Ansvar for discountsvende splitter byggeriet

18. feb 2012
3F kræver overenskomstdækning af underentreprenører. Dansk Byggeri er splittet. Det er de store mod de små.

Forhandlingerne om ny overenskomst, der får betydning for 140.000 tømrere, murere og andre ansatte i byggebranchen spidser til.

På forhandlingsbordet foran Dansk Byggeri ligger et krav om, at underentreprenører skal dækkes af overenskomst.

Og netop det spørgsmål deler vandene på arbejdsgiversiden.

"Det er et helt fornuftigt krav, og det undrer mig, at de store virksomheder og vores fælles brancheorganisationen ikke er af samme holdning. Vi har en fælles interesse i, at det arbejde vi udfører, lever op til danske standarder på alle niveauer," siger Balder Johansen, der er daglig leder af det københavnske byggefirma Logik og Co.

Groft sagt er det byggebranchens store fisk, der stritter imod, mens mange mindre byggevirksomheder ønsker, at Dansk Byggeri forpligter sig til kun at bruge underentreprenører med overenskomsterne i orden.

Langt fra en enighed

Flere sektionsformænd fra Dansk Byggeri tilkendegiver over for Avisen.dk, at overenskomstdækning af underentreprenører splitter medlemmerne.

"Der er jo stor forskel på medlemmerne - også i vores sektion. Så nej, der er langt fra enighed om, hvor vidt det er en god ide," siger Michael R. Lund, formand for Træsektionen, der er den største sektion i Dansk Byggeri.

De små taber opgaver

Når de mindre virksomheder i Dansk Byggeri danner alliance med fagbevægelsen om at bekæmpe snyd og underbetaling, handler det om, at firmaer uden for overenskomstdækning kan tilbyde billigere løsninger og derfor lettere løber med opgaverne.

”De små virksomheder oplever gang på gang, at de taber opgaver til firmaer, der betjener sig af udenlandsk arbejdskraft til lavere løn,” siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aarhus Universitet.

Det faktum, at det er de store virksomheder, der typisk benytter underentreprenører, betyder også, at det er de store spillere inden for Dansk Byggeri, der vil blive berørt, hvis kravet om overenskomstdækning af underentreprenører nedfældes i den nye overenskomst. [pagebreak]

”De store spillere vil ikke have begrænsninger i forhold til, hvem de skal hyre. Og de ønsker ikke noget ansvar for den arbejdskraft, som deres underentreprenører benytter,” siger Flemming Ibsen.

"En spændetrøje for branchen"

Michael R. Lund fra Træsektionen mener, at en imødekommelse af fagbevægelsens krav vil være en "spændetrøje" for branchen:

"For en lille virksomhed med fem mand vil det aldrig blive et problem. Det vil det heller ikke være i 80 procent af de opgaver, som min egen virksomhed løser. Men for nogle større opgaver vil det være en barriere, og derfor er vi imod.”

Samme holdning findes i Malersektionen i Dansk Byggeri.

I Helsingør Tømrerlaug, der er underlagt Dansk Byggeri, hersker der ingen tvivl om, hvorfor de store entreprenørfirmaer er imod kravet om overenskomstdækning af underentreprenører.

"Det er jo fordi, de selv bruger udenlandsk arbejdskraft," konstaterer formand Carsten Krogh, der er stærk tilhænger af fagbevægelsens krav.

Nogen ønsker en gratis omgang

Dansk Håndværk repræsenterer 500 mindre håndværksmestre. De indgik sidste år en aftale med 3F om kædeansvar.

Det betyder, at firmaerne under Dansk Håndværk hæfter for snyd og underbetaling, hvis underentreprenører fra Østeuropa ikke betaler dansk løn. [pagebreak]

Formand Niels Techen betragter det som "uansvarligt", hvis virksomheder ikke vil være med til at sikre "ordentlige spilleregler" i byggebranchen.

”I bund og grund er det et spørgsmål om, at nogen gerne vil have det så billigt som muligt og så lukke øjnene for, at der er en risiko for, at man ikke følger de spilleregler, som arbejdsmarkedets parter har aftalt,” siger Niels Techen.

Den, der betaler, bestemmer

Ifølge Flemming Ibsen giver det fagbevægelsen gode kort på hånden, at der er folk på arbejdsgiversiden, der også har en interesse i spørgsmålet.

Men i sidste ende bliver det sandsynligvis de ’tunge drenge’, der lægger linjen, mener arbejdsmarkedsforskeren:

”Hvis de siger nej, bliver det sandsynligvis et nej. Man betaler kontingent efter den samlede lønsum. Og dem, der betaler for musikken, bestemmer hvad der skal spilles.”

Dansk Byggeri og 3F har ikke ønsket at kommentere sagen, så længe overenskomstforhandlingerne pågår.