Peter Hummelgaard (S) er enig med arbejdsmedicinsk selskab i, at det ikke er alle seniorer, som søger seniorpension, der kommer med en kendt historik af helbredsproblemer. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Arbejdsmedicinere i brev til Folketinget: Lad os vurdere arbejdsevnen hos nedslidte seniorer i job

22. jun 2020, 22:15
Arbejdsmedicinere melder sig nu på banen for at få tildelt opgaven med at vurdere arbejdsevnen hos jobaktive seniorer, der søger seniorpension. Til efteråret skal de sidste brikker falde på plads for ny seniorpensionsenhed under ATP.

Ved årsskiftet får en nyoprettet enhed under ATP ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension til nedslidte seniorer.

I den forbindelse har DASAM (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin) bedt Folketingets Beskæftigelsesudvalg drøfte muligheden for at inddrage de arbejdsmedicinske klinikker, når borgernes arbejdsevne skal vurderes i forbindelse med ansøgning om seniorpension.

LÆS OGSÅ: Ny viden om nedslidte danskere: 'Studie er det første af sin art i verden'

I et brev sendt til beskæftigelsesudvalget opfordrer DASAM til, at landets arbejdsmedicinere og arbejdspsykologer får tildelt opgaven med at vurdere den del af ansøgerfeltet, som stadig er på arbejdsmarkedet, eller som lige har forladt det.

Ifølge DASAM vil mange af disse ansøgere ikke være kendt af kommunerne i forvejen, da de ikke har været igennem arbejdsprøvninger eller andre forløb i kommunerne.

- Der vil formentlig være nogle, som søger seniorpension, som stadig er i arbejde. De personer vil jo formentlig ikke være kendt af kommunerne. Arbejdsmedicinere kender arbejdspladserne i praksis, og vi vil være de bedste til at vurdere, om de her personer reelt ikke kan arbejde med den jobfunktion, de har, siger Harald Meyer, konstitueret formand for DASAM og uddyber:

- Vi håber, at vores faglige vurdering kan blive brugt ved den slags borgere. På den måde får borgere, der er i arbejde, eller for nylig har været det, den mest kvalificerede vurdering i forhold til belastningerne i deres seneste job.

Specialister i arbejdsmæssige belastninger

Den nye seniorpension blev aftalt i maj 2019 under den daværende VLAK-regering. Den giver borgere, der har væsentlig nedsat arbejdsevne, mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere, forudsat at man kan leve op til en række betingelser.

Man kan få en seniorpension, hvis man har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, har været i job i en langvarig periode, og hvis man højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til seneste job.

Indtil den nye enhed under ATP er på plads, har kommunerne ansvaret for at tilkende pensionen til nedslidte seniorer.

Problemet er, at de, der er blevet sat til at administrere seniorpensionsordningen, ikke er eksperter
Jette Gottlieb, arbejdsmarkedsordfører, Enhedslisten

Arbejdsmedicinerne ønsker ikke en plads i den nye enhed under ATP. I stedet håber de på at blive inddraget, inden der tages endelig stilling til ansøgningen i seniorpensionsenheden.

De arbejdsmedicinske klinikker er specialister i at vurdere samspillet mellem arbejdsmæssige belastninger og folks helbred, mener Harald Meyer.

- Vores speciale går netop ud på at kende til risikofaktorer og belastninger i arbejdet. Vi kommer på besøg på arbejdspladserne regelmæssigt for at vurdere, hvordan forholdene er. Vi har både kendskab til de praktiske forhold og forskning på området. Vi synes, at vi er de bedste til at vurdere de personer, der søger seniorpension, som stadig er i arbejde, siger han.

Ekspert: Vigtigt med alle perspektiver

Ifølge Karen Søgaard, professor og leder af forskningsenheden Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet ved Syddansk Universitet, bør man benytte arbejdsmedicinernes og socialmedicinernes viden, inden man afgør borgernes ansøgninger om seniorpension.

- Jeg synes, at det er rigtigt, at arbejdsmedicinere skal ind over. De har kompetencerne i forhold til at vurdere arbejdskrav og arbejdsressourcer hos den enkelte person. Man bør komme hele vejen rundt. Skal de ind og vurdere sagerne på personniveau, er det utrolig vigtigt, at man får alle perspektiver med, forklarer hun.

DASAM og arbejdsmedicin

  • DASAM står for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin.
  • Arbejdsmedicin er et speciale med læge- og psykologfaglig ekspertise inden for sammenhængen mellem helbred, sygdom og arbejde.
  • Arbejdsmedicinere udfører både individ- og arbejdspladsbaserede kliniske udredninger med henblik på at fremme sunde og sikre arbejdsmiljøer.
  • Ifølge DASAM's hjemmeside er der syv arbejdsmedicinske klinikker i Danmark.

Enigt folketing

Den 9. juni vedtog et enigt folketing de nærmere detaljer om den nye seniorpensionsenhed. Det ventes, at Folketinget i efteråret beslutter, hvordan det konkrete samarbejde mellem kommunerne og enheden skal skrues sammen.

LÆS OGSÅ: Region hemmeligholdt asbestfund på prestigeprojekt: Håndværkere udsat for farligt arbejdsmiljø

Hos Enhedslisten stemte man for etableringen af seniorpensionsenheden, men arbejdsmarkedsordfører Jette Gottlieb er ikke begejstret for strukturen.

- Problemet er, at de, der er blevet sat til at administrere seniorpensionsordningen, ikke er eksperter. Vi er kommet til at lave en ordning, hvor der vil være dobbelt sagsbehandling. Først skal kommunerne ind over, og derefter enheden under ATP. Ingen af dem har tilstrækkelig arbejdsmarkedsviden og kompetencer i forhold til at bedømme folks arbejdsevne, siger Jette Gottlieb og fortsætter:

- En anden svaghed ved ordningen er, at borgerne ikke har mulighed for at være i direkte kontakt med dem, der skal afgøre deres sager. Sagsbehandlerne i ATP-enheden har kun papirer på borgerne til at vurdere deres arbejdsevne. Der kunne jeg godt tænke mig, at der var et arbejdsmedicinsk indspil i den sammenhæng. Det ville være flot. Det er enormt positivt, at arbejdsmedicinerne har meldt ud, at de gerne vil være en del af det.

Jeg er helt enig med DASAM i, at det ikke vil være alle, som søger seniorpension, der kommer med en lang kendt historik af helbredsproblemer i forhold til at arbejde
Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister (S)

I regeringens andet støtteparti, Radkale Venstre, har man endnu ikke lagt sig fast på, hvad man mener om DASAM's indspil, forklarer beskæftigelsesordfører Samira Nawa.

- Vi har ikke taget stilling til, om arbejdsmedicinere skal inddrages. Det er noget, vi skal tale om internt, og derudover vil det også være noget, vi skal snakke med de øvrige forligspartier om. Det er ikke noget, jeg kan sige så meget om nu, siger hun.

Minister: Kommuner har pligt til at inddrage fagspecialister

I loven om den nye seniorpensionsenhed fremgår det, at kommunerne stadig skal spille en aktiv rolle i sager om seniorpension. De skal således fortsat 'stå for oplysningen af sager om seniorpension og yde generel vejledning om bistand til borgerne', som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) udtrykte i folketingssalen 9. juni.

Hvad det konkret betyder, er uvist, men ministeren forventer, at detaljerne om opgavefordelingen mellem kommunerne og den nye enhed vil fremgå af et lovforslag, som han forventer fremsat i Folketinget til efteråret.

LÆS OGSÅ: Arbejdsulykker: Her er de 10 farligste brancher

Peter Hummelgaard er langt hen ad vejen enig i DASAM's argumenter, men han understreger, at kommunerne allerede i dag skal rette henvendelse til fagspecialister, hvis de mangler viden om borgernes arbejdsevne og helbred.

- Jeg er helt enig med DASAM i, at det ikke vil være alle, som søger seniorpension, der kommer med en lang kendt historik af helbredsproblemer i forhold til at arbejde. Derfor skal kommunerne allerede efter de gældende regler kontakte Klinisk Funktion under regionerne, der bl.a. laver en social- og arbejdsmedicinsk udredning, eller kontakte borgerens egen læge, hvis der mangler eller er behov for yderligere oplysninger om arbejdsevne, udtaler ministeren i en skriftlig kommentar til A4 Arbejdsmiljø.

Når den nye seniorpensionsenhed får ansvaret for seniorpensionen, er det for at sikre en ensrettet praksis på tværs af kommuner, forklarer ministeren.

- Helt generelt er seniorpension en god ordning. Det ændrer ikke på, at den ikke kan stå alene. Derfor er det er også påkrævet, at vi finder en løsning for dem, der tidligt er trådt ind på arbejdsmarkedet og har haft et langt hårdt arbejdsliv. De skal kunne forlade arbejdsmarkedet, uden at de skal igennem en visitation først. Det er et spørgsmål om retfærdighed. Vi arbejder på de sidste detaljer i forslaget om ret til værdig tilbagetrækning, som vi vil præsentere efter sommerferien, siger Peter Hummelgaard.

Den nye seniorpension havde pr. 1. marts i år fået langt flere ansøgninger end dens forgænger, seniorførtidspensionen. Således havde mindst 1.193 borgere søgt om seniorpension i perioden mellem 1. januar og 1. marts i år.

Det er uvist, hvor mange af disse seniorer, der kommer direkte fra arbejdsmarkedet, og hvor mange der har været igennem jobafklaringsforløb i kommunerne.

Seniorpensionsenheden

Den 9. juni 2020 vedtog et enigt folketing etableringen af Seniorpensionsenheden som ny central myndighed, der skal tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021.

Seniorpensionsenheden etableres som en selvejende institution med myndighedsstatus. Myndigheden får selvstændig bestyrelse og får ATP som teknisk og administrativ leverandør.

Kommunerne vil fortsat have en vigtig rolle i sager om seniorpension, da de skal fortsætte med at stå for oplysningen af sager om seniorpension samt yde generel vejledning og bistand til borgerne.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet