieret af de virksomheder, der ønsker at operere på de globale markeder, med samtidig opgradering af lokale Arbejdstilsyn og Miljøkontroller.”

”Overholdes reglerne ikke, skal det medføre en øget afgift eller udelukkelse fra salg af varen/ydelsen på det globale marked. Krav om CO2 ansvarlighed, hvor varerne pålægges betydelige afgifter afhængigt af hvor langt de transporteres fra produktions- til forbrugssted, vil samtidigt kunne fremme lokal produktion og give en grønnere verden.”

Overlæge Erik Jørs advarer imod, at Danmark og Danida ser passivt på, at vore ”forbilledlige danske/nordiske arbejdsmiljøregler, miljøkrav og sociale hensyn undermineres af neoliberalismens vildveje.”


Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.