Arbejdsløse Jeppe: Jeg er da ikke svag!

23. jan 2014, 11:31
29årige Jeppe Jensen er en blandt tusinder af unge med lang uddannelse og intet job i meget lang tid. Spørgsmålet er om han ifølge Carsten Kochudvalgets anbefalinger er en stærk eller svag ledig.

Er man en stærk ledig, fordi man har en lang akademisk uddannelse og på alle måder er parat til at tage et job? Eller en svag ledig, fordi man har været arbejdsløs i halvandet år og ikke har haft et lønnet arbejde i det fag, man er uddannet til?

Det har Jeppe Jensen, 29 år, og tusinder af andre nyuddannede akademikere god tid til at overveje. I disse år er et afleveret speciale den sikre vej over i dagpengekøen for rigtig mange.

Jeppe Jensen blev kandidat i samfundsfag fra RUC for halvandet år siden. Han har været i ude i praktik og løntilskud, men ikke i en almindelig ansættelse.

”Jeg synes, de nyuddannede skal i deres egen kasse i beskæftigelses-systemet. For vi er stærke på uddannelse og lærer hurtigt at forstå systemet og skrive gode c.v.’er. Men på den anden side mangler vi erfaring,” siger Jeppe Jensen.

Opdelingen af ledige på dagpenge i stærke og svage er et af hovedpunkterne i Carsten Koch-udvalgets anbefalinger, der blev lækket til pressen i mandags.

Men blandt a-kasser og andre i systemet giver det lige nu vild forvirring, hvordan man laver den opdeling.

Godt at komme i gang hurtigt

Jeppe Jensen er selv generelt positiv overfor det, han har hørt om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger om mere frihed under ansvar til ledige og især den hurtige samtale inden to ugers ledighed.

”Det er godt at komme hurtigt i gang og blive forberedt på, hvad der nu skal ske. Det gælder om at få lagt en strategi og komme i gang,” siger han.

Han har selv haft en blid tur gennem systemet. Han har været tilknyttet en privat aktør, der er specialiseret i at hjælpe højtuddannede. Udover at passe sit c.v. på Jobnet og melde sig ledig en gang om ugen har han ikke haft kontakt med jobcenteret, men kun med a-kassen.

Han opfordrer til, at hvis man giver mere frihed og hårdere sanktioner, som Carsten Koch-udvalget anbefaler, så er der mere brug for ordentlig information til de ledige.

Mere frihed kræver mere information

”Når man skal tilrettelægge sit eget forløb, så kræver det stærk information, for der er jo stadig regler, der skal følges. På trods af at jeg har en akademisk uddannelse, har jeg synes, det var svært at finde rundt i,” siger Jeppe Jensen.

Jeppe Jensen er selv ved at nå til slutningen af dagpengeperioden.

Carsten Koch-udvalget anbefaler, at ledige det sidste halve år får en personlig jobformidler, der giver en særlig intensiv indsats. Det ville Jeppe Jensen gerne have – med nogle forbehold.

”Bare det ikke er endnu en konsulent, der skal kalde en til samtaler, og spørger, hvordan det går med at skrive ansøgninger. Det ved man godt, hvordan man gør, efter halvandet år. Skal man have hjælp, skal det være mere konkret og en tættere kontakt,” siger han.

Intet job til unge akademikere
  • Blandt de DJØF-medlemmer, der var færdiguddannet mellem november 2012-13, var 43 procent arbejdsløse.


  • Af de 500 medlemmer af DJØF, der sidste ud faldt ud af dagpengesystemet, var de 250 nyuddannede.