Ansatte hos grøn gigant spiste i styrendampe

7. mar 2011
Ansatte hos LM Wind Power har spist i hal fyldt med giftige styrendampe, fastslår Arbejdstilsynet. Giftig styren i kantinen har været et problem på flere fabrikker tilbage i 1990erne, viser påbud.

Ansatte hos LM Wind Power har i flere tilfælde spist og drukket i produktionshallen, hvor der blev produceret vindmøllevinger med polyester, der indeholder det giftige stof styren, der kan give hjerneskader, lungesygdomme og mistænkes for at give kræft.

De ansatte er derfor i flere tilfælde blevet påvirket af styren, imens de spiste og drak. Det fastslår Arbejdstilsynet i et påbud sendt til virksomheden helt tilbage i 1997.

Samtidig kan Avisen.dk og Berlingske i dag afsløre, at giftig styren har spredt sig til kantinen på flere af LM Wind Powers fabrikker helt tilbage til 1999.

LÆS OGSÅ: GIFTDAMPE I LMs KANTINE

Påbud efter påbud

I et påbud fra Arbejdstilsynet fastslås det, at der på fabrikken i Vamdrup: »forekommer kraftige lugtgener af blandt andet styren i spiserummet«.

Det skyldes, at spiserummet er indrettet i tilknytning til produktionshallen, og at luft herfra kommer ind i spiserummet, skriver Arbejdstilsynet:

»Denne luft indeholder sundhedsskadelige dampe/gasser fra epoxy- og styrenprodukter«.

På trods af at LM har fået alvorlige påbud om styren i kantinen i 1999, er problemerne fortsat helt frem til 2008.

Kantineansatte syge

I går kunne Berlingske således afsløre, at kantinemedarbejdere på fabrikken i Lunderskov i 2008 blev syge af gift fra virksomhedens produktion af vindmøllevinger. Majbritt Christensen har fået fjernet en svulst i hovedet, og i dag har hun kun 35 procent af lungekapaciteten tilbage.

LÆS HENDES HISTORIE HER

Styrendampe førte til lukning af kantinen så sent som i 2008, hvor en anden kantinemedarbejder blev akutforgiftet.

LM Wind Powers kommunikationschef Helle Larsen Andersen skrev i en email, at der efter deres oplysninger ikke er fundet "nogen dokumenteret årsagssammenhæng mellem mulig styren-påvirkning og helbredsgener." Der havde dog været "lugtgener".

Styren kan give skader på nervebanerne og muligvis også kræft og skal holdes langt væk fra fødevarer. Alligevel er styren flere gange sive op i køkken og kantine. Al spisning måtte derfor aflyses på grund af for høje styren-niveauer i luften i køkkenet og kantinen, viser dokumenter fra LM Wind Power, der producerer vinger til vindmølleindustrien.

Forurening af madvarer

I 1997 opdager Arbejdstilsynet, at de ansatte spiser i produktionshallen.

»I dette tilfælde er der risiko for forurening af madvarer med kræftrisikable stoffer og materialer i form af styren, hvilket udgør en risiko for at medarbejderne kan optage styren i organismen,« skriver Arbejdstilsynet i påbuddet.

I et brev til Arbejdstilsynet svarer LM Wind Power:

»Det er igen blevet indskærpet over for medarbejderne, at der ikke må spises og drikkes i arbejdslokalerne. De har fået besked på, at spisning skal ske i kantinen«.

Men heller ikke i kantinen har de ansatte altså kunne spise i sikker afstand fra de giftige styrendampe, viser påbud fra Arbejdstilsynet og interne dokumentar fra LM Wind Power.

LÆS OGSÅ: GIFTDAMPE I LMs KANTINE

 

Overlæge bekræfter giftudslip i kantinen

Problemerne med giftige dampe i kantinen bekræftes af Gert Thomsen, der er overlæge på Sydvestjysk Sygehus. Han har behandlet syge LM-ansatte og besøgte fabrikken i Lunderskov efter giftudslippet, der spredte dampe til kantinen og køkken og gjorde to ansatte syge.

»Der var problemer med udsugningen, således at styrendampe blev spredt i kantinen, hvorefter ansatte blev påvirket af dampene,« forklarer Gert Thomsen.

Han har selv besøgt fabrikken i Lunderskov.

»På Sydvestjysk Sygehus har vi haft en hel del patienter fra LM, og jeg har selv et par gange besøgt fabrikken i Lunderskov for at se produktionen og tale med virksomheden. Når der er tale om styren, skal grænseværdierne overholdes, så enhver kræftrisiko fjernes,« forklarer overlægen.

Han understreger, at styren mistænkes for at give kræft: »Det tyder nogle undersøgelser på«.

Gert Thomsen vurderer, at der har været »en række spredte sager løbende, hvor LM-ansatte er blevet syge – også indenfor de senere år«.

»Jeg har blandt andet set astmalignende symptomer og irritation i luftvejene hos LM-ansatte. Man kan godt få vejrtrækningsbesvær af et kraftigt pust af styren«.

»Der har været tilfælde, hvor en patient har fået astma udløst af styrendampene. Den sag anmeldte jeg til Arbejdsskadestyrelsen«.

 

Minister: Alle skal have erstatning

40 tidligere ansatte hos LM Wind Power har igennem de sidste to uger stået frem med alvorlige sygdomme og symptomer, som flere eksperter sammenkæder med giften styren.

De fleste LM-ansatte, som nu står frem, har været ansat i flere år. De fortæller, at deres sygdomme startede, imens de var ansat på LM og er fortsat, efter de stoppede på virksomheden. Men langt fra alle har fået anmeldt deres sygdom til Arbejdsskadestyrelsen.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har derfor igangsat en stor helbredsundersøgelse af tidligere ansatte hos LM Wind Power.

Berlingske er i besiddelse af dokumenter, der viser, at der helt tilbage fra 1980erne til langt op i 00erne har været alt for høje niveauer af styren-dampe i produktionen. I nogle tilfælde har grænseværdierne været overskredet syv-ti gange.

Inger Støjberg indlemmer nu kantinepersonalets helbred i den store helbredsundersøgelse, som udføres i samarbejde mellem læger og sagsbehandlere fra Arbejdsskadestyrelsen.

»Uanset om man har arbejdet i kantinen eller i produktionen, har man krav på at blive undersøgt - og er man blevet syg af sit arbejde, skal man også have erstatning,« siger Inger Støjberg.

FAKTA

Arbejdstilsynet har siden 1995 udstedt 35 påbud for giftige styrendampe, heraf syv sidste år. Flere LM-arbejdere ønsker en undskyldning fra LM og en undersøgelse af langtidsvirkningerne på deres helbred. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har nu igangsat en helbredsundersøgelse og afventer en redegørelse fra Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

 

ANMELD DIN SYGDOM:

Alle nuværende og tidligere LM-ansatte, der er syge eller har været syge, skal hurtigst muligt kontakte Arbejdsskadestyrelsen via:


- Telefon 72 20 60 00. Sig du skal tale med chefkonsulent Rikke Nissen, der er kontaktperson i den særlige enhed, der skal undersøge LM-ansatte.

- Eller send e-mail til [email protected] – Att. Rikke Nissen.

- Du kan også selv anmelde din sygdom eller arbejdsskade via Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk. Her er et Link
til en online anmeldelsesblanket.


- Du kan også gå til din egen praktiserende læge. Lægen har pligt til at anmelde din sygdom eller arbejdsskade.

- Gå til fagforening, der kan hjælpe dig med at føre en sag.

"Vi vil virkelig opfordre alle til at ringe til os, hvis de har en mistanke om, at deres helbred kan være påvirket af arbejdet for LM Wind Power (LM Glasfiber)," siger Birgitte Lyhne Broksø, pressechef i Arbejdsskadestyrelsen.

 

Tip os om LM

Har du arbejdet for LM Glasfiber (LM Wind Power), eller har du et tip om LM, så skriv til journalisterne, der står bag sagen: Jens Peter Kildevang: [email protected] eller tlf. 27 13 65 50. Eller kontakt journalist Morten Frich: [email protected]