Arbejdstid Her er reglerne for fridage og pauser

7. aug 2009

Din arbejdstid er i princippet lige så vigtig som din løn.

Det er den vare, du tilbyder arbejdgiveren til gengæld for lønnen, og det er derfor lige så vigtigt at se på, hvor mange arbejdstimer, din arbejdsgiver får ud af dig, som hvor meget, du får i løn.

Arbejdstid er mere end antallet af ugentlige arbejdstimer. Der er også et spørgsmål om ferie og fridage, og det er et spørgsmål om, hvor din arbejdstid ligger.

Hvis arbejdstiden ligger på skæve tidspunkter, kan det være en belastning for dit familieliv og din døgnrytme, og så bør det give udslag i bedre løn eller afspadsering.

Hvis du arbejder under en overenskomst, vil din ugentlige arbejdstid være en del af aftalen. Den er normalt på 37 timer. Arbejdstiden skal stå på dit ansættelsesbevis, også selv om du ikke er på overenskomst.

Der er også enkelte lovbestemte regler omkring arbejdstiden, der lægger loft over, hvor længe man må arbejde [link] og som fastsætter minimumskrav til hviletid mellem arbejdsperioderne.

Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis du vil vide præcist, hvilke arbejdstidsregler, der gælder for dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her