Foto: Karin Skolnik

Peter Jørgensen og Unni Reuss: Arbejdsklausuler kan bekæmpe løndumping fra de gule

12. sep 2019

HVORDAN SIKRER VI, at arbejdsklausuler ikke bare bliver et fint papir, men et redskab, som kan bruges i kampen mod løndumping fra de gule?

Det var udgangspunktet, da vi kastede os ud i en kamp med Moderniseringsstyrelsen, som viste sig at komme til at tage flere år.

Men vi er tilfredse med resultatet, som slog fast, at selvom en vagtvirksomhed har overenskomst med Det Faglige Hus, skal vagterne have løn efter VSL’s overenskomst, hvis de udfører arbejde for staten.

Det skal jo ikke være vores medlemmer, som skal betale for andres langsommelighed
Peter Jørgensen, formand og Unni Reuss, faglig konsulent i Vagt- og Sikkerhedsfunktionernes Landssammenslutning (VSL)

Forklaringen er arbejdsklausuler, som skal overholdes, når virksomheder udfører arbejde for staten. Arbejdsklausuler er en del af kontrakten mellem staten og virksomheden, og i dem står der, at virksomheden skal sikre de ansatte de vilkår, som er de mest repræsentative i branchen.

Lønforskel på 26 procent

Vi havde lavet en lønsammenligning, som viste en lønforskel på op til 26 procent.

Efter et langt tovtrækkeri endte det med, at Moderniseringsstyrelsen anerkendte, at VSL’s overenskomst er den mest repræsentative i branchen.

LÆS OGSÅ: I Frederikshavn har vi fundet et effektivt middel mod løn-dumping

Det betød også et forlig mellem Moderniseringsstyrelsen og Vagtservice Danmark, hvor Vagtservice Danmark endte med at efterbetale 427.000 kroner. Det var det beløb, som Det Faglige Hus’ overenskomst var ringere end VSL’s i en periode på 24 måneder.

Samtidig skulle Vagtservice Danmark betale en bod på det dobbelte til Moderniseringsstyrelsen. I alt kom det til at koste virksomheden 1.281.000 kroner.

Nøl kostede medlemmer dyrt

Desværre var det ikke alle ansatte, som fik glæde af forliget. Det gælder for eksempel for fem vagter, som tilsammen er gået glip af 345.000 kroner. Forliget mellem Vagtservice Danmark og Moderniseringsstyrelsen er nemlig indgået for nogle helt bestemte lokationer fra bestemte datoer.

Det betyder, at det først kom til at gælde for visse af Udlændingestyrelsens arbejdspladser 16 måneder senere, fordi Udlændingestyrelsen ikke var opmærksomme på, at de skulle lave nye leveringsaftaler.

LÆS OGSÅ: Forbundsformand: Atypiske ansættelser kvæler den danske model

Udlændingestyrelsen har afvist, at erstatningsansvaret ligger hos dem, selvom deres forglemmelse er skyld i, at vagterne har fået for lidt i løn.

Det mener vi er helt urimeligt. Derfor har vi henvendt os til den nye minister med krav om, at det bør være muligt at sanktionere de institutioner, der ikke overholder ajourføring af leveringsaftalerne, og at de ansatte skal have krav på en erstatning for det tab, som sådan en forsinkelse måtte medføre. Det skal jo ikke være vores medlemmer, som skal betale for andres langsommelighed.

Efter Moderniseringsstyrelsens anerkendelse af, at VSL’s overenskomst er den gældende ved arbejde under arbejdsklausuler, har VSL kontaktet alle statslige arbejdspladser, som bruger Vagtservice Danmark. Vi har spurgt til, hvordan de overholder arbejdsklausulerne, så vi kan forhindre løndumping fra de gule.

Et eksempel er DTU Risø, hvor Vagtservice Danmark også løser opgaver. VSL har skrevet og bedt DTU forholde sig til, hvordan de overholder arbejdsklausulen. DTU har svaret, at Vagtservice Danmark skal overholde VSL-overenskomsten, men her et år efter mangler vagterne på DTU Risø fortsat at få efterbetalt deres løn.

Skal med i udbudsmaterialer

Sideløbende har vi arbejdet med at afdække kommunernes brug af private vagtselskaber. Et af resultaterne er, at VSL’s overenskomst nu er nævnt i Københavns Kommunes udbudsmateriale for vagtområdet.

Problemstillingen om arbejdsklausuler og løndumping er ikke kun relevant for vagter i staten. Det er relevant for mange FH-medlemmer i mange andre brancher, der arbejder for virksomheder, som udfører opgaver for Staten, regioner, kommuner og i forbindelse med større EU-kontrakter. Der er der nemlig også krav om arbejdsklausuler.