Tæt på verden: Antal af unge arbejdsløse slår alle rekorder

19. jul 2011
81 millioner unge mellem 15 og 24 er nu uden arbejde. Oprørene i Mellemøsten gør situationen værre.

Den internationale finanskrise har ramt ungdommen særdeles hårdt. 81 millioner unge mellem 15 og 24 er nu uden arbejde. Aldrig har tallet været så højt historisk, siger FN's internationale arbejdsorganisation, ILO. Uroen i Mellemøsten gør situationen værre.

Siden 2007 er ungdomsarbejdsløsheden steget. I ti-året op til den finansielle krise kom der  200.000 flere unge arbejdsløse til om året verden over. I 2009 steg antallet pludselig med 6,7 millioner flere.

En vigtig del af folkeopstandene imod despoter i Mellemøsten er unge, der drømmer om en fremtid med arbejde, familie og fred. De er særdeles opmærksomme på, at de har brug for det internationale samfund for at komme videre.

Økonomierne i alle de berørte lande er nu i meget dårlig stand og skaber mere ungdomsarbejdsløshed. Internationale kreditorganisationer som Valutafonden forsøger at pumpe penge i lande som Egypten for at skabe arbejdspladser.

Jobs, jobs og atter jobs

Ved ILO's årlige konference i sommer deltog ungdomsledere fra mange lande. Ved siden af jobs ønskede de lighed og værdifuldt arbejde. Det er ikke udelukkende i fattige lande, der mangler arbejde til unge. I Spanien er 40 procent af de unge arbejdsløse.

ILO's chef, Juan Somavia, gjorde de unge klart, at de er i færd med at definere fremtiden, og at oprørerne verden over ikke kan stoppes, fordi ungdommen tørster efter værdighed og social retfærdighed.

Unge er særligt hårdt ramt i disse krisetider. Deltagerne fra Mellemøsten sagde samstemmende, at de håbede andre lande og virksomheder ville hjælpe dem i deres stræben efter forandring.  

Efter bølgen af protester i regionen håber de unge at se deres forhåbninger blive en realitet gennem jobs, rettigheder på arbejdsmarkedet og sikre sociale forhold.

”Det er ikke nok at afskaffe det gamle system,” sagde Tunesiens ungdomsrepræsentant fra den nationale fagforening. ”Nu skal der genopbygges. Oprettelsen af jobs er prioriteten.”

Et slogan under protesterne i Tunesien var netop, at ”arbejde er en rettighed.” De unge beder erhvervslivet gøre en indsats for at skabe jobs i fattige lande. Nye initiativer efterlyses.

Rige og fattige lande

ILO kan fra sine data se, at finanskrisen har ramt ungdommen hårdere end de voksne. Stigningen i 2008-09 er aldrig set magen til, oplyser Steven Kapsos, en økonom i organisationen.

Der er dog forhåbning om, at antallet i hvert fald ikke vil stige i 2011, og at man vil se mindre forbedringer i Central- og Sydøsteuropa samt de tidligere sovjetrepublikker.

Tallene viste en stigning på 45 procent i ungdomsarbejdsløshed i rige og udviklede lande, men i de lande bor kun 10 procent af de unge.

90 procent af de unge bor i fattige lande, og her er stigningen meget højere.

Oprørene i Mellemøsten har kastet nye millioner unge ud i arbejdsløshed. ILO mener ikke, at der er positive udsigter for jobs i Mellemøsten og Nordafrika endnu.

Kvinder og unge må alle vegne vente længst for at komme i arbejde igen.

Tæt på verden

To af landets mest erfarne u-landsjournalister, Anne Hyll-Müller og Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.