1. juli sidste år blev det lovpligtigt for danske familier at betale 17.300 kroner for danskundervisning til deres au pair. Samtidig er også omkostninger til lommepenge og forsikringer til au pairer steget i de senere år.  Foto: Oscar Scott Carl/Ritzau Scanpix

For dyrt til danskere: Rekordfå au pairer kommer til Danmark

22. maj 2020, 07:41
I årets første fire måneder er der kun givet 222 opholdstilladelser til udenlandske au pairer i Danmark, viser aktindsigt. En del af forklaringen skal findes i nyt gebyr for danskundervisning, mener organisationer.

I de seneste år er prisen for at have en au pair til at hjælpe med husholdningen gået lodret opad.

LÆS OGSÅ: 2019 slog rekord for illegal arbejdskraft: Nu falder bødehammeren snart dobbelt så hårdt

Samtidig er antallet af nye opholdstilladelser til au pairer gået i den stik modsatte retning, nemlig ned. I årets første fire måneder er der således kun givet 222 nye opholdstilladelser til au pairer i Danmark. 

Det viser en aktindsigt, som A4 Arbejdsliv har fået fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Det lave antal au pair-tilladelser er en tangering af bundrekorden fra samme periode sidste år, hvor der blev givet 307 au pair-tilladelser fra januar til og med april. 

1. juli sidste år blev det lovpligtigt for danske familier at betale 17.300 kroner for danskundervisning til deres au pair. Samtidig er også omkostninger til lommepenge og forsikringer til au pairer steget i de senere år. 

Fagforeningen FOA ser de stigende omkostninger som en af hovedårsagerne bag danske familiers faldende interesse for at få en au pair uden for EU. 

- Der er ingen tvivl om, at det stigende gebyr til danskundervisning spiller en stor rolle. Mange familier har simpelthen ikke råd til at få en au pair længere, siger Pia Heidi Nielsen, sektorformand for kost og service-sektoren i FOA.

- Samtidig forventer vi også, at coronakrisen vil føre til et yderligere fald i antallet af au pairer, der kommer til Danmark. Både på grund af frygt for smittefare, men også fordi krisen har lukket al trafik over landegrænserne, fortæller sektorformanden. 

I alt blev der i 2019 givet 1.016 au pair-opholdstilladelser, hvilket var et fald på knap 300 tilladelser i forhold til 2018.

Ender i slavejob

Hos Kirkernes Internationale Tjeneste (KIT) ser projektleder Hans Henrik Lund ligeledes en sammenhæng mellem stigende priser og de færre au pairer.

- Det betyder, at det kun er de mest velhavende danskere, der har råd til at have en au pair, mens mange af de familier, der rent faktisk har brug for en au pair, måske ikke længere har råd, siger Hans Henrik Lund til A4 Arbejdsliv. 

KIT er sammen med FOA og Caritas en af organisationerne bag Au Pair Network, der rådgiver og yder juridisk hjælp til au pairer i Danmark. 

Udover de øgede gebyrer varslede udlændinge- og integrationsminister Matias Tesfaye (S) i december et opgør med au pair-ordningen, som den ser ud i dag.

Ministerens udmelding kom på baggrund af en evaluering, der konkluderede, at motivationen for au pairerne vurderes at være økonomisk, og ikke  kulturel udveksling, som oprindeligt var ordningens formål.

Samtidig har blandt andet Enhedslisten og Dansk Folkeparti tidligere ønsket at nedlægge au pair-ordningen med henvisning til, at der var tale om social dumping. 

Vores frygt er, at man ved at sløjfe au pair-ordningen skaber grobund for et illegalt marked for underbetalt hushjælp fra andre EU-lande
Pia Heidi Nielsen, sektorformand for kost og service-sektoren, FOA

Hans Henrik Lund advarer dog om, at det ikke nødvendigvis hjælper de udenlandske au pairer, hvis man nedlægger ordningen, eller gør den så dyr, at danske familier ikke længere vil bruge den. 

- Dem, der bliver ramt af de her stramninger, er de au pairer, som ikke længere får mulighed for at komme til Danmark. For vores oplevelse er, at de i mange tilfælde ender i eksempelvis Mellemøsten, hvor de arbejder under ofte slavelignende forhold, siger Hans Henrik Lund. 

- Der har været talrige eksempler på au pairer, der enten bliver mishandlet af deres værtsfamilier eller ender som illegale ansatte, når deres au pair-tilladelse udløber. Er det ikke fair nok, at man fra politisk hold vil den slags til livs? 

- Vores oplevelse er, at de fleste au pairer, der kommer til Danmark, er blevet godt informeret om regler, bliver behandlet pænt, og generelt er glade for deres ophold, siger Hans Henrik Lund. 

Der har tidligere været mange eksempler på sager, hvor au pairer er blevet behandlet rigtig grimt af deres værtsfamilier, men det er heldigvis aftaget, siger Hans Henrik Lund. 

- Og hvis man tror, at au pairer bliver behandlet bedre i resten af verden, så er man, undskyld mig, godt nok naiv, tilføjer han. 

Fakta: Så meget koster en au pair

Fri kost og logi.

Minimum 4.350 kroner per måned i lommepenge.

2.940 kroner i gebyr for sagsbehandling ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

17.300 kroner i engangsbeløb til danskundervisning.

Arbejdsskadeforsikring, fritids- og ulykkesforsikring og forsikring, som dækker hjemtransport i tilfælde af for eksempel alvorlig sygdom.

Indrejse- samt udrejsebillet, hvis au pair-personen kommer fra et land, som ikke er et EU-land eller Schweiz.

Kilde: Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold, Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Vil lave særlig au pair-overenskomst 

Hos FOA advarer man ligesom Kirkernes Integrations Tjeneste imod at nedlægge au pair-ordningen fuldstændig.

Ifølge fagforeningen er der risiko for, at eksempelvis filippinske eller afrikanske au pairer bliver erstattet af rengørings- og barnepiger fra lande som Polen og Grækenland, der arbejder sort i Danmark.

- Efterspørgslen på au pairer vil stadig være der, selvom man nedlægger ordningen. Og vores frygt er, at man ved at sløjfe au pair-ordningen skaber grobund for et illegalt marked for underbetalt hushjælp fra andre EU-lande, siger Pia Heidi Nielsen. 

Fagforeningen foreslår, at man i stedet for en lukning af au pair-ordningen laver en særlig overenskomst for arbejdstagere, der kommer til Danmark for at arbejde som au pair. 

Den skal ifølge Pia Heidi Nielsen tage udgangspunkt i den overenskomst, der i dag eksisterer for husassistenter.

Sektorlederen fortæller til A4 Arbejdsliv, at FOA på den anden side af coronakrisen vil invitere blandt andet au pair-familier og -bureauer til en drøftelse af, hvordan en eventuel au pair-overenskomst kan se ud. 

LÆS OGSÅ: Minister efter A4 Arbejdsmiljøs BIO4-afsløringer: Uacceptabelt!

- Debatten om au pair-ordningen har til tider været trukket enormt hårdt op - det vil vi gerne undgå fremover. Vi vil gerne sikre, at ordningen kan eksistere på ordentlige overenskomstmæssige vilkår, og vi vil gerne have, at alle relevante parter får mulighed for at komme med deres forslag til en løsning, siger Pia Heidi Nielsen.