Ansatte bliver mobbet til sygesengen

3. sep 2011
Hån og ubehagelige tilråb mere end fordobler risikoen for at blive langtidssyg. Det viser en stor, dansk undersøgelse. Skrækkelige tal, siger FOA.

De bliver mobbet og generet, og til sidst bliver de syge.

Ansatte i ældreplejen, der hyppigt udsættes for mobning, har dobbelt så stor risiko for at ende med at melde sig langtidssyge som kollegerne. De samme mekanismer gør sig formentlig gældende i andre brancher også, siger forskeren bag undersøgelsen.

Undersøgelsen, som er blandt de første store på området, er netop offentliggjort i tidsskriftet Journal of Nursing Management.

Ifølge undersøgelsen blev næsten 30 procent af de mobbede langtidssyge mod 15 procent af de kolleger, som ikke var udsat for mobning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Fulgt 10.000 ansatte

Bag undersøgelsen står det danske Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, der har fulgt næsten 10.000 ansatte i ældreplejen. De har svaret på spørgsmål om deres psykiske arbejdsmiljø, og siden er deres svar blevet koblet sammen med et nationalt register over langtidssygemeldte.

1,8 pct. af deltagerne blev hyppigt - flere gange om ugen - udsat for mobning fra chef, kolleger, klienter eller patienter. Og de endte dobbelt så hyppigt i sygesengen i lang tid som de ansatte, der ikke var udsat for mobning.

Også når forskerne havde taget højde for andre faktorer som fx problemer med ledelsen og andre påvirkninger fra det psykiske arbejdsmiljø.

Samme i andre fag

En af forskerne bag, professor Reiner Rugulies fra NFA, siger, at undersøgelsen kun er foretaget blandt ansatte i ældreplejen, men at mekanismerne formentlig vil være de samme i andre fag.

"Man kan ikke direkte overføre resultatet på alle arbejdspladser, men mobning er meget belastende, så der er grund til at tro, at det også andre steder øger risikoen for langtidssygemeldinger," siger han.

Få undersøgelser

Der er foretaget meget få undersøgelser af, hvad mobning på arbejdspladsen egentlig betyder for ofrene. Det skyldes blandt andet, at det er nødvendigt at have mange deltagere med, før man får et pålideligt resultat. Derfor er den danske undersøgelse særlig værdifuld.

Næstformanden for Social- og Sundhedshjælperne, Marianne Jensen fra FOA Social- og Sundhed, kalder tallene skrækkelige.

"Vi har verdens bedste job, men det værste arbejdsmiljø. Vores medlemmer er presset for alle sider. Vi har dobbelt så mange henvendelser nu som for få år siden, fordi der overalt mangler tid og overskud," siger Marianne Jensen.

Hun efterlyser mere dybdegående undersøgelser af, hvem der mobber og i hvilke situationer.

"Men uanset hvad så er det vigtigt, at ingen finder sig i mobning, og at ledelsen tager det dybt alvorligt. Mange steder er der mobbepolitik, men den skal jo også følges op af reel handling for at være noget værd," siger hun.

Synd for beboerne

Både forskerne og fagforeningen understreger, at et hårdt psykisk arbejdsmiljø i ældreplejen ikke kun er et problem for de ansatte.

"Vores job er omsorg, men det er svært at give det, hvis man selv er kørt helt ned. Og det er mange af vores medlemmer desværre," siger Marianne Jensen.

Og forskerne konkluderer, at både omsorgen og patientsikkerheden står på spil, hvis der på grund af mange langtidssygemeldinger er færre og mere stressede medarbejdere til at varetage opgaverne.

Så mange mobbes

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har undersøgt sammenhængen mellem mobning og sygefravær blandt næsten 10.000 ansatte i ældreplejen. Hele landet er repræsenteret.

1,8 procent blev mobbet dagligt eller ugentligt.

7,3 procent blev mobbet af og til.

I alt var 1.171 medarbejdere i løbet af de seneste 12 måneder blevet mobbet en eller flere gange.